Language:
janis joplin peal quad vinyl
0000 - Anthology/CD 1/Janis Joplin 05 - To Love Somebody.mp3 12.29 MB
0000 - Anthology/CD 1/Janis Joplin 07 - Turtle Blues.mp3 10.13 MB
0000 - Anthology/CD 1/Janis Joplin 06 - Kozmic Blues.mp3 10.02 MB
0000 - Anthology/CD 1/Janis Joplin 08 - Oh, Sweet Mary.mp3 9.89 MB
0000 - Anthology/CD 1/Janis Joplin 01 - Piece Of My Heart.mp3 9.81 MB
...
1-01 Try (Just A Little Bit Harder).mp3 5.13 MB
1-02 Maybe.mp3 4.78 MB
1-03 One Good Man.mp3 5.58 MB
1-04 As Good As You've Been To This.mp3 7.87 MB
1-05 To Love Somebody.mp3 6.61 MB
...
Janis Joplin - The Best Blues.flac 352.29 MB
01C.C. Rider.flac 11.58 MB
02San Francisco Bay Blues.flac 9.55 MB
03Whinin' Boy Blues.flac 11.01 MB
04Careless Love.flac 16.90 MB
05I'll Drown In My Own Tears.flac 9.49 MB
...
CD1/01 - Move Over.flac 24.11 MB
CD1/02 - Cry Baby.flac 24.34 MB
CD1/03 - A Woman Left Lonely.flac 20.39 MB
CD1/04 - Half Moon.flac 24.98 MB
CD1/05 - Buried Alive In The Blues.flac 15.88 MB
...
Janis Joplin (LP2 1968) - Cheap Thrills/07 - Ball And Chain.flac 188.50 MB
Janis Joplin (LP3 1969) - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/08 - Work Me, Lord.flac 136.08 MB
Janis Joplin (LP2 1968) - Cheap Thrills/01 - Combination Of The Two.flac 120.63 MB
Janis Joplin (LP3 1969) - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/04 - As Good As You've Been To This World.flac 114.83 MB
Janis Joplin (LP3 1969) - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/05 - To Love Somebody.flac 110.19 MB
...
VIDEO_TS/VTS_01_3.VOB 1,024.00 MB
VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB 1,024.00 MB
VIDEO_TS/VTS_01_4.VOB 1,024.00 MB
VIDEO_TS/VTS_01_2.VOB 1,024.00 MB
VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB 24.73 MB
...
THE HOLLYWOOD PALACE -- Don Adams ( host ), Barbara Eden, Janis Joplin, Arte Johnson ( 6th Season ).mp4.mp4 203.95 MB
Janis Disc 1/18 Ball and Chain [#][Live].mp3 18.58 MB
Janis Disc 1/17 Road Block [#][Live].mp3 14.19 MB
Janis Disc 1/10 Women Is Losers [#][Live].mp3 11.74 MB
Janis Disc 1/14 Farewell Song [#].mp3 10.08 MB
Janis Disc 1/16 Misery 'N [#][Alternate Version].mp3 9.52 MB
...
Scans/Inlay-SideA.png 28.00 MB
Scans/Covers-inside.png 21.97 MB
Scans/Inlay-SideB.png 21.46 MB
Scans/Covers-outside.png 19.94 MB
Scans/Disc-two.png 2.58 MB
...
01_Janis Joplin - Me And Bobby McGee.mp3 10.38 MB
02_Janis Joplin - Cry Baby.mp3 9.07 MB
03_Janis Joplin - Kozmic Blues.mp3 10.06 MB
04_Janis Joplin - Move Over.mp3 8.47 MB
05_Janis Joplin - Piece Of My Heart.mp3 9.75 MB
...
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 12.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 12.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB 28.98 MB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 70.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 70.00 KB
...
Janis Joplin - Piece Of My Heart - YouTube.mp4.mp4 7.87 MB
Little Girl Blue - The Janis Joplin Story.mp3.mp3 54.79 MB
Scans/Back.png 7.33 MB
Scans/front.png 6.69 MB
Scans/side 2.png 1.59 MB
Scans/side 1.png 1.54 MB
Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!.wav 2.41 GB
...
Janis Joplin - The Way She Was Janis A Film (2007).avi.avi 1.19 GB
Disc 1 (I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!)/01. Try (Just A Little Bit Harder) - Janis Joplin.flac 24.65 MB
Disc 1 (I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!)/02. Maybe - Janis Joplin.flac 21.88 MB
Disc 1 (I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!)/03. One Good Man - Janis Joplin.flac 25.17 MB
Disc 1 (I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!)/04. As Good As You've Been To This World - Janis Joplin.flac 35.07 MB
Disc 1 (I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!)/05. To Love Somebody - Janis Joplin.flac 31.27 MB
...
101-janis_joplin-little_girl_blue.mp3 5.29 MB
102-janis_joplin-me_and_bobby_mcgee.mp3 6.20 MB
103-janis_joplin-call_on_me.mp3 3.54 MB
104-janis_joplin-bye_bye_baby.mp3 3.65 MB
105-janis_joplin-piece_of_my_heart.mp3 5.84 MB
...
Covers/back-in.jpg 8.35 MB
Covers/back.jpg 9.75 MB
Covers/back_.jpg 225.57 KB
Covers/cd.jpg 4.53 MB
Covers/cd_.jpg 147.33 KB
...
Janis Joplin - The Woodstock Experience - 208 Work_me_lord_(live_at_woodstock).mp3 10.99 MB
Janis Joplin - The Woodstock Experience - 210 Ball_and_chain_(live_at_woodstock).mp3 9.01 MB
Janis Joplin - The Woodstock Experience - 202 As_good_as_you've_been_to_this_world_(live_at_woodstock).mp3 8.98 MB
Janis Joplin - The Woodstock Experience - 108 Work_me_lord.mp3 8.56 MB
Janis Joplin - The Woodstock Experience - 104 As_good_as_you've_been_to_this_world.mp3 7.87 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us