Language:
Derek Smith Trio
02. Misty.mp3 16.25 MB
07. Lover Come Back To Me.mp3 13.74 MB
06. Stardust.mp3 13.57 MB
03. Begin the Beguine.mp3 12.88 MB
05. Dark Eyes.mp3 12.27 MB
...
derek smith trio - beautiful love.md5 110.00 B
backp.png 793.77 KB
frontp.png 0.98 MB
front.jpg 5.77 MB
back.jpg 5.91 MB
...
derek smith trio - beautiful love.iso 2.48 GB
Lonnie Smith Trio - Foxy Lady - Tribute to Jimi Hendrix.cue 746.00 B
Lonnie Smith Trio - Foxy Lady - Tribute to Jimi Hendrix.flac 311.72 MB
Lonnie Smith Trio - Foxy Lady - Tribute to Jimi Hendrix.log 2.04 KB
Scans/back.jpg 392.98 KB
Scans/booklet1.jpg 1.06 MB
...
Scans/Cover.jpg 6.13 MB
Scans/Back+CD.jpg 3.68 MB
Scans/In01.jpg 1.18 MB
Scans/In02.jpg 890.50 KB
Scans/Front.jpg 692.04 KB
...
Cover/a Front.jpg 248.38 KB
Cover/b Back.jpg 231.66 KB
Music/Lonnie Smith Trio/Afro Blue/01 Afro Blue.mp3 27.04 MB
Music/Lonnie Smith Trio/Afro Blue/02 Impressions.mp3 23.26 MB
Music/Lonnie Smith Trio/Afro Blue/03 Naima.mp3 8.02 MB
...
Jimmy Smith Trio with Lou Donaldson - 01 - Soft Winds.mp3 18.28 MB
Jimmy Smith Trio with Lou Donaldson - 02 - Hollerin' And Screamin'.mp3 16.04 MB
Jimmy Smith Trio with Lou Donaldson - 05 - Darn That Dream.mp3 15.32 MB
Jimmy Smith Trio with Lou Donaldson - 03 - 'Round Midnight.mp3 14.80 MB
Jimmy Smith Trio with Lou Donaldson - 06 - Street Of Dreams.mp3 11.95 MB
...
CD1/01. Blue Bash.mp3 33.07 MB
CD1/06. Some Of My Best Friends Are Blues.mp3 20.81 MB
CD1/02. The Sermon.mp3 19.12 MB
CD1/05. Goldfinger.mp3 17.32 MB
CD1/04. Who's Afraid of Virginia Wolf.mp3 12.86 MB
...
Cover.jpg 198.14 KB
Jimmy Smith & Kenny Burrell - the Master.ape 292.41 MB
Jimmy Smith & Kenny Burrell - the Master.cue 1.43 KB
Jimmy Smith & Kenny Burrell - the Master.log 2.51 KB
Scans/img933.jpg 257.68 KB
...
[1963] Jimmy Smith Trio - Live At Village Gate.mp3 69.92 MB
Cover/a Foxy Lady - Front.jpg 1.06 MB
Cover/b Purple Haze - Front.jpg 1.44 MB
Music/1 - Foxy Lady- A Tribute to Hendrix/01 Foxey Lady.mp3 22.93 MB
Music/1 - Foxy Lady- A Tribute to Hendrix/02 Castles Made of Sand-Star Spangled Banner.mp3 54.04 MB
Music/1 - Foxy Lady- A Tribute to Hendrix/03 Third Stone from the Sun.mp3 30.07 MB
...
Bailey, Derek - Duo & Trio Improvisations.flac 386.87 MB
Scans/sleeve out.png 56.01 MB
Scans/front.png 27.66 MB
Scans/sleeve in.png 26.88 MB
Scans/front+obi.png 25.55 MB
Scans/sheet jp2.png 25.52 MB
...
Scans/sleeve out.png 54.91 MB
Scans/sheet jp1.png 28.21 MB
Scans/sheet jp2.png 27.35 MB
Scans/front.png 26.92 MB
Scans/sleeve in.png 26.80 MB
...
Derek Smith - To Love Again - 2009.flac 205.16 MB
covers/back+obi.jpg 1.41 MB
covers/cd.jpg 795.67 KB
covers/front+obi.jpg 2.84 MB
covers/front.jpg 3.74 MB
covers/matrix.jpg 603.04 KB
...
CD1/01. Blue Bash.flac 96.57 MB
CD1/02. The Sermon.flac 58.86 MB
CD1/06. Some Of My Best Friends Are Blues.flac 54.85 MB
CD1/05. Goldfinger.flac 45.70 MB
CD1/04. Who's Afraid of Virginia Wolf.flac 38.03 MB
...
Artwork/booklet1.jpg 3.44 MB
Artwork/booklet2.jpg 3.08 MB
Artwork/back.jpg 2.22 MB
Artwork/cd.jpg 1.53 MB
Artwork/obi.jpg 1.15 MB
...
Artwork/back_01.jpg 14.55 MB
Artwork/back_02.jpg 18.84 MB
Artwork/booklet_01.jpg 23.41 MB
Artwork/booklet_02.jpg 17.89 MB
Artwork/booklet_03.jpg 22.20 MB
...
ArtWork/Purple Haze - Back..jpg 0.97 MB
ArtWork/Purple Haze - Booklet - In02.jpg 890.50 KB
ArtWork/Purple Haze - Booklet In01.jpg 1.18 MB
ArtWork/Purple Haze - Booklet Out.jpg 6.13 MB
ArtWork/Purple Haze - CD.jpg 662.81 KB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us