Language:
Martha Argerich Chopin Piano Sonata No 3 sacd iso
Maria Joao Pires, RPO, Andre Previn - Chopin - Piano Concerto Op.21, Preludes Op.28.flac 232.54 MB
Scans/img 001.jpg 14.02 MB
Scans/img 002.jpg 12.72 MB
Scans/img 007.jpg 12.50 MB
Scans/img 004.jpg 12.40 MB
...
4-Piano Sonata No 20 in A majo.flac 168.52 MB
1-Piano Sonata No 20 in A majo.flac 158.93 MB
10-6 Moments musicaux Op 94 D .flac 110.53 MB
2-Piano Sonata No 20 in A majo.flac 110.14 MB
6-6 Moments musicaux Op 94 D 7.flac 79.51 MB
...
artwork/back.jpg 2.22 MB
artwork/booklet 1-2.jpg 775.73 KB
artwork/booklet cover.jpg 3.35 MB
artwork/cd.jpg 396.87 KB
artwork/front.jpg 1.66 MB
...
Scans/Back.jpg 1.39 MB
Scans/CD.jpg 1.37 MB
Scans/Front backside.jpg 3.83 MB
Scans/Front.jpg 946.07 KB
Scans/Inside 1.jpg 3.15 MB
...
Victor Merzhanov - A.Scriabin 12 Etudes op.8 Rachmaninov Piano Concerto No.3.cue 2.04 KB
Victor Merzhanov - A.Scriabin 12 Etudes op.8 Rachmaninov Piano Concerto No.3.flac 252.19 MB
Victor Merzhanov - A.Scriabin 12 Etudes op.8 Rachmaninov Piano Concerto No.3.log 2.51 KB
audiochecker.log 311.00 B
back.jpg 172.07 KB
...
01-01 1. Allegro ma non tanto.flac 276.71 MB
01-03 3. Finale (Alla breve).flac 264.33 MB
01-07 4. Finale (Allegro tempestoso).flac 199.94 MB
01-04 1. Andantino.flac 197.50 MB
01-02 2. Intermezzo (Adagio).flac 188.86 MB
...
art/booklet_2.jpg 1.11 MB
art/booklet_3.jpg 1.05 MB
art/Case Back.jpg 928.80 KB
art/booklet_1.jpg 918.09 KB
art/Full cover.jpg 756.98 KB
...
04 Piano Concerto No.mp3 42.62 MB
01 Cello Concerto in D minor - I.mp3 35.55 MB
06 Piano Concerto No.mp3 22.19 MB
05 Piano Concerto No.mp3 21.58 MB
03 Cello Concerto in D minor - III.mp3 14.50 MB
...
VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB 1,023.83 MB
VIDEO_TS/VTS_01_2.VOB 1,023.83 MB
VIDEO_TS/VTS_01_3.VOB 1,023.83 MB
VIDEO_TS/VTS_01_4.VOB 913.31 MB
VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB 454.00 KB
...
0300 - Robert Schumann - Fantasiestücke, Piano Trio No. 3, Piano Quartet (The Florestan Trio, Hyperion, 2000).flac 283.35 MB
Scans/3.jpg 2.00 MB
Scans/1.jpg 1.92 MB
Scans/4.jpg 1.74 MB
Scans/2.jpg 1.59 MB
Scans/5.jpg 1.47 MB
...
Schubert Piano Sonata No.17 (Schnabel 1939) 2006.mp3 85.84 MB
ARWORK/Back.jpg 2.23 MB
ARWORK/Back_inside.jpg 0.97 MB
ARWORK/IMG_0001.jpg 674.56 KB
ARWORK/IMG_0002.jpg 530.18 KB
ARWORK/IMG_0003.jpg 454.56 KB
...
01_Tchaikovsky Piano Concerto No.1 In B Flat Minor, Op.23 - 1. Alleg.flac 372.00 MB
04_Chopin Piano Concerto No.1 In E Minor, Op.11 - 1. Allegro maestos.flac 369.32 MB
06_Chopin Piano Concerto No.1 In E Minor, Op.11 - 3. Rondo (Vivace).flac 191.18 MB
05_Chopin Piano Concerto No.1 In E Minor, Op.11 - 2. Romance (Larghe.flac 176.49 MB
03_Tchaikovsky Piano Concerto No.1 In B Flat Minor, Op.23 - 3. Alleg.flac 133.22 MB
...
14 Rachmaninov Piano Sonata No.2 in B flat minor Op.36 - I. Allegro agitato.flac 25.69 MB
16 Rachmaninov Piano Sonata No.2 in B flat minor Op.36 - III. Allegro molto - Poco meno mosso - Presto.flac 20.28 MB
15 Rachmaninov Piano Sonata No.2 in B flat minor Op.36 - II. Non allegro.flac 19.58 MB
12 Mendelssohn Scherzo from A Midsummer Night's Dream (transcr. Rachmaninov).flac 15.08 MB
10 Rachmaninov Prelude in G minor Op.23 No.5.flac 14.96 MB
...
Scans/01.jpg 3.92 MB
Scans/08.jpg 2.80 MB
Scans/07.jpg 2.51 MB
Scans/04.jpg 2.51 MB
Scans/06.jpg 2.39 MB
...
01 - Partita #3 In E, BWV 1006 - 1. Preludio.mp3 5.37 MB
02 - Partita #3 In E, BWV 1006 - 2. Loure.mp3 6.91 MB
03 - Partita #3 In E, BWV 1006 - 3. Gavotte En Roundeau.mp3 4.81 MB
04 - Partita #3 In E, BWV 1006 - 4. Menuet 1.mp3 2.80 MB
05 - Partita #3 In E, BWV 1006 - 5. Menuet 2.mp3 4.45 MB
...
Scan/001.jpg 818.17 KB
Scan/002.jpg 1.18 MB
Scan/003.jpg 1.09 MB
Scan/004.jpg 1.21 MB
Scan/005.jpg 1.31 MB
...
01. Piano Concerto No. 3 in D minor, Op. 30 - 1. Allegro ma non tanto.flac 68.39 MB
02. Piano Concerto No. 3 in D minor, Op. 30 - 2. Intermezzo. Adagio.flac 41.99 MB
03. Piano Concerto No. 3 in D minor, Op. 30 - 3. Finale. Alla breve.flac 56.02 MB
04. Rhapsody on a Theme of Paganini in A minor, Op. 43 - Introduction - Allegro vivace - Variation 1.flac 2.08 MB
05. Rhapsody on a Theme of Paganini in A minor, Op. 43 - Theme - L'istesso tempo.flac 1.37 MB
...
Alberto Ginastera - Piano Sonata No. 1.pdf.pdf 1.32 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us