Language:
фортепиано
Кременштейн - Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано - 2003.djvu.djvu 48.55 MB
Фортепиано, 5 класс, ДМШ, составитель Б. Милич, Москва, Кифара, 2006 год, PDF.pdf 76.56 MB
Муз. Фортепиано.Лемуан.Этюды.pdf 31.14 MB
(Учебное пособие) Фортепиано, 7 класс - Составление и педагогическая редакция Б.Е. Милич. - М., Кифара, 2002 г.- 180 с. (PDF).pdf 135.30 MB
Барсукова С.А. (сост.) - Волшебные звуки фортепиано - 2012.pdf 323.96 MB
Ивэнс Ли - Ритмы джаза в игре на фортепиано (1986).pdf.pdf 36.06 MB
Ковалевская - Глубокая река. Американская музыка для фортепиано. Для учащихся средних и старших классов ДМШ и ДШИ - 2013.djvu.djvu 1.24 MB
Б. Милич (сост.) - Фортепиано, 6 класс. - М., Кифара, 2000 г., 112 с. (PDF).pdf 37.52 MB
В. Косенко. 24 детские пьеся для фортепиано - 1962.pdf.pdf 6.70 MB
Хиндемит Пауль - Пьесы для фортепиано - 1976.pdf.pdf 6.81 MB
Донаньи Э. Упражнения для фортепиано - 2014.pdf.pdf 16.88 MB
Баневич - Петербургские страницы Пьесы для фортепиано. Младшие и средние классы ДМШ- 2003.djvu.djvu 13.62 MB
Старинные вальсы для фортепиано 1968.pdf.pdf 4.47 MB
scans/A.png 5.81 MB
scans/B.png 6.06 MB
scans/back.png 24.57 MB
scans/front.png 38.72 MB
A. Antonín Dvořák - Allegro Ma Non Tanto.flac 263.07 MB
...
Scans/Booklet_18_19.jpg 296.94 KB
Scans/Booklet_10_11.jpg 291.23 KB
Scans/Booklet_04_05.jpg 289.01 KB
Scans/Booklet_08_09.jpg 286.89 KB
Scans/Booklet_16_17.jpg 286.68 KB
...
Курбатов - Концерт для фортепиано с оркестром.mp3 109.40 MB
(вокал,фортепиано) Песни из американских мюзиклов.pdf 22.29 MB
spring waltz/Yiruma - Sunday Afternoon Waltz (Spring-Waltz).pdf 312.19 KB
spring waltz/Yiruma - Flashback (Spring-Waltz).pdf 265.21 KB
spring waltz/SpringWaltz - Day Dream.pdf 232.08 KB
spring waltz/SpringWaltz - Flying Petals.pdf 191.29 KB
spring waltz/Yiruma - A Sad Motive (Spring-Waltz).pdf 167.59 KB
...
71.Мария Юдина фортепиано. Д. Шостакович - 2-ая соната. П. Хиндемит - 3-я соната.flac 422.00 MB
04. С.В.Рахманинов – I. Allegro ma non tanto.flac 68.75 MB
02. С.В.Рахманинов – II. Adagio sostenuto.flac 56.72 MB
03. С.В.Рахманинов – III. Allegro scherzando.flac 56.63 MB
01. С.В.Рахманинов – I. Moderato.flac 51.50 MB
06. С.В.Рахманинов – III. Finale. Alla breve.flac 45.55 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us