Language:
Martha Argerich Chopin Piano Sonata No 3 sacd iso
01-05-Piano_Concerto_No_3_in_E-Flat_Major_Op_7-LLS.flac 61.85 MB
01-01-Symphony_No_7_in_E-Flat_Major_completed_-LLS.flac 59.60 MB
01-04-Symphony_No_7_in_E-Flat_Major_completed_-LLS.flac 49.59 MB
01-02-Symphony_No_7_in_E-Flat_Major_completed_-LLS.flac 38.64 MB
01-03-Symphony_No_7_in_E-Flat_Major_completed_-LLS.flac 28.76 MB
...
01-01-Symphony_No_7_in_E-Flat_Major_completed_-LLS.flac 59.60 MB
01-02-Symphony_No_7_in_E-Flat_Major_completed_-LLS.flac 38.64 MB
01-03-Symphony_No_7_in_E-Flat_Major_completed_-LLS.flac 28.76 MB
01-04-Symphony_No_7_in_E-Flat_Major_completed_-LLS.flac 49.59 MB
01-05-Piano_Concerto_No_3_in_E-Flat_Major_Op_7-LLS.flac 61.85 MB
...
06-Piano Sonata No.23 in F minor, Op.57 Appassionata (Beethoven).mp3 37.96 MB
01. Tchaikovsky PC No.1 - I Allegro Non Troppo E Molto Maestoso.flac 52.56 MB
02. Tchaikovsky PC No.1 - II Andante Simplice.flac 16.13 MB
03. Tchaikovsky PC No.1 - III Allegro Con Fuoco.flac 16.43 MB
04. Rachmaninoff PC No.3 - I Allegro Ma Non Tanto.flac 41.50 MB
05. Rachmaninoff PC No.3 - II Intermezzo. Adagio.flac 27.24 MB
...
cover & labels - Rachmaninov - Piano Concerto No. 3 - Tchaikovsky - Suite 3/cover - Tchaikovsky - Suite No. 3 (Mosoblsovnarkhoz, rec. 1962).jpg 1.10 MB
cover & labels - Rachmaninov - Piano Concerto No. 3 - Tchaikovsky - Suite 3/Information - Rachmaninov - Tchaikovsky - Cliburn - Kondrashin.rtf 898.00 B
cover & labels - Rachmaninov - Piano Concerto No. 3 - Tchaikovsky - Suite 3/label - Rachmaninov - Piano Concerto No. 3.jpg 290.10 KB
cover & labels - Rachmaninov - Piano Concerto No. 3 - Tchaikovsky - Suite 3/label - Tchaikovsky - Suite No. 3, op. 55.jpg 378.89 KB
Rachmaninov - Piano Concerto no. 3/01 Rachmaninov - Piano Concerto No. 3 - I. Allegro.flac 58.25 MB
...
Byron Janis - Prokofiev - Piano Concerto No.3 - Leinsdorf - (Claves, 2007).flac 116.62 MB
Scans/02.jpg 439.79 KB
Scans/04.jpg 408.07 KB
Scans/03.jpg 404.70 KB
Scans/05.jpg 301.93 KB
Scans/01.jpg 157.54 KB
...
disc 1/01 - No. 1 in E minor, Op. 11- I. Allegro maestoso.flac 97.97 MB
disc 1/02 - No. 1 in E minor, Op. 11- II. Romance - Larghetto.flac 43.91 MB
disc 1/03 - No. 1 in E minor, Op. 11- III. Rondo - Vivace.flac 42.35 MB
disc 2/01 - No. 2 in F minor, Op. 21- I. Maestoso.flac 65.74 MB
disc 2/02 - No. 2 in F minor, Op. 21- II. Larghetto.flac 38.30 MB
...
4-Fantasy in C Major Op 17 I D.flac 274.19 MB
6-Fantasy in C Major Op 17 III.flac 219.02 MB
1-Piano Sonata No 17 in D Mino.flac 185.15 MB
2-Piano Sonata No 17 in D Mino.flac 141.39 MB
3-Piano Sonata No 17 in D Mino.flac 138.71 MB
...
01. Luisada, Quartuor Talich - Chopin, Concerto No.1. I.Allegro maestoso.flac 81.30 MB
05. Luisada, Quartuor Talich - Dvorak. Piano Quintet No.2. II.Dumka - Andante con moto.flac 58.09 MB
04. Luisada, Quartuor Talich - Dvorak. Piano Quintet No.2. I. Allegro ma non tanto.flac 49.71 MB
03. Luisada, Quartuor Talich - Chopin, Concerto No.1. III.Rondo (vivace).flac 42.61 MB
Covers/Booklet.pdf 37.39 MB
...
Artwork/booklet.pdf 8.90 MB
Artwork/cover.png 5.80 MB
Artwork/tray_in.png 4.90 MB
Artwork/disc.png 3.70 MB
Artwork/tray_out.png 2.43 MB
...
Lazar Berman - Schumann Piano sonata no.1 no.2.ape 189.68 MB
scan.jpg 1.84 MB
scan2.jpg 1.33 MB
scan1.jpg 1.22 MB
BACK.jpg 1.17 MB
...
(09) [Schumann, Robert] Violin Sonata No. 3 in a minor, Op. posth.- II - Lebhaft.flac.flac 14.05 MB
01 Pno Concerto No 3, Moderato Assai - Piu Mosso (Allegro Maestoso).flac 216.85 MB
04 Pno Concerto No 5, Allegro Animato.flac 192.64 MB
05 Andante - Allegretto Tranquillo Quasi Andantino.flac 180.87 MB
03 Allegro No Troppo.flac 135.21 MB
02 Andante.flac 113.76 MB
...
01-I. Maestoso.flac 233.33 MB
13-Grande Polonaise Brillante.flac 162.52 MB
03-III. Allegretto vivace.flac 143.99 MB
02-II. Larghetto.flac 127.02 MB
04-Introduction_ Largo.flac 81.51 MB
...
01 - Rachmaninov - Piano Concerto No.3 in D minor I. Allegro.flac 65.45 MB
03 - Rachmaninov - Piano Concerto No.3 in D minor III. Finale.flac 59.79 MB
06 - Prokofiev - Piano Concerto No.3 in C major III. Allegro.flac 41.06 MB
04 - Prokofiev - Piano Concerto No.3 in C major I. Andante.flac 40.68 MB
02 - Rachmaninov - Piano Concerto No.3 in D minor II. Intermezzo.flac 40.54 MB
...
Piano Concerto No.3,4/01. Piano Concerto No.3 in Dm op.30 1 Allegro ma non troppo.flac 70.27 MB
Piano Concerto No.3,4/02. Piano Concerto No.3 in Dm op.30 2 Intermezzo Adagio.flac 42.57 MB
Piano Concerto No.3,4/03. Piano Concerto No.3 in Dm op.30 3 Finale Alla breve.flac 61.79 MB
Piano Concerto No.3,4/04. Piano Concerto No.4 in Gm op.40 1 Allegro vivace.flac 43.33 MB
Piano Concerto No.3,4/05. Piano Concerto No.4 in Gm op.40 2 Largo.flac 23.81 MB
...
Beethoven Piano Concerto No.3,Choral Fantasy.mp3 130.51 MB
Earl Wild - Johannes Brahms.flac 270.37 MB
Scans/Booklet Cover.tif 9.78 MB
Scans/Notes_02.tif 7.18 MB
Scans/Notes_06.tif 7.10 MB
Scans/Notes_07.tif 7.07 MB
...
(08) [Schumann, Robert] Violin Sonata No. 3 in a minor, Op. posth.- I - Ziemlich langsam - lebhaft.flac.flac 28.32 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us