Language:
8Dio Adagietto kontakt
8Dio.Adagietto.Kontakt-Jon.exe 1.41 GB
8Dio Adagietto.part1.rar 2.00 GB
8Dio Adagietto.part2.rar 2.00 GB
8Dio Adagietto.part3.rar 2.00 GB
8Dio Adagietto.part4.rar 2.00 GB
8Dio Adagietto.part5.rar 2.00 GB
...
Samples/Resources/Resources/ir_samples/8DIO_Convo.wav 5.59 MB
Samples/Cellos_Legato_Samples/ens_sus_molto_vib_mf_F#2_CLOSE.ncw 4.53 MB
Samples/Violins_Legato_Samples/ens_sust_molto_vib_f_75_CLOSE.ncw 4.40 MB
Samples/Violins_Legato_Samples/ens_sust_molto_vib_f_59_CLOSE.ncw 4.32 MB
Samples/Cellos_Legato_Samples/ens_sus_molto_vib_mf_F#2_FAR.ncw 4.30 MB
...
Documents/8DIO_Adagietto_Manual.pdf 1.76 MB
Instruments/Ensemble/Longs/Time Machine/Ensemble_Dyn Bowing 1 TM PB.nki 38.22 KB
Instruments/Ensemble/Longs/Time Machine/Ensemble_Dyn Bowing 2 TM PB.nki 37.09 KB
Instruments/Ensemble/Longs/Time Machine/Ensemble_Dyn Bowing Sord 1 TM PB.nki 36.30 KB
Instruments/Ensemble/Longs/Time Machine/Ensemble_Dyn Bowing Sord 2 TM PB.nki 37.32 KB
...
Documents/8DIO_Adagietto_Manual.pdf 1.76 MB
Instruments/Ensemble/Longs/Time Machine/Ensemble_Dyn Bowing 1 TM PB.nki 38.22 KB
Instruments/Ensemble/Longs/Time Machine/Ensemble_Dyn Bowing 2 TM PB.nki 37.09 KB
Instruments/Ensemble/Longs/Time Machine/Ensemble_Dyn Bowing Sord 1 TM PB.nki 36.30 KB
Instruments/Ensemble/Longs/Time Machine/Ensemble_Dyn Bowing Sord 2 TM PB.nki 37.32 KB
...
8Dio.Liberis.KONTAKT.FIX-SYNTHiC4TE.rar 78.41 KB
Adagietto.nicnt 503.02 KB
Documents/8DIO_Adagietto_Manual.pdf 1.76 MB
Instruments/Ensemble/Longs/Ensemble_Dyn Bowing 1.nki 38.07 KB
Instruments/Ensemble/Longs/Ensemble_Dyn Bowing 2.nki 37.03 KB
Instruments/Ensemble/Longs/Ensemble_Dyn Bowing Sord 1.nki 36.19 KB
...
1_kokiriko_library/FX/kokiriko_all_fx_spinner.nki 17.04 KB
1_kokiriko_library/FX/kokiriko_all_stac_reverse.nki 218.09 KB
1_kokiriko_library/FX/kokiriko_all_stac_vokiverb_1.nki 251.00 KB
1_kokiriko_library/FX/kokiriko_all_stac_vokiverb_2.nki 250.02 KB
1_kokiriko_library/FX/kokiriko_all_stac_vokiverb_3.nki 250.11 KB
...
8Dio Dubstep/8Dio Dubstep.part001.rar 50.05 MB
8Dio Dubstep/8Dio Dubstep.part002.rar 50.05 MB
8Dio Dubstep/8Dio Dubstep.part003.rar 50.05 MB
8Dio Dubstep/8Dio Dubstep.part004.rar 50.05 MB
8Dio Dubstep/8Dio Dubstep.part005.rar 50.05 MB
...
syn-8ddso.r11 100.00 MB
syn-8ddso.r01 100.00 MB
syn-8ddso.r02 100.00 MB
syn-8ddso.r03 100.00 MB
syn-8ddso.r04 100.00 MB
...
SYNTHiC4TE.nfo 9.24 KB
syn-8ddsv1.sfv 1.14 KB
syn-8ddsv1.rar 100.00 MB
syn-8ddsv1.r12 16.42 MB
syn-8ddsv1.r11 100.00 MB
...
SYNTHiC4TE.nfo 9.10 KB
syn-8dl.sfv 3.27 KB
syn-8dl.rar 181.20 MB
syn-8dl.r44 130.81 MB
syn-8dl.r43 181.20 MB
...
1_berimbau_multi-samples/bowed/Samples/berimbau_bow_stacc_swell_01.wav 886.55 KB
1_berimbau_multi-samples/bowed/Samples/berimbau_bow_stacc_swell_02.wav 882.14 KB
1_berimbau_multi-samples/bowed/Samples/berimbau_bow_stacc_swell_05.wav 871.55 KB
1_berimbau_multi-samples/bowed/Samples/berimbau_bow_stacc_swell_10.wav 870.97 KB
1_berimbau_multi-samples/bowed/Samples/berimbau_bow_stacc_swell_04.wav 870.05 KB
...
Distributed by ProAudioZone.nfo 1.95 KB
PW.txt 28.00 B
9f.part4.rar 129.55 MB
9f.part3.rar 400.00 MB
9f.part2.rar 400.00 MB
...
8Dio Polyphon/8Dio Polyphon.part01.rar 10.05 MB
8Dio Polyphon/8Dio Polyphon.part02.rar 10.05 MB
8Dio Polyphon/8Dio Polyphon.part03.rar 10.05 MB
8Dio Polyphon/8Dio Polyphon.part04.rar 10.05 MB
8Dio Polyphon/8Dio Polyphon.part05.rar 10.05 MB
...
8Dio Dubstep KONTAKT.iso 4.28 GB
8Dio.Dubstep.KONTAKT-SYNTHiC4TE-packet-dada.rar.rar 1.28 GB
AKADEMiC.nfo 5.66 KB
aka-8diobasst.sfv 540.00 B
aka-8diobasst.rar 47.68 MB
aka-8diobasst.r16 17.28 MB
aka-8diobasst.r15 47.68 MB
...
8Dio Seahorse KONTAKT [oddsox].7z 174.64 MB
8Dio Kokiriko KONTAKT SFZ-MAGNETRiXX/8Dio Kokiriko KONTAKT SFZ-MAGNETRiXX.nfo 4.27 KB
8Dio Kokiriko KONTAKT SFZ-MAGNETRiXX/8Dio Kokiriko KONTAKT SFZ-MAGNETRiXX.part01.rar 10.05 MB
8Dio Kokiriko KONTAKT SFZ-MAGNETRiXX/8Dio Kokiriko KONTAKT SFZ-MAGNETRiXX.part02.rar 10.05 MB
8Dio Kokiriko KONTAKT SFZ-MAGNETRiXX/8Dio Kokiriko KONTAKT SFZ-MAGNETRiXX.part03.rar 10.05 MB
8Dio Kokiriko KONTAKT SFZ-MAGNETRiXX/8Dio Kokiriko KONTAKT SFZ-MAGNETRiXX.part04.rar 10.05 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us