Language:
janis joplin peal quad vinyl
01 Janis Joplin - Move Over.mp3 8.54 MB
02 Janis Joplin - Cry Baby.mp3 9.11 MB
03 Janis Joplin - A Woman Left Lonely.mp3 8.00 MB
04 Janis Joplin - Half Moon.mp3 8.92 MB
05 Janis Joplin - Buried Alive In The Blues.mp3 5.63 MB
...
4-Ball and Chain [Live].mp3 18.80 MB
1-Trouble in Mind.mp3 6.71 MB
10-Kozmic Blues.mp3 10.14 MB
11-Raise Your Hand [Live].mp3 5.69 MB
12-Tell Mama [Live].mp3 13.38 MB
...
Four Tops - Keeper Of The Castle (QS Quad vinyl to DVDA-V).iso 2.80 GB
Ventures - On Stage 73 (RM Quad Vinyl to DVDA-V).iso 4.98 GB
Janis Joplin - Absolute Janis vol. I/Artista sconosciuto-Brano 1-Album sconosciuto (20 11 2005 20.wma 5.52 MB
Janis Joplin - Absolute Janis vol. I/Artista sconosciuto-Brano 10-Album sconosciuto (20 11 2005 2.wma 2.43 MB
Janis Joplin - Absolute Janis vol. I/Artista sconosciuto-Brano 11-Album sconosciuto (20 11 2005 2.wma 5.73 MB
Janis Joplin - Absolute Janis vol. I/Artista sconosciuto-Brano 12-Album sconosciuto (20 11 2005 2.wma 7.36 MB
Janis Joplin - Absolute Janis vol. I/Artista sconosciuto-Brano 13-Album sconosciuto (20 11 2005 2.wma 5.25 MB
...
DS328f - Janis Joplin _ Pearl.iso 1.35 GB
Bootlegs/1969 - Live In Amsterdam/Janis Joplin - Live In Amsterdam - 02 - Maybe (1969).mp3 4.73 MB
Bootlegs/1969 - Live In Amsterdam/Janis Joplin - Live In Amsterdam - 03 - Summertime (1969).mp3 5.58 MB
Bootlegs/1969 - Live In Amsterdam/Janis Joplin - Live In Amsterdam - 04 - Try (A Just A Little Bit Harder) (1969).mp3 6.14 MB
Bootlegs/1969 - Live In Amsterdam/Janis Joplin - Live In Amsterdam - 05 - Can´t Turn You Loose (1969).mp3 10.00 MB
Bootlegs/1969 - Live In Amsterdam/Janis Joplin - Live In Amsterdam - 06 - Combination Of The Two (1969).mp3 6.85 MB
...
14. Janis Joplin - Ball And Chain-fm4u.mp3 18.40 MB
08. Janis Joplin - Ego Rock-fm4u.mp3 18.34 MB
12. Janis Joplin - Try (Just A Little Bit Harder)-fm4u.mp3 17.98 MB
13. Janis Joplin - Get It While You Can-fm4u.mp3 16.19 MB
11. Janis Joplin - Move Over-fm4u.mp3 15.20 MB
...
VIDEO_TS/VTS_01_2.VOB 1,023.97 MB
VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB 1,023.97 MB
VIDEO_TS/VTS_01_3.VOB 210.16 MB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB 24.35 MB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 46.00 KB
...
07-Me And Bobby McGee.flac 103.41 MB
02-Cry Baby.flac 89.32 MB
04-Half Moon.flac 88.68 MB
06-My Baby.flac 85.34 MB
01-Move Over.flac 84.91 MB
...
Artwork & Text files/Janis Blow Blues bc7.jpg 230.88 KB
Artwork & Text files/Janis_Blow_Blues_insertV7.jpg 311.49 KB
Artwork & Text files/Janis_Blow_Blues_insertV8.jpg 340.65 KB
Artwork & Text files/Janis_Blow_Blues_insertV9.jpg 353.77 KB
Artwork & Text files/Janis_Blow_Blues_v7_fc.jpg 275.05 KB
...
Janis Joplin-Cheap trills/Janis Joplin - Cheap Thrills (album)-7.mp3 21.71 MB
Janis Joplin-Legacy Disc 3/Janis Joplin - 4 Try.mp3 18.92 MB
Janis Joplin-Legacy Disc 1/Janis Joplin - 18 Ball And Chain (previously unissued, live).mp3 18.60 MB
Janis Joplin Album-The very best of/10_Janis Joplin - Ball On Chain.mp3 18.23 MB
Janis Joplin-Legacy Disc 2/Janis Joplin - 15 Work Me, Lord.mp3 15.19 MB
...
Janis Joplin Королева Белого Джаза.avi.avi 419.88 MB
208 Try (Just A Little Bit Harder) (Live).mp3 21.03 MB
213 Ball And Chain (Live).mp3 18.90 MB
212 Get It While You Can (Live).mp3 16.83 MB
201 Tell Mama (Live).mp3 15.55 MB
211 Cry Baby (Live).mp3 14.95 MB
...
01 - Combination of the Two.mp3 13.27 MB
02 - I Need a Man to Love.mp3 11.24 MB
03 - Summertime.mp3 9.19 MB
04 - Piece of My Heart.mp3 9.75 MB
05 - Turtle Blues.mp3 10.04 MB
...
Остальное/The Lost Tapes/Disk One/05. Amazing Grace.mp3 26.28 MB
Остальное/Blow All My Blues Away/116Ball & Chain.mp3 24.81 MB
Остальное/Blow All My Blues Away/167Ego Rock.mp3 24.31 MB
Студийные альбомы/1968 - Live At The Winterland/13-Ball And Chain.mp3 22.33 MB
Остальное/Blow All My Blues Away/140Had To Get Out Of Texas - Outtake.mp3 22.26 MB
...
Ball and Chain.mp3 18.30 MB
Me and Bobby McGee.mp3 10.46 MB
Piece of My Heart.mp3 9.73 MB
Summertime.mp3 9.23 MB
Cry Baby.mp3 9.15 MB
...
Artwork/cdm_0800-483-front.jpg 1.12 MB
JJ_RarerPearls_t05.flac 35.89 MB
JJ_RarerPearls_t06.flac 28.71 MB
JJ_RarerPearls_t02.flac 28.71 MB
JJ_RarerPearls_t03.flac 26.92 MB
...
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Covers/Front.jpg 7.03 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Covers/Inlay.jpg 6.34 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Covers/Back.jpg 3.99 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Covers/OBI.jpg 2.36 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Covers/Disc.jpg 2.02 MB
...
01- Combination Of The Two.mp3 13.45 MB
02- I Need A Man To Love.mp3 11.42 MB
03- Summertime.mp3 9.37 MB
04- Piece Of My Heart.mp3 9.94 MB
05- Turtle Blues.mp3 10.22 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us