Language:
Chailly Mendelssohn
01 Mendelssohn - Violinkonzert e-mol.flac 70.45 MB
02 Mendelssohn - Violinkonzert e-mol.flac 39.28 MB
03 Mendelssohn - Violinkonzert e-mol.flac 33.29 MB
04 Bruch - Viola Romanze F-Dur, Op..flac 43.17 MB
05 Bruch - Violinkonzert Nr. 1 g-mol.flac 45.68 MB
...
02 - Mendelssohn - A Midsummer Night's Dream Opus 21 - Overture.flac 45.24 MB
01 - Mendelssohn - Ruy Blas, Op.95 - Overture to Victor Hugo's play - Overture, Ruy Blas, Op. 95, MWV P15.flac 35.19 MB
10 - Mendelssohn - Piano Concerto No.2 in D minor, Op.40 - 1. Allegro appassionato.flac 34.73 MB
07 - Mendelssohn - Piano Concerto No.1 in G minor, Op.25 - 1. Molto allegro con fuoco.flac 27.99 MB
09 - Mendelssohn - Piano Concerto No.1 in G minor, Op.25 - 3. Presto.flac 25.47 MB
...
Mendelssohn Violin Concerto J.jansen(Vn)Chailly Lgo +bruch Concerto.1, Etc.ape 250.01 MB
COVER BACK(BIG SIZE).jpg 163.54 KB
COVER BACK.jpg 50.22 KB
COVER FRONT(BIG SIZE).jpg 337.76 KB
COVER FRONT(NORMAL SIZE).jpg 57.79 KB
MP3 320KBPS/01-Sinfonie Nr.3 'Schottische' a-moll Op.56(London-Fassung)[Ⅰ Andante Con Moto].mp3 34.38 MB
...
Beethoven & Mendelssohn - Violin Concertos - Nikolaj Znaider, Gewandhaus Orchester, Riccardo Chailly - 2016 1080i H.265 DTS.mkv.mkv 4.28 GB
Beethoven & Mendelssohn - Violin Concertos - Nikolaj Znaider, Gewandhaus Orchester, Riccardo Chailly - 2016.mkv 4.28 GB
05 - String Quintet No. 1 in A major Op.18. - I. Allegro con.flac 500.14 MB
01 - String Quintet No. 2 in B flat major Op. 87. - I. Allegr.flac 402.16 MB
03 - III. Adagio e lento.flac 367.29 MB
06 - II. Intermezzo Andante sostenuto.flac 337.60 MB
08 - IV. Allegro vivace.flac 284.12 MB
...
Disc 3/01 - String Quartet No.5, Op.44 No.3 - I. Allegro vivace.mp3 29.96 MB
Disc 2/01 - String Quartet No. 3 in D, Op. 44 No. 1 - I. Molto allegro vivace.mp3 28.89 MB
Disc 2/05 - String Quartet No. 4 in E minor, Op. 44 No. 2 - I. Allegro assai appassionato.mp3 23.78 MB
Disc 1/08 - String Quartet No. 2- IV. Presto.mp3 21.31 MB
Disc 3/04 - String Quartet No.5, Op.44 No.3 - IV. Molto allegro con fuoco.mp3 21.00 MB
...
01 - I - Adagio.flac 103.19 MB
02 - II - Scherzo I.flac 52.39 MB
03 - III - Purgatorio.flac 15.83 MB
04 - IV - Scherzo II.flac 49.89 MB
05 - V - Finale.flac 92.15 MB
...
Artwork/booklet.pdf 1.68 MB
Artwork/cover.jpg 241.49 KB
Artwork/inlay1.jpg 697.53 KB
Artwork/inlay2.jpg 546.80 KB
Brahms - Violin Concerto.cue 2.13 KB
...
Disc 1/02 - Amériques (original version).flac 112.56 MB
Disc 1/04 - Arcana.flac 86.56 MB
Disc 1/05 - Nocturnal.flac 34.35 MB
Disc 1/01 - Tuning Up.flac 22.11 MB
Disc 1/03 - Poème électronique.flac 19.59 MB
...
Grieg, Edvard/Mozart - Fantasy and Sonata In C Minor, K.475,457 (2nd Piano Accompaniment by Edvard Grieg) (2 pianos).pdf 6.02 MB
Grieg, Edvard/Grieg - Slatter, Op.72.pdf 5.65 MB
Grieg, Edvard/Mozart - Sonata In F Major, K.533,494 (2nd Piano Accompaniment by Edvard Grieg) (2 pianos).pdf 4.86 MB
Grieg, Edvard/Grieg - Piano Concerto in A Minor, Op.16.pdf 4.69 MB
Grieg, Edvard/Grieg - Four Norwegian Dances, Op.35 (piano - 4 hands).pdf 3.54 MB
...
CD 01 - 03 The Symphonies - Bruggen/CD01 Nos 1, 4.ape 267.35 MB
CD 01 - 03 The Symphonies - Bruggen/CD01 Nos 1, 4.cue 1.21 KB
CD 01 - 03 The Symphonies - Bruggen/CD02 No.2 'Lobgesang'.ape 269.98 MB
CD 01 - 03 The Symphonies - Bruggen/CD02 No.2 'Lobgesang'.cue 2.35 KB
CD 01 - 03 The Symphonies - Bruggen/CD03 Nos 3, 5.ape 250.56 MB
...
558.Alexei Gorokhov Violin.Strzyzowskaya.Kreisler,Beethoven,Mendelssohn.D-11225.flac 272.12 MB
01-04 Symphony no. 1 in C minor, op. 11/01 S1 (1) Allegro molto.flac 50.60 MB
01-04 Symphony no. 1 in C minor, op. 11/02 S1 (2) Andante.flac 23.23 MB
01-04 Symphony no. 1 in C minor, op. 11/03 S1 (3) Menuetto. Allegro molto.flac 28.28 MB
01-04 Symphony no. 1 in C minor, op. 11/04 S1 (4) Allegro con fuoco.flac 39.64 MB
05 Scherzo in G minor from the Octet, op. 20/05 Scherzo, op. 20 [3].flac 13.38 MB
...
CD1/Mendelssohn - Paulus - CD1.cue 5.08 KB
CD1/Mendelssohn - Paulus - CD1.flac 272.99 MB
CD1/Mendelssohn - Paulus - CD1.log 5.85 KB
CD2/Mendelssohn - Paulus - CD2.cue 5.38 KB
CD2/Mendelssohn - Paulus - CD2.flac 214.44 MB
...
Artwork/booklet04.jpg 2.26 MB
Artwork/booklet01.jpg 2.17 MB
Artwork/booklet03.jpg 2.16 MB
Artwork/booklet02.jpg 1.59 MB
Artwork/booklet05.jpg 1.23 MB
...
cover.jpg 97.99 KB
Mendelssohn - Elijah (Shaw) CD1.cue 3.98 KB
Mendelssohn - Elijah (Shaw) CD1.flac 288.34 MB
Mendelssohn - Elijah (Shaw) CD1.log 9.18 KB
Mendelssohn - Elijah (Shaw) CD2.cue 3.70 KB
...
5-Schubert String Quintet I Al.flac 61.58 MB
6-II Adagio Miró Quartet Matt .flac 49.29 MB
7-III Scherzo Presto Trio Anda.flac 44.50 MB
8-IV Allegretto Miró Quartet M.flac 40.34 MB
3-III Adagio Miró Quartet.flac 36.01 MB
...
Beethoven Mendelssohn Heifetz Munch.flac 309.58 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us