Language:
Martha Argerich Chopin Piano Sonata No 3 sacd iso
back.jpg 22.27 KB
front.jpg 38.27 KB
06 - Mazurka No.40 In F Minor, Op. 63-2 - Lento.flac 3.34 MB
05 - Mazurka No.15 In C, Op. 24-2 - Allegro ma non troppo.flac 4.09 MB
04 - Mazurka No.27 In E Minor, Op. 41-1 - andantino.flac 4.21 MB
...
back.jpg 22.27 KB
front.jpg 38.27 KB
14. Piano Sonata No. 3 in B minor, Op. 58_ II. Scherzo_ Molto vivace.flac 6.26 MB
16. Piano Sonata No. 3 in B minor, Op. 58_ IV. Finale_ Presto, non tanto.flac 13.94 MB
15. Piano Sonata No. 3 in B minor, Op. 58_ III. Largo.flac 24.69 MB
...
1-09 Fantaisie in F Minor, Op. 49 _.m4a 25.50 MB
1-07 Scherzo No. 4 in E, Op. 54 _ Sc.m4a 20.51 MB
1-01 Piano Sonata No. 3 in B Minor,.m4a 18.38 MB
1-03 Piano Sonata No. 3 in B Minor,.m4a 18.03 MB
1-04 Piano Sonata No. 3 in B Minor,.m4a 10.41 MB
...
1-09 Fantaisie in F Minor, Op. 49 _.m4a 25.50 MB
1-07 Scherzo No. 4 in E, Op. 54 _ Sc.m4a 20.51 MB
1-01 Piano Sonata No. 3 in B Minor,.m4a 18.38 MB
1-03 Piano Sonata No. 3 in B Minor,.m4a 18.03 MB
1-04 Piano Sonata No. 3 in B Minor,.m4a 10.41 MB
...
01 - Piano Sonata No.3 in B minor Op.58 I. Allegro maestoso.flac 36.41 MB
07 - Polonaise No.6 in A flat major Op.53 'Heroic' Maestoso.flac 28.71 MB
03 - Piano Sonata No.3 in B minor Op.58 III. Largo.flac 25.52 MB
05 - Polonaise No.3 in A major Op.40 No.1 'Military' Allegro con brio.flac 22.99 MB
04 - Piano Sonata No.3 in B minor Op.58 IV. Finale (Presto non tanto).flac 19.54 MB
...
Chopin - Piano Sonata No. 3 - Mikhail Pletnev.flac 204.65 MB
Artwork/BIS-SACD-2047-inlay.jpg 337.17 KB
Artwork/BIS-SACD-2047.jpg 959.45 KB
Artwork/BIS-SACD-2047.pdf 1.58 MB
Brahms - Piano Sonata No.3; Handel Variations.cue 5.15 KB
Brahms - Piano Sonata No.3; Handel Variations.flac 187.73 MB
...
Frederic Chopin - 14 Walzes, Piano Sonata No. 3 (Alexander Brailowsky) [FLAC].flac 305.22 MB
Covers/cover.jpg 752.78 KB
Covers/front.png 325.77 KB
Covers/back.jpg 93.52 KB
05 Piano Sonata No.3 in B Minor - Op.58 - I - Allegro maestoso.mp3 32.20 MB
04 Ballade No.4 in F Minor - Op.52.mp3 28.47 MB
...
07. Chopin - Fantaisie in F minor.flac 106.77 MB
02. Chopin - Piano Sonata No. 2 Op. 35 'Funeral March' - II.Scherzo.flac 50.39 MB
03. Chopin - Piano Sonata No. 2 Op. 35 'Funeral March' - III.Funeral march.Lento.flac 77.44 MB
04. Chopin - Piano Sonata No. 2 Op. 35 'Funeral March' - IV.Finale.Presto.flac 16.00 MB
05. Chopin - Ballade No. 1 In G Minor.flac 86.59 MB
...
front.jpg 304.87 KB
Martha_Argerich-Chopin_24_Preludes_Op_28_Prelude_N.pdf 5.25 MB
01-10-10_In_C_Sharp_Minor-SMRP.flac 13.20 MB
01-14-14_In_E_Flat_Minor-SMRP.flac 16.18 MB
01-05-5_In_D_Major-SMRP.flac 16.63 MB
...
01 Piano Sonata No. 3 in F minor, Op. 5; I. Allegro maestoso.flac 45.99 MB
02 Piano Sonata No. 3 in F minor, Op. 5; II. Andante. Andante espressivo - Poco più lento -.flac 49.23 MB
03 Piano Sonata No. 3 in F minor, Op. 5; III. Scherzo. Allegro energico - Trio.flac 22.08 MB
04 Piano Sonata No. 3 in F minor, Op. 5; IV. Intermezzo (Rückblick). Andante molto.flac 14.22 MB
05 Piano Sonata No. 3 in F minor, Op. 5; V. Finale. Allegro moderato ma rubato. Più mosso -.flac 38.02 MB
...
chopin. piano sonata n 3. arthur moreira lima.mp3.mp3 27.70 MB
Chopin. Piano Sonata No.2, 4 Ballades. Andrei Gavrilov.flac 162.64 MB
Scans/Booklet.pdf 13.44 MB
Scans/Cover.jpg 1.66 MB
26.Piano Sonata No.3 in F-dur, Op.46 - II. Andante cantabile.mp3 12.12 MB
25.Piano Sonata No.3 in F-dur, Op.46 - I. Allegro con moto.mp3 11.68 MB
27.Piano Sonata No.3 in F-dur, Op.46 - III. Allegro giocoso.mp3 11.56 MB
...
Chopin - Chamber - Cello SonataㆍRachmaninov - Cello Sonata - Daniil Shafran, Anton Ginsburg/01 - Chopin - Sonata for cello and piano in G minor Op.65 1. Allegro moderato.flac 50.57 MB
Chopin - Chamber - Cello SonataㆍRachmaninov - Cello Sonata - Daniil Shafran, Anton Ginsburg/02 - Chopin - Sonata for cello and piano in G minor Op.65 2. Scherzo.flac 20.62 MB
Chopin - Chamber - Cello SonataㆍRachmaninov - Cello Sonata - Daniil Shafran, Anton Ginsburg/03 - Chopin - Sonata for cello and piano in G minor Op.65 3. Largo.flac 15.49 MB
Chopin - Chamber - Cello SonataㆍRachmaninov - Cello Sonata - Daniil Shafran, Anton Ginsburg/04 - Chopin - Sonata for cello and piano in G minor Op.65 4. Finale. Allegro.flac 29.25 MB
Chopin - Chamber - Cello SonataㆍRachmaninov - Cello Sonata - Daniil Shafran, Anton Ginsburg/05 - Rachmaninov - Sonata for cello and piano in G minor Op.19 1. Lento. Allegro moderato.flac 56.66 MB
...
01 Polonaise No.1 in C Sharp Minor, Op.26, No.1.m4a 13.26 MB
02 Polonaise No.2 in E Flat Minor, Op.26, No.2.m4a 13.90 MB
03 Polonaise No.3 in A, Op.40, No.1.m4a 8.85 MB
04 Polonaise No.4 in C Minor, Op.40, No.2.m4a 11.85 MB
05 Polonaise No.5 in F Sharp Minor, Op.44.m4a 17.10 MB
...
01-01-Piano_Sonata_No_2_Op_35_I_Grave_Doppio_m-SMR.flac 65.32 MB
01-03-Piano_Sonata_No_2_Op_35_III_Marche_funeb-SMR.flac 64.54 MB
01-02-Piano_Sonata_No_2_Op_35_II_Scherzo-SMR.flac 56.82 MB
01-19-Preludes_Op_28_No_15_in_D-Flat_Major_Sos-SMR.flac 46.95 MB
01-17-Preludes_Op_28_No_13_in_F-Sharp_Major_Le-SMR.flac 27.46 MB
...
CDImage.cue 1.43 KB
CDImage.flac 183.76 MB
Chopin . Piano Sonata No 2 . 4 Nocturnes.log 2.75 KB
Covers/img052.1.jpg 2.38 MB
Covers/img052.jpg 5.95 MB
...
Kabalevsky - 24 Preludes, Piano Sonata No.3 (V.Schcherbakov).flac 208.67 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us