Language:
janis joplin peal quad vinyl
Janis Joplin # Blow All My Blues Away - cd 1-9 (1962-64)/000 - Janis Joplin - Blow All My Blues Away (1962-1964) - 9 cd's - Back 1-2.jpg 486.46 KB
Janis Joplin # Blow All My Blues Away - cd 1-9 (1962-64)/000 - Janis Joplin - Blow All My Blues Away (1962-1964) - 9 cd's - Front 1-2.jpg 270.83 KB
Janis Joplin # Blow All My Blues Away - cd 1-9 (1962-64)/000 - Janis Joplin - Blow All My Blues Away (1962-1964) - 9 cd's - front1.jpg 117.38 KB
Janis Joplin # Blow All My Blues Away - cd 1-9 (1962-64)/000 - Janis Joplin - Blow All My Blues Away (1962-1964) - 9 cd's - insert 1-2.jpg 296.17 KB
Janis Joplin # Blow All My Blues Away - cd 1-9 (1962-64)/000 - Janis Joplin - Blow All My Blues Away (1962-1970) - 9 cd's - playlist.m3u 35.92 KB
...
(1967) Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company/Cover/janis_joplin_big_brother_holding_company-back.jpg 1.06 MB
(1967) Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company/Cover/janis_joplin_big_brother_holding_company-inlay.jpg 766.60 KB
(1967) Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company/Cover/janis_joplin_big_brother_holding_company-inside.jpg 389.30 KB
(1967) Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company/Cover/janis_joplin_big_brother_holding_company-front.jpg 378.12 KB
(1967) Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company/Cover/janis_joplin_big_brother_holding_company-cd.jpg 363.36 KB
...
1967 - Big Brother & The Holding Company/01 - Bye, Bye Baby.mp3 2.43 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company/02 - Easy Rider.mp3 2.22 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company/03 - Intruder.mp3 2.28 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company/04 - Light Is Faster Than Sound.mp3 2.33 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company/05 - Call On Me.mp3 2.36 MB
...
Scan/Back.png 7.56 MB
Scan/Front.png 6.46 MB
Scan/side 1.png 1.56 MB
Scan/side 2.png 1.58 MB
cover.jpg 182.19 KB
...
Janis.Joplin.The.Way.She.Was.Janis.A.Film.1974.XviD.DVDRip-RGFaSt-ReLiSe.avi.avi 1.23 GB
1968 - Super Hits/01 - Piece of My Heart.mp3 4.88 MB
1968 - Super Hits/02 - Cry Baby.mp3 4.56 MB
1968 - Super Hits/03 - Me and Bobby McGee.mp3 5.17 MB
1968 - Super Hits/04 - Try (Just a Little Bit Harder).mp3 4.52 MB
1968 - Super Hits/05 - One Good Man.mp3 4.78 MB
...
Big Brother & The Holding Company - 1967 - Big Brother & The Holding Company/00. Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company.nfo 2.68 KB
Big Brother & The Holding Company - 1967 - Big Brother & The Holding Company/00. Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company.sfv 533.00 B
Big Brother & The Holding Company - 1967 - Big Brother & The Holding Company/01 - Bye Bye Baby.mp3 3.65 MB
Big Brother & The Holding Company - 1967 - Big Brother & The Holding Company/02 - Easy Rider.mp3 3.34 MB
Big Brother & The Holding Company - 1967 - Big Brother & The Holding Company/03 - Intruder.mp3 3.44 MB
...
Covers/in2.jpg 11.92 MB
Covers/front.jpg 11.56 MB
Covers/back.jpg 6.45 MB
Covers/in1.jpg 5.83 MB
Covers/in3.jpg 4.82 MB
...
1179610721.nfo 4.29 KB
1968 Cheap Thrills/01 - Janis Joplin - Combination Of The Two.mp3 7.23 MB
1968 Cheap Thrills/02 - Janis Joplin - I Nedd A Man To Love.mp3 6.42 MB
1968 Cheap Thrills/03 - Janis Joplin - Summertime.mp3 5.60 MB
1968 Cheap Thrills/04 - Janis Joplin - Piece Of My Heart.mp3 5.83 MB
...
art + tech/1969 - 1969.04.01 - Amsterdam, Netherlands.aucdtect.txt 824.00 B
art + tech/back.jpg 114.90 KB
art + tech/cd.jpg 43.30 KB
art + tech/front.jpg 98.34 KB
art + tech/Summertime - Live in Amsterdam April 1, 1969.nfo 1.62 KB
...
Anthology (CD1)/01. Janis Joplin - Piece Of My Heart.mp3 5.93 MB
Anthology (CD1)/02. Janis Joplin - Summertime.mp3 5.57 MB
Anthology (CD1)/03. Janis Joplin - Maybe.mp3 5.15 MB
Anthology (CD1)/04. Janis Joplin - Try (Just A Little Bit Harder).mp3 5.57 MB
Anthology (CD1)/05. Janis Joplin - To Love Somebody.mp3 7.42 MB
...
01.Janis Joplin - Move Over.mp3 5.12 MB
02.Janis Joplin - Cry Baby.mp3 5.50 MB
03.Janis Joplin - A Women Left Lonely.mp3 4.83 MB
04.Janis Joplin - Half Moon.mp3 5.39 MB
05.Janis Joplin - Buried Alive in the Blues.mp3 3.42 MB
...
01 - Move Over.mp3 8.49 MB
02 - Cry Baby.mp3 9.09 MB
03 - A Woman Left Lonely.mp3 7.99 MB
04 - Half Moon.mp3 8.92 MB
05 - Buried Alive In The Blues.mp3 5.59 MB
...
Janis Joplin - 01 - Piece Of My Heart.mp3 4.76 MB
Janis Joplin - 02 - Summertime.mp3 5.75 MB
Janis Joplin - 03 - Try (Just A Little Bit Harder).mp3 5.52 MB
Janis Joplin - 04 - Cry Baby.mp3 4.89 MB
Janis Joplin - 05 - Me and Bobby McGee.mp3 10.59 MB
...
2000 - Super Hits (2007 Reissue) [EAC FLAC]/01 Piece of My Heart.flac 25.79 MB
2000 - Super Hits (2007 Reissue) [EAC FLAC]/02 Cry Baby.flac 25.48 MB
2000 - Super Hits (2007 Reissue) [EAC FLAC]/03 Me and Bobby McGee.flac 30.16 MB
2000 - Super Hits (2007 Reissue) [EAC FLAC]/04 Try (Just a Little Bit Harder).flac 26.11 MB
2000 - Super Hits (2007 Reissue) [EAC FLAC]/05 One Good Man.flac 28.46 MB
...
(1995) Janis Joplin - 18 Essential Songs.txt 1.66 KB
01. Trouble in Mind.mp3 4.14 MB
02. Down on Me.mp3 3.47 MB
03. Bye, Bye Baby.mp3 4.30 MB
04. Ball And Chain.mp3 12.08 MB
...
Various Artists - Blues Down Deep - Songs Of Janis Joplin - 03 - Ball And Chain - Etta James.mp3 9.16 MB
Various Artists - Blues Down Deep - Songs Of Janis Joplin - 12 - Me And Bobby Mcgee - Syl Johnson.mp3 7.85 MB
Various Artists - Blues Down Deep - Songs Of Janis Joplin - 08 - Get It While You Can - Koko Taylor.mp3 7.60 MB
Various Artists - Blues Down Deep - Songs Of Janis Joplin - 06 - One Good Man - Lou Ann Barton.mp3 7.41 MB
Various Artists - Blues Down Deep - Songs Of Janis Joplin - 04 - Piece Of My Heart - Otis Clay.mp3 6.14 MB
...
J Geils - Nightmares (CD4 Quad Vinyl to DVDA-V).iso 2.78 GB
J Geils - Nightmares (CD4 Quad Vinyl to DVDA-V) back.bmp 7.06 MB
J Geils - Nightmares (CD4 Quad Vinyl to DVDA-V) inside01.bmp 5.74 MB
J Geils - Nightmares (CD4 Quad Vinyl to DVDA-V) inside02.bmp 5.74 MB
J Geils - Nightmares (CD4 Quad Vinyl to DVDA-V) front.bmp 5.74 MB
...
10. Janis Joplin - Ball And Chain.flac 40.29 MB
05. Janis Joplin - Me And Bobby McGee.flac 27.07 MB
04. Janis Joplin - Cry Baby.flac 25.00 MB
02. Janis Joplin - Summertime.flac 24.48 MB
09. Janis Joplin - Move Over.flac 24.26 MB
...
art/back.JPG 1.83 MB
art/face.JPG 1.34 MB
art/side 1.jpg 387.78 KB
art/side 2.jpg 279.86 KB
art/pic.jpg 58.64 KB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us