Language:
Martha Argerich Chopin Piano Sonata No 3 sacd iso
artwork/Nelson Freire on playing Chopin - booklet.pdf 7.07 MB
artwork/Nelson Freire on playing Chopin - sleeve.jpg 1.02 MB
00 - Chopin - Piano Concerto No.2.m3u8 583.00 B
01 - Impromptu No.3 in G flat major Op.51.flac 78.09 MB
02 - Ballade No.4 in F minor Op.52.flac 165.16 MB
...
Krenek - Piano Concerto No 3 - D Mitropoulos, Minn SO (1948) [Philidor; FLAC].flac 44.18 MB
01 - BeethovenPC3-1.flac 303.91 MB
04 - ChopinPC1-1.flac 303.63 MB
02 - BeethovenPC3-2.flac 182.23 MB
05 - ChopinPC1-2.flac 179.99 MB
03 - BeethovenPC3-3.flac 167.52 MB
...
01. Schumann Violin Concerto in D minor WoO 1 - I. In kräftigem, nicht zu schnellem Tempo.mp3 32.60 MB
03. Schumann Violin Concerto in D minor WoO 1 - III. Lebhaft, doch nicht schnell.mp3 25.13 MB
04. Schumann Piano Trio No.3 in G minor Op.110 - I. Bewegt, doch nicht zu rasch.mp3 23.99 MB
07. Schumann Piano Trio No.3 in G minor Op.110 - IV. Kräftig, mit Humor.mp3 16.29 MB
05. Schumann Piano Trio No.3 in G minor Op.110 - II. Ziemlich langsam.mp3 12.74 MB
...
01 Piano Sonata No.29 in Bb - Op.106 'Hammerklavier' - I - Allegro.flac 38.88 MB
02 Piano Sonata No.29 in Bb - Op.106 'Hammerklavier' - II - Scherzo - Assai vivace.flac 7.97 MB
03 Piano Sonata No.29 in Bb - Op.106 'Hammerklavier' - III - Adagio sostenuto - Appassionato e con Molto sentimento.flac 46.50 MB
04 Piano Sonata No.29 in Bb - Op.106 'Hammerklavier' - IV - Largo - Allegro resoluto.flac 41.71 MB
Beethoven - Back.jpg 330.37 KB
...
Alberto Ginastera - Piano Sonata No. 2.pdf.pdf 1.29 MB
01 - BeethovenPC3-1.flac 303.91 MB
04 - ChopinPC1-1.flac 303.63 MB
02 - BeethovenPC3-2.flac 182.23 MB
05 - ChopinPC1-2.flac 179.99 MB
03 - BeethovenPC3-3.flac 167.52 MB
...
Chopin Piano Sonata № 2; Etudes; Fantasia.ape 179.25 MB
Schumann - Piano Concerto, Chopin - Piano Concerto No.2. Louis Lortie.flac 229.02 MB
Maria Joao Pires, RPO, Andre Previn - Chopin - Piano Concerto Op.21, Preludes Op.28.flac 232.54 MB
Scans/img 001.jpg 14.02 MB
Scans/img 002.jpg 12.72 MB
Scans/img 007.jpg 12.50 MB
Scans/img 004.jpg 12.40 MB
...
4-Piano Sonata No 20 in A majo.flac 168.52 MB
1-Piano Sonata No 20 in A majo.flac 158.93 MB
10-6 Moments musicaux Op 94 D .flac 110.53 MB
2-Piano Sonata No 20 in A majo.flac 110.14 MB
6-6 Moments musicaux Op 94 D 7.flac 79.51 MB
...
artwork/back.jpg 2.22 MB
artwork/booklet 1-2.jpg 775.73 KB
artwork/booklet cover.jpg 3.35 MB
artwork/cd.jpg 396.87 KB
artwork/front.jpg 1.66 MB
...
Scans/Back.jpg 1.39 MB
Scans/CD.jpg 1.37 MB
Scans/Front backside.jpg 3.83 MB
Scans/Front.jpg 946.07 KB
Scans/Inside 1.jpg 3.15 MB
...
Victor Merzhanov - A.Scriabin 12 Etudes op.8 Rachmaninov Piano Concerto No.3.cue 2.04 KB
Victor Merzhanov - A.Scriabin 12 Etudes op.8 Rachmaninov Piano Concerto No.3.flac 252.19 MB
Victor Merzhanov - A.Scriabin 12 Etudes op.8 Rachmaninov Piano Concerto No.3.log 2.51 KB
audiochecker.log 311.00 B
back.jpg 172.07 KB
...
01-01 1. Allegro ma non tanto.flac 276.71 MB
01-03 3. Finale (Alla breve).flac 264.33 MB
01-07 4. Finale (Allegro tempestoso).flac 199.94 MB
01-04 1. Andantino.flac 197.50 MB
01-02 2. Intermezzo (Adagio).flac 188.86 MB
...
art/booklet_2.jpg 1.11 MB
art/booklet_3.jpg 1.05 MB
art/Case Back.jpg 928.80 KB
art/booklet_1.jpg 918.09 KB
art/Full cover.jpg 756.98 KB
...
04 Piano Concerto No.mp3 42.62 MB
01 Cello Concerto in D minor - I.mp3 35.55 MB
06 Piano Concerto No.mp3 22.19 MB
05 Piano Concerto No.mp3 21.58 MB
03 Cello Concerto in D minor - III.mp3 14.50 MB
...
VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB 1,023.83 MB
VIDEO_TS/VTS_01_2.VOB 1,023.83 MB
VIDEO_TS/VTS_01_3.VOB 1,023.83 MB
VIDEO_TS/VTS_01_4.VOB 913.31 MB
VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB 454.00 KB
...
0300 - Robert Schumann - Fantasiestücke, Piano Trio No. 3, Piano Quartet (The Florestan Trio, Hyperion, 2000).flac 283.35 MB
Scans/3.jpg 2.00 MB
Scans/1.jpg 1.92 MB
Scans/4.jpg 1.74 MB
Scans/2.jpg 1.59 MB
Scans/5.jpg 1.47 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us