Language:
Fable Sounds Broadway Big Band
Broadway Big Band_info.nkc 2.67 KB
Broadway Big Band_info.nkx 6.37 MB
Documentation/Broadway Big Band - Kontakt Edition - Manual v1.02a.pdf 8.25 MB
Fable.Sounds.Broadway.Big.Band.v.1.3.KONTAKT-MAGNETRiXX.nfo 4.54 KB
Instruments/Brass/Trombone - Bucket mute/Trombone-Bucket-Mute_Poly_Mic-1.nki 48.05 KB
...
readme.txt 260.00 B
mgn-fsbrwb.t08 438.32 MB
mgn-fsbrwb.t07 476.84 MB
mgn-fsbrwb.t06 476.84 MB
mgn-fsbrwb.t05 476.84 MB
...
Samples/Fable Sounds Broadway Big Band Samples 10.nkx 2.00 GB
Samples/Fable Sounds Broadway Big Band Samples 13.nkx 2.00 GB
Samples/Fable Sounds Broadway Big Band Samples 25.nkx 2.00 GB
Samples/Fable Sounds Broadway Big Band Samples 31.nkx 2.00 GB
Samples/Fable Sounds Broadway Big Band Samples 35.nkx 2.00 GB
...
nfo.nfo 1.97 KB
BBB_Xylophone Audio pack.rar 11.38 MB
BBB_Trumpet-1-Harmon_audio-pack.rar 722.34 KB
BBB_Trumpet Audio pack.rar 2.54 MB
BBB_Trombone Audio pack.rar 7.50 MB
...
install instructions.txt 208.00 B
Fable.Sounds.Broadway.Big.Band.v.1.3.KONTAKT-MAGNETRiXX[KiLLaBeAts]/deployment.xml 5.00 MB
Fable.Sounds.Broadway.Big.Band.v.1.3.KONTAKT-MAGNETRiXX[KiLLaBeAts]/license.htm 3.00 MB
Fable.Sounds.Broadway.Big.Band.v.1.3.KONTAKT-MAGNETRiXX[KiLLaBeAts]/readme.txt 87.00 B
Fable.Sounds.Broadway.Big.Band.v.1.3.KONTAKT-MAGNETRiXX[KiLLaBeAts]/setup.exe 42.22 MB
...
Samples/Broadway Big Band Samples 9.nkx 1.95 GB
Samples/Broadway Big Band Samples 24.nkx 1.95 GB
Samples/Broadway Big Band Samples 19.nkx 1.95 GB
Samples/Broadway Big Band Samples 22.nkx 1.95 GB
Samples/Broadway Big Band Samples 18.nkx 1.95 GB
...
Documentation/Broadway Big Band - Kontakt Edition - Manual v1.0.1.pdf 3.26 MB
Instruments/Brass/Trombone/Trombone_Legato_Mic-3.nki 415.41 KB
Instruments/Brass/Trombone/Trombone_Legato_Mic-4.nki 414.48 KB
Instruments/Brass/Trombone/Trombone_Legato_Mic-2.nki 413.64 KB
Instruments/Brass/Trombone/Trombone_Legato_Mic-1.nki 413.11 KB
...
Broadway Big Band_info.nkc 2.67 KB
Broadway Big Band_info.nkx 6.37 MB
Documentation/Broadway Big Band - Kontakt Edition - Manual v1.0.1.pdf 3.26 MB
Documentation/Broadway Big Band - Kontakt Edition - Manual v1.02a.pdf 8.25 MB
Documentation/Fable.Sounds.Broadway.Big.Band.v.1.3.KONTAKT-MAGNETRiXX.nfo 4.59 KB
...
Broadway Big Band_info.nkc 1.63 KB
Broadway Big Band_info.nkx 6.51 MB
Documentation/Broadway Big Band - Kontakt Edition - Manual v1.0.1.pdf 3.26 MB
Documentation/Broadway Big Band - Poster.jpg 34.17 KB
Documentation/LIST OF ERRORS.txt 2.10 KB
...
Broadway Big Band Library/Samples/BBB_Audio_Alto-Sax-1_Legato-Part-1_Mic-5_001.nkx 1.95 GB
Broadway Big Band Library/Samples/BBB_Audio_Tenor-Sax-1_Legato-Part-1_Mic-1.nkx 1.95 GB
Broadway Big Band Library/Samples/BBB_Audio_Alto-Sax-1_Legato-Part-1_Mic-2.nkx 1.83 GB
Broadway Big Band Library/Samples/BBB_Audio_Alto-Sax-1_Legato-Part-1_Mic-3.nkx 1.83 GB
Broadway Big Band Library/Samples/BBB_Audio_Alto-Sax-1_Legato-Part-1_Mic-4.nkx 1.83 GB
...
Broadway Big Band_info.nkc 1.63 KB
Broadway Big Band_info.nkx 6.51 MB
Documentation/Broadway Big Band - Kontakt Edition - Manual v1.02.pdf 5.33 MB
Instruments/Brass/Trombone - Bucket mute/Trombone-Bucket-Mute_Poly_Mic-1.nki 46.63 KB
Instruments/Brass/Trombone - Bucket mute/Trombone-Bucket-Mute_Poly_Mic-2.nki 46.64 KB
...
Broadway Big Band 1.3 (Mini-Legato).iso.iso 10.89 GB
Broadway Big Band 1.3 (Mini-Legato).iso.iso 10.89 GB
01-Benny Goodman Who.mp3 2.96 MB
01-Bud Powell A Night In Tunesia.mp3 3.91 MB
02-Benny Goodman After You've Gone.mp3 2.56 MB
02-Glenn Miller Tuxedo Junction.mp3 3.38 MB
03-Fats Navarro The Skunk.mp3 2.78 MB
...
01-Benny Goodman Who.mp3 2.96 MB
01-Bud Powell A Night In Tunesia.mp3 3.91 MB
02-Benny Goodman After You've Gone.mp3 2.56 MB
02-Glenn Miller Tuxedo Junction.mp3 3.38 MB
03-Fats Navarro The Skunk.mp3 2.78 MB
...
Disc 1/01-01 - Ibo Combo - Ti Garçon.flac 26.75 MB
Disc 1/01-02 - Les Vikings - Choc Vikings.flac 29.61 MB
Disc 1/01-03 - Les Animateurs - Ti Machine.flac 43.12 MB
Disc 1/01-04 - Les Loups Noirs - Pile Ou Face.flac 33.25 MB
Disc 1/01-05 - Rodrigue Milien Et Son Groupe Combite Creole - 6ème Leçon.flac 41.11 MB
...
Brother Jack McDuff - Prelude-Big Band Sounds.ape 459.35 MB
01-Benny Goodman Who.mp3 2.96 MB
01-Bud Powell A Night In Tunesia.mp3 3.91 MB
02-Benny Goodman After You've Gone.mp3 2.56 MB
02-Glenn Miller Tuxedo Junction.mp3 3.38 MB
03-Fats Navarro The Skunk.mp3 2.78 MB
...
original big band sounds-3546502.pdf 5.30 MB
CD 1/Various artists - Haïti direct - big band, mini jazz & twoubadou sounds, 1960-1978.m3u 636.00 B
CD 2/Various artists - Haïti direct - big band, mini jazz & twoubadou sounds, 1960-1978.m3u 691.00 B
CD 1/CD 1.cue 2.69 KB
CD 2/CD 2.cue 2.82 KB
CD 1/Various artists - Haïti direct - big band, mini jazz & twoubadou sounds, 1960-1978.log 16.81 KB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us