Language:
duran duran extra cuts
1981 - duran duran/01-duran_duran-girls_on_film.mp3 4.95 MB
1981 - duran duran/02-duran_duran-planet_earth.mp3 5.57 MB
1981 - duran duran/03-duran_duran-anyone_out_there.mp3 5.63 MB
1981 - duran duran/04-duran_duran-to the shore.mp3 5.27 MB
1981 - duran duran/05-duran_duran-careless memories.mp3 5.38 MB
...
04. Save A Prayer.dsf 496.71 MB
03. New Religion.dsf 451.70 MB
07. The Chauffeur.dsf 433.02 MB
06. The Seventh Stranger.dsf 424.35 MB
01. Is There Something I Should Know.dsf 375.37 MB
...
DD_320/cover/Back.jpg 602.27 KB
DD_320/cover/CD.jpg 634.50 KB
DD_320/cover/Front.jpg 476.10 KB
DD_320/cover/Front_Min.JPG 18.63 KB
DD_320/cover/Tracklist.jpg 207.32 KB
...
01 - Is There Something I Should Know.flac 29.40 MB
02 - The Reflex.flac 32.17 MB
03 - A View To A Kill.flac 23.92 MB
04 - Ordinary World.flac 32.77 MB
05 - Save A Prayer.flac 26.03 MB
...
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 10.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 10.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 72.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 72.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB 310.47 MB
...
Albums/(1981) Duran Duran/Back.jpg 115.43 KB
Albums/(1981) Duran Duran/CD.jpg 116.00 KB
Albums/(1981) Duran Duran/Front.jpg 216.23 KB
Albums/(1981) Duran Duran/Inside.jpg 327.17 KB
Albums/(1981) Duran Duran/Tracks/Duran Duran (01) - Girls on Film.mp3 4.95 MB
...
01. Duran Duran - Is There Something I Should Know .flac 29.29 MB
02. Duran Duran - The Reflex.flac 32.05 MB
03. Duran Duran - A View To A Kill.flac 23.81 MB
04. Duran Duran - Ordinary World.flac 32.64 MB
05. Duran Duran - Save A Prayer.flac 25.92 MB
...
Duran Duran - Rio (VOB) - [Dvd Rip].VOB.vob 151.17 MB
Duran Duran - Live At Mtv Unplugged 1993.mpg.mpg 908.37 MB
Duran Duran - Unstaged.mp4.mp4 789.46 MB
Duran Duran-Arena-Careless Memories.mp3 9.25 MB
Duran Duran-Arena-Hungry Like the Wolf.mp3 9.11 MB
Duran Duran-Arena-Is there Something..-2.mp3 10.36 MB
Duran Duran-Arena-New Religion.mp3 12.53 MB
Duran Duran-Arena-Planet Earth.mp3 10.13 MB
...
01_Anyone_Out_There.ogg 5.13 MB
02_Planeth_Earth.ogg 5.54 MB
03_To_The_Shore.ogg 4.41 MB
04_Late_Bar.ogg 3.63 MB
05_Last_Chance_On_The_Stairway.ogg 5.65 MB
...
Duran Duran - Live At Wembley.mkv.mkv 2.60 GB
Duran Duran At Budokan.mp4 670.61 MB
01 Duran Duran - Planet Earth.mp3 9.47 MB
02 Duran Duran - Girls on Film.mp3 8.24 MB
03 Duran Duran - Hungry Like the Wolf.mp3 8.16 MB
04 Duran Duran - Rio.mp3 13.02 MB
05 Duran Duran - Save a Prayer.mp3 12.71 MB
...
01. Soundburst Test.flac 191.32 KB
02. What Happens Tomorrow (Jiggy Joint Remix).flac 26.24 MB
03. Serious (7-Inch Remix).flac 30.89 MB
04. Someone Else Not Me (Peter's Honor Radio Mix).flac 23.58 MB
05. Falling Down (Extended Version).flac 47.52 MB
...
Duran Duran - 01 - Is there something I should know.mp3 4.77 MB
Duran Duran - 02 - Reflex.mp3 4.94 MB
Duran Duran - 03 - View to a kill.mp3 4.10 MB
Duran Duran - 04 - Ordinary world (single version).mp3 5.34 MB
Duran Duran - 05 - Save a prayer (US single version).mp3 4.27 MB
...
Duran Duran-A Diamond In The Mind [Full Album] 2012 Release.rar 77.85 MB
Artwork/DD_Live2011_DigipackOutsideComb.jpg 51.48 MB
Artwork/DD_Live2011_DigipackInsideComb.jpg 42.01 MB
Artwork/DD_Live2011_DigipackInside02.jpg 31.66 MB
Artwork/DD_Live2011_DigipackInside01.jpg 30.50 MB
Artwork/DD_Live2011_DigipackInside04.jpg 28.16 MB
...
Albums/1981 - Duran Duran/08. Friends Of Mine.mp3 13.17 MB
Albums/1981 - Duran Duran/06. Night Boat.mp3 12.64 MB
Albums/1981 - Duran Duran/09. Tel Aviv.mp3 12.35 MB
Albums/1981 - Duran Duran/05. Is There Something I Should Know.mp3 9.81 MB
Albums/1981 - Duran Duran/07. Sound Of Thunder.mp3 9.66 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us