Language:
GUNS ROSES MFSL APPETITE
Covers/booklet (4).jpg 609.68 KB
Covers/booklet (2).jpg 596.18 KB
Covers/booklet.jpg 581.31 KB
Covers/front-inlay.jpg 546.70 KB
Covers/booklet (3).jpg 516.14 KB
...
Covers/Apple A.tif 7.94 MB
Covers/Apple B.tif 7.80 MB
Covers/Inner sleeve back.tif 65.58 MB
Covers/Inner sleeve front.tif 66.49 MB
Covers/Sleeve back.tif 69.11 MB
...
01. Welcome To The Jungle.mp3 10.45 MB
02. It's So Easy.mp3 7.76 MB
03. Nightrain.mp3 10.26 MB
04. Out Ta Get Me.mp3 10.08 MB
05. Mr. Brownstone.mp3 8.75 MB
...
Guns N' Roses:Appetite.for.Democracy.Live.at.the.Hard.Rock.Casino-Las.Vegas.2012.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1-JOMA.mkv.mkv 19.56 GB
Guns N' Roses:Appetite.for.Democracy.Live.at.the.Hard.Rock.Casino-Las.Vegas.2012.2D.3D.BluRay.1080p.AVC.DTS-HDMA5.1-JOMA.iso.iso 44.19 GB
Guns N' Roses:Appetite.for.Democracy.Live.at.the.Hard.Rock.Casino-Las.Vegas.2012.2D.3D.BluRay.1080p.AVC.DTS-HDMA5.1-JOMA.iso.iso 44.19 GB
CD1/05. Estranged.mp3 20.88 MB
CD1/06. Rocket Queen.mp3 16.69 MB
CD1/13. You Could Be Mine.mp3 15.57 MB
CD1/11. Catcher in the Rye.mp3 13.63 MB
CD1/08. This I Love.mp3 12.56 MB
...
Guns N' Roses:Appetite.for.Democracy.Live.at.the.Hard.Rock.Casino-Las.Vegas.2012.BDRip1080p .mkv.mkv 15.29 GB
01 - Welcome To The Jungle.flac 30.90 MB
02 - It's So Easy.flac 23.89 MB
03 - Nightrain.flac 30.30 MB
04 - Out Ta Get Me.flac 31.14 MB
05 - Mr. Brownstone.flac 28.32 MB
...
CD2/08. Knockin' on Heaven's Door.mp3 28.74 MB
CD1/05. Estranged.mp3 20.88 MB
CD2/03. November Rain.mp3 19.98 MB
CD2/12. Paradise City.mp3 17.96 MB
CD2/06. Civil War.mp3 17.03 MB
...
guns e roses-Sweet Child O' Mine.mp3 10.85 MB
guns e roses - Welcome To The jungle.mp3 6.23 MB
Guns e Roses - Paradise City.mp3 6.18 MB
guns e roses- Rocket Queen.mp3 5.69 MB
guns e roses- Nightrain.mp3 4.09 MB
...
24. Knockin' on Heaven's Door.mp3 17.88 MB
05. Estranged.mp3 14.36 MB
28. Patience.mp3 13.09 MB
19. November Rain.mp3 12.61 MB
30. Paradise City.mp3 11.59 MB
...
Guns N' Roses . 1987 . Appetite for Destruction (GED 24148).cue 1.65 KB
Guns N' Roses . 1987 . Appetite for Destruction (GED 24148).flac 384.65 MB
Guns N' Roses . 1987 . Appetite for Destruction (GED 24148).log 3.07 KB
Scans/Back.png 5.23 MB
Scans/Booklet 1.png 7.15 MB
...
01 - Guns N' Roses - Welcome To The Jungle - (4m34s) - Appetite For Destruction - 320kbps KindMetalRG.mp3 10.46 MB
02 - Guns N' Roses - It's So Easy - (3m22s) - Appetite For Destruction - 320kbps KindMetalRG.mp3 7.74 MB
03 - Guns N' Roses - Nightrain - (4m28s) - Appetite For Destruction - 320kbps KindMetalRG.mp3 10.24 MB
04 - Guns N' Roses - Out Ta Get Me - (4m23s) - Appetite For Destruction - 320kbps KindMetalRG.mp3 10.06 MB
05 - Guns N' Roses - Mr. Brownstone - (3m49s) - Appetite For Destruction - 320kbps KindMetalRG.mp3 8.73 MB
...
01 Welcome To The Jungle.flac 101.39 MB
02 It's So Easy.flac 77.24 MB
03 Nightrain.flac 98.01 MB
04 Out Ta Get Me.flac 100.32 MB
05 Mr. Brownstone.flac 90.30 MB
...
Guns N' Roses - 1987 - Appetite For Destruction.ape.ape 370.55 MB
TRACKLIST.txt 734.00 B
Guns N' Roses 1987 - Appetite for Destruction (1990 Reissue).jpg 14.33 KB
10 You're Crazy.mp3 7.54 MB
02 It's So Easy.mp3 7.76 MB
11 Anything Goes.mp3 7.89 MB
...
Guns N' Roses - Appetite For Destruction [DMM Japan P-13556] A 30RDT Skala LH.wv 1.20 GB
Guns N' Roses - Appetite For Destruction [DMM Japan P-13556] B 30RDT Skala LH.wv 1.15 GB
Insert 2-3.jpg 75.19 MB
Back.jpg 74.11 MB
Front.jpg 65.06 MB
...
1 - Appetite for Destruction (1987) 224 CBR/01 - Guns & Roses - Welcome to the Jungle.mp3 7.31 MB
1 - Appetite for Destruction (1987) 224 CBR/02 - Guns & Roses - It's So Easy.mp3 5.42 MB
1 - Appetite for Destruction (1987) 224 CBR/03 - Guns & Roses - Nightrain.mp3 7.17 MB
1 - Appetite for Destruction (1987) 224 CBR/04 - Guns & Roses - Out ta Get Me.mp3 7.05 MB
1 - Appetite for Destruction (1987) 224 CBR/05 - Guns & Roses - Mr. Brownstone.mp3 6.12 MB
...
VIDEO_TS.BUP 20.00 KB
VIDEO_TS.IFO 20.00 KB
VIDEO_TS.VOB 55.91 MB
VTS_01_0.BUP 60.00 KB
VTS_01_0.IFO 60.00 KB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us