Language:
Brahms Double Concerto Schneiderhan
01 Triple Concerto for Violin, Cello and Piano in C major, op. 56 I. Allegro.flac 89.13 MB
02 Triple Concerto for Violin, Cello and Piano in C major, op. 56 II. Largo.flac 26.26 MB
03 Triple Concerto for Violin, Cello and Piano in C major, op. 56 III. Rondo alla polacca.flac 64.30 MB
04 Double Concerto for Violin and Cello in A minor, op. 102 I. Allegro.flac 89.70 MB
05 Double Concerto for Violin and Cello in A minor, op. 102 II. Andante.flac 37.26 MB
...
Booklet, covers/Back.jpg 949.62 KB
Booklet, covers/Booklet.pdf 2.58 MB
Booklet, covers/Front.jpg 826.64 KB
CD/01. Ludwig van Beethoven - Violin Sonata No.5 in F major Op.24 'Spring' - I. Allegro.flac 44.73 MB
CD/02. Ludwig van Beethoven - Violin Sonata No.5 in F major Op.24 'Spring' - II. Adagio molto espressivo.flac 24.40 MB
...
01 Concerto for Violin and Cello in A minor, op. 102 I. Allegro.flac 84.44 MB
02 Concerto for Violin and Cello in A minor, op. 102 II. Andante.flac 33.69 MB
03 Concerto for Violin and Cello in A minor, op. 102 III. Vivace non troppo.flac 43.02 MB
04 Piano Quartet no. 3 in C minor, op. 60 I. Allegro non troppo.flac 49.23 MB
05 Piano Quartet no. 3 in C minor, op. 60 II. Scherzo. Allegro.flac 20.64 MB
...
Bruch - Violin Concerto No.1; Brahms - Double Concerto - Lydia Mordkovitch.flac 254.10 MB
CD.jpg 278.84 KB
Front.jpg 230.35 KB
Back.jpg 143.94 KB
Bruch - Violin Concerto No.1; Brahms - Double Concerto - Lydia Mordkovitch.log 5.22 KB
...
Scans/Booklet 001.png 6.54 MB
Scans/Booklet 002.png 6.14 MB
Scans/Booklet 003.png 6.82 MB
Scans/Booklet 004.png 6.67 MB
Scans/Booklet 005.png 6.90 MB
...
Beethoven - Triple Concerto; Brahms - Double Concerto.flac 327.52 MB
DC - 01.flac 347.31 MB
DC - 02.flac 155.00 MB
DC - 03.flac 177.03 MB
front.JPG 1.21 MB
inside left.JPG 796.45 KB
...
Artwork/front.jpg 1.20 MB
Artwork/back.jpg 1.04 MB
CDImage.flac 271.13 MB
folder.jpg 33.93 KB
CDImage.cue 1.49 KB
...
01 Brahms, Oistrakh, Rostropovich, Szell, Clevelend Orchestra - Allegro.flac 331.35 MB
02 Brahms, Oistrakh, Rostropovich, Szell, Clevelend Orchestra - Andante.flac 145.32 MB
03 Brahms, Oistrakh, Rostropovich, Szell, Clevelend Orchestra - Vivace non troppo.flac 167.85 MB
back.jpg 2.14 MB
cover.jpg 2.62 MB
...
Covers, booklet/Back.jpg 387.38 KB
Covers, booklet/Booklet.pdf 4.48 MB
Covers, booklet/Front.jpg 246.41 KB
01. Beethoven Triple Concerto in C op. 56 - I - Allegro.flac 83.45 MB
02. Beethoven Triple Concerto in C op. 56 - II - Largo.flac 24.39 MB
...
Back.jpg 872.37 KB
Concerto for Violin and Cello in A minor, Op.102 - I. Allegro.flac 73.42 MB
Concerto for Violin and Cello in A minor, Op.102 - II. Andante.flac 30.84 MB
Concerto for Violin and Cello in A minor, Op.102 - III. Vivace non troppo.flac 37.03 MB
Cover.jpg 1.13 MB
...
SVIATOSLAV RICHTER DAVID OISTRAKH MSTISLAV ROSTROPOVICH - BEETHOVEN TRIPLE CONCERTO BRAHMS DOUBLE CONCERTO & VIOL 2.iso 2.98 GB
SVIATOSLAV RICHTER DAVID OISTRAKH MSTISLAV ROSTROPOVICH - BEETHOVEN TRIPLE CONCERTO BRAHMS DOUBLE CONCERTO & VIOL 1.iso 1.46 GB
001.jpg 956.13 KB
002.jpg 896.34 KB
folder.jpg 127.83 KB
...
Perlman Remastered - Brahms - Double Concerto - (24-96, Parlophone, 2015).flac 608.15 MB
DC - 01.flac 347.31 MB
DC - 02.flac 155.00 MB
DC - 03.flac 177.03 MB
Recording Equip..txt 319.00 B
Torrent downloaded from Demonoid.com.txt 47.00 B
...
Front.jpg 267.02 KB
Back.jpg 662.30 KB
02. II. Largo -.flac 25.11 MB
05. II. Andante.flac 30.28 MB
06. III. Vivace non troppo - Poco meno allegro - Tempo I.flac 41.26 MB
...
Covers, booklet/Back.jpg 387.38 KB
Covers, booklet/Booklet.pdf 4.48 MB
Covers, booklet/Front.jpg 246.41 KB
01. Beethoven Triple Concerto in C op. 56 - I - Allegro.flac 83.45 MB
02. Beethoven Triple Concerto in C op. 56 - II - Largo.flac 24.39 MB
...
front.jpg 1.29 MB
Brahms - Double Concerto.pdf 1.93 MB
Beethoven - Triple Concerto [2].flac 25.11 MB
Brahms - Double Concerto [5].flac 30.28 MB
Brahms - Double Concerto [6].flac 41.26 MB
...
01 - Brahms - DC - 01.flac 160.53 MB
02 - Brahms - DC - 02.flac 80.33 MB
03 - Brahms - DC - 03.flac 84.25 MB
04 - Brahms - Tragic Overture.flac 123.12 MB
front.JPG 645.02 KB
...
Rostropovich, Oistrakh - Brahms - Double Concerto - (24-96, Parlophone, 2017).flac 670.81 MB
front.jpg 230.00 KB
back.jpg 234.46 KB
04. Berg, Chamber Concerto - I. Thema scherzoso con Variazioni. Motto.flac 1.13 MB
09. Variation IV (sehr rasch).flac 2.82 MB
08. Variation III (kraftig bewegt).flac 4.12 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us