Language:
Martha Argerich Chopin Piano Sonata No 3 sacd iso
01 - Piano Concerto No. 3 in C minor, Op. 37 - Allegro con brio.flac 73.13 MB
02 - Piano Concerto No. 3 in C minor, Op. 37 - Largo.flac 36.07 MB
03 - Piano Concerto No. 3 in C minor, Op. 37 - Rondo- Allegro.flac 39.57 MB
04 - Piano Concerto No. 4 in G major, Op. 58 - Allegro moderato.flac 76.45 MB
05 - Piano Concerto No. 4 in G major, Op. 58 - Andante con moto.flac 15.05 MB
...
07.Piano Sonata No.23 in F minor,op.57 'Appassionata' Movement 1 Allegro.flac 34.13 MB
01.Piano Sonata No.8 in C minor,op.13'Pathetique' Movement 1 Grave-Allegro.flac 29.97 MB
09.Piano Sonata No.23 in F minor,op.57 'Appassionata' Movement 3 Allegro.flac 29.22 MB
06.Piano Sonata No.14 in C sharp minor,op.27 No.2'Moonlight' Movement 3 Presto a....flac 26.34 MB
04.Piano Sonata No.14 in C sharp minor,op.27 No.2'Moonlight' Movement 1 Adagio.flac 19.78 MB
...
01. Piano Concerto No. 3 in C minor, Op. 37 I. Allegro con brio.flac 61.78 MB
06. Mass in C Major, Op. 86 Credo.flac 45.14 MB
07. Mass in C Major, Op. 86 Sanctus.flac 41.30 MB
05. Mass in C Major, Op. 86 Gloria.flac 39.73 MB
03. Piano Concerto No. 3 in C Minor, Op. 37 III. Rondo Allegro.flac 35.89 MB
...
04-Piano Sonata No.8 in C minor, Op.13 _Pathetique_ (Beethoven).mp3 28.24 MB
01-Chopin_ Piano Concerto No. 1_ I. Allegro maestoso.flac 336.83 MB
08-Chopin_ Rondo a la krakowiak, Op. 14.flac 244.55 MB
03-Chopin_ Piano Concerto No. 1_ III. Rondo_ Vivace.flac 171.61 MB
02-Chopin_ Piano Concerto No. 1_ II. Romanza_ Larghetto.flac 144.43 MB
06-Chopin_ Fantasia on Polish Airs, Op.13_ III. Theme de Charles Kurpinski_ Allegretto.flac 67.89 MB
...
Nikita Magaloff - Rachmaninov - Piano Concerto No.3 - Macal - (Claves, 2009).flac 181.49 MB
XI- Impromptu No.1 [Alex Bailey].mp3 2.68 MB
XI- Impromptu No.10 [Alex Bailey].mp3 6.36 MB
XI- Impromptu No.10 [Alex Bailey].wav 69.66 MB
XI- Impromptu No.11 [Alex Bailey].mp3 3.76 MB
XI- Impromptu No.12 [Alex Bailey].mp3 2.18 MB
...
Back.jpg 242.77 KB
Booklet.pdf 8.74 MB
CDImage.ape 308.28 MB
CDImage.cue 1.25 KB
Cover.jpg 50.30 KB
...
Beethoven - Violin Concerto Piano Concerto No 3.log 955.00 B
CDImage.ape 231.48 MB
CDImage.cue 1.00 KB
Cover.jpg 744.67 KB
Covers/LvB VC - PC No.3 Toscanini Heifetz Rubinstein 1.jpg 465.18 KB
...
Back.jpg 524.69 KB
Booklet/001.jpg 746.62 KB
Booklet/002.jpg 1.11 MB
Booklet/003.jpg 1.59 MB
Booklet/004.jpg 1.24 MB
...
artwork/Tchaikovsky & Chopin - booklet.pdf 2.25 MB
artwork/Tchaikovsky & Chopin - sleeve.jpg 1.74 MB
00_Tchaikovsky, Chopin - Piano Concertos No.1.m3u8 458.00 B
01_Tchaikovsky Piano Concerto No.1 In B Flat Minor, Op.23 - 1. Alleg.flac 372.00 MB
02_Tchaikovsky Piano Concerto No.1 In B Flat Minor, Op.23 - 2. Andan.flac 114.31 MB
...
CD 1/01 Sorabji- Piano Sonata No. 4 - I. Vivo - arditamente.ape 124.17 MB
CD 1/Sorabji Piano Sonata No. 4 (CD1).log 927.00 B
CD 2/01 II. Lento - languido e sonnolente »Count Tasca's Garden«.ape 71.18 MB
CD 2/Sorabji Piano Sonata No. 4 (CD2).log 921.00 B
CD 3/01 III. Preludio- Vivace quasi Toccata - Scherzo fantasiata - Cadenza.ape 45.76 MB
...
01-05-Piano_Concerto_No_3_in_E-Flat_Major_Op_7-LLS.flac 61.85 MB
01-01-Symphony_No_7_in_E-Flat_Major_completed_-LLS.flac 59.60 MB
01-04-Symphony_No_7_in_E-Flat_Major_completed_-LLS.flac 49.59 MB
01-02-Symphony_No_7_in_E-Flat_Major_completed_-LLS.flac 38.64 MB
01-03-Symphony_No_7_in_E-Flat_Major_completed_-LLS.flac 28.76 MB
...
01-01-Symphony_No_7_in_E-Flat_Major_completed_-LLS.flac 59.60 MB
01-02-Symphony_No_7_in_E-Flat_Major_completed_-LLS.flac 38.64 MB
01-03-Symphony_No_7_in_E-Flat_Major_completed_-LLS.flac 28.76 MB
01-04-Symphony_No_7_in_E-Flat_Major_completed_-LLS.flac 49.59 MB
01-05-Piano_Concerto_No_3_in_E-Flat_Major_Op_7-LLS.flac 61.85 MB
...
06-Piano Sonata No.23 in F minor, Op.57 Appassionata (Beethoven).mp3 37.96 MB
01. Tchaikovsky PC No.1 - I Allegro Non Troppo E Molto Maestoso.flac 52.56 MB
02. Tchaikovsky PC No.1 - II Andante Simplice.flac 16.13 MB
03. Tchaikovsky PC No.1 - III Allegro Con Fuoco.flac 16.43 MB
04. Rachmaninoff PC No.3 - I Allegro Ma Non Tanto.flac 41.50 MB
05. Rachmaninoff PC No.3 - II Intermezzo. Adagio.flac 27.24 MB
...
cover & labels - Rachmaninov - Piano Concerto No. 3 - Tchaikovsky - Suite 3/cover - Tchaikovsky - Suite No. 3 (Mosoblsovnarkhoz, rec. 1962).jpg 1.10 MB
cover & labels - Rachmaninov - Piano Concerto No. 3 - Tchaikovsky - Suite 3/Information - Rachmaninov - Tchaikovsky - Cliburn - Kondrashin.rtf 898.00 B
cover & labels - Rachmaninov - Piano Concerto No. 3 - Tchaikovsky - Suite 3/label - Rachmaninov - Piano Concerto No. 3.jpg 290.10 KB
cover & labels - Rachmaninov - Piano Concerto No. 3 - Tchaikovsky - Suite 3/label - Tchaikovsky - Suite No. 3, op. 55.jpg 378.89 KB
Rachmaninov - Piano Concerto no. 3/01 Rachmaninov - Piano Concerto No. 3 - I. Allegro.flac 58.25 MB
...
Byron Janis - Prokofiev - Piano Concerto No.3 - Leinsdorf - (Claves, 2007).flac 116.62 MB
Scans/02.jpg 439.79 KB
Scans/04.jpg 408.07 KB
Scans/03.jpg 404.70 KB
Scans/05.jpg 301.93 KB
Scans/01.jpg 157.54 KB
...
disc 1/01 - No. 1 in E minor, Op. 11- I. Allegro maestoso.flac 97.97 MB
disc 1/02 - No. 1 in E minor, Op. 11- II. Romance - Larghetto.flac 43.91 MB
disc 1/03 - No. 1 in E minor, Op. 11- III. Rondo - Vivace.flac 42.35 MB
disc 2/01 - No. 2 in F minor, Op. 21- I. Maestoso.flac 65.74 MB
disc 2/02 - No. 2 in F minor, Op. 21- II. Larghetto.flac 38.30 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us