Language:
Martha Argerich Chopin Piano Sonata No 3 sacd iso
Back.jpg 2.71 MB
Cover.jpg 2.51 MB
Impromptu No.3 in G flat major, D899.flac 26.47 MB
Inside.jpg 790.88 KB
Piano Sonata No.15 in D major, Op.28 'Pastoral' - I. Allegro.flac 33.48 MB
...
1451E.jpg 55.80 KB
AlbumArt_{FD77D543-B084-4E74-99FE-B7D3D35B3AAC}_Large.jpg 9.95 KB
AlbumArt_{FD77D543-B084-4E74-99FE-B7D3D35B3AAC}_Small.jpg 2.57 KB
AlbumArtSmall.jpg 2.57 KB
Chopin_Liszt - 1 Chopin Concerto pour piano No1 en mi mineur Op11 Allegro maestoso.mp3 43.45 MB
...
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00000.clpi 324.00 B
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00001.clpi 20.10 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00002.clpi 1.61 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00003.clpi 22.52 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00004.clpi 368.00 B
...
Covers/SKMBT_C25210030919021_0001.jpg 4.74 MB
Covers/SKMBT_C25210030919021_0002.jpg 10.50 MB
Covers/SKMBT_C25210030919021_0003.jpg 9.59 MB
Covers/SKMBT_C25210030919021_0004.jpg 12.17 MB
Covers/SKMBT_C25210030919021_0005.jpg 13.38 MB
...
Peter Ilyich Tchaikovsky - Symphony No.7 & Piano Concerto No.3.flac 253.62 MB
Joseph Haydn - Keyboard Concertos Hob. XVIII Nos.3, 4 & 11 [1].flac 41.46 MB
Joseph Haydn - Keyboard Concertos Hob. XVIII Nos.3, 4 & 11 [4].flac 37.61 MB
Joseph Haydn - Keyboard Concertos Hob. XVIII Nos.3, 4 & 11 [7].flac 31.40 MB
Joseph Haydn - Keyboard Concertos Hob. XVIII Nos.3, 4 & 11 [5].flac 26.72 MB
Joseph Haydn - Keyboard Concertos Hob. XVIII Nos.3, 4 & 11 [8].flac 22.68 MB
...
Booklet/Booklet005.jpg 1.64 MB
Booklet/Booklet013.jpg 1.63 MB
Booklet/Booklet006.jpg 1.59 MB
Booklet/Booklet004.jpg 1.49 MB
Booklet/Booklet008.jpg 1.47 MB
...
356.L. BeethovenЛ. Бетховен - Piano sonata No. 1, No. 14 (Op. 2 No.1, Op. 14 No. 2) (Мария Гринберг ф-но).flac 293.69 MB
01. Martha Argerich - Riccardo Chailly - Kirill Kondrashin - Racmnaninoff 3 - Tchaikovsky 1 - Rachmaninoff- Piano Concerto No. 3 in D minor, Op. 30 - 1. All.flac 67.89 MB
02. Martha Argerich - Riccardo Chailly - Kirill Kondrashin - Racmnaninoff 3 - Tchaikovsky 1 - Rachmaninoff- Piano Concerto No. 3 in D minor, Op. 30 - 2. Int.flac 49.26 MB
03. Martha Argerich - Riccardo Chailly - Kirill Kondrashin - Racmnaninoff 3 - Tchaikovsky 1 - Rachmaninoff- Piano Concerto No. 3 in D minor, Op. 30 - 3. Fin.flac 65.75 MB
04. Martha Argerich - Riccardo Chailly - Kirill Kondrashin - Racmnaninoff 3 - Tchaikovsky 1 - Tchaikovsky- Piano Concerto No. 1 in B flat minor, Op. 23 - 1..flac 78.81 MB
05. Martha Argerich - Riccardo Chailly - Kirill Kondrashin - Racmnaninoff 3 - Tchaikovsky 1 - Tchaikovsky- Piano Concerto No. 1 in B flat minor, Op. 23 - 2..flac 22.90 MB
...
CD1 - Piano Concertos 1, 2/01.Piano Concerto No.1 in C-dur, Op.15 - I. Allegro con brio.mp3 33.25 MB
CD1 - Piano Concertos 1, 2/04.Piano Concerto No.2 in B-dur, Op.19 - I. Allegro con brio.mp3 30.22 MB
CD1 - Piano Concertos 1, 2/02.Piano Concerto No.1 in C-dur, Op.15 - II. Largo.mp3 27.65 MB
CD1 - Piano Concertos 1, 2/03.Piano Concerto No.1 in C-dur, Op.15 - III. Rondo. Allegro.mp3 21.58 MB
CD1 - Piano Concertos 1, 2/05.Piano Concerto No.2 in B-dur, Op.19 - II. Adagio.mp3 20.60 MB
...
Gyorgy Cziffra - Chopin - Piano Concerto No.1 - (Claves, 2007).flac 159.44 MB
artwork/Nelson Freire on playing Chopin - booklet.pdf 7.07 MB
artwork/Nelson Freire on playing Chopin - sleeve.jpg 1.02 MB
00 - Chopin - Piano Concerto No.2.m3u8 583.00 B
01 - Impromptu No.3 in G flat major Op.51.flac 78.09 MB
02 - Ballade No.4 in F minor Op.52.flac 165.16 MB
...
Krenek - Piano Concerto No 3 - D Mitropoulos, Minn SO (1948) [Philidor; FLAC].flac 44.18 MB
01 - BeethovenPC3-1.flac 303.91 MB
04 - ChopinPC1-1.flac 303.63 MB
02 - BeethovenPC3-2.flac 182.23 MB
05 - ChopinPC1-2.flac 179.99 MB
03 - BeethovenPC3-3.flac 167.52 MB
...
01. Schumann Violin Concerto in D minor WoO 1 - I. In kräftigem, nicht zu schnellem Tempo.mp3 32.60 MB
03. Schumann Violin Concerto in D minor WoO 1 - III. Lebhaft, doch nicht schnell.mp3 25.13 MB
04. Schumann Piano Trio No.3 in G minor Op.110 - I. Bewegt, doch nicht zu rasch.mp3 23.99 MB
07. Schumann Piano Trio No.3 in G minor Op.110 - IV. Kräftig, mit Humor.mp3 16.29 MB
05. Schumann Piano Trio No.3 in G minor Op.110 - II. Ziemlich langsam.mp3 12.74 MB
...
01 Piano Sonata No.29 in Bb - Op.106 'Hammerklavier' - I - Allegro.flac 38.88 MB
02 Piano Sonata No.29 in Bb - Op.106 'Hammerklavier' - II - Scherzo - Assai vivace.flac 7.97 MB
03 Piano Sonata No.29 in Bb - Op.106 'Hammerklavier' - III - Adagio sostenuto - Appassionato e con Molto sentimento.flac 46.50 MB
04 Piano Sonata No.29 in Bb - Op.106 'Hammerklavier' - IV - Largo - Allegro resoluto.flac 41.71 MB
Beethoven - Back.jpg 330.37 KB
...
Alberto Ginastera - Piano Sonata No. 2.pdf.pdf 1.29 MB
01 - BeethovenPC3-1.flac 303.91 MB
04 - ChopinPC1-1.flac 303.63 MB
02 - BeethovenPC3-2.flac 182.23 MB
05 - ChopinPC1-2.flac 179.99 MB
03 - BeethovenPC3-3.flac 167.52 MB
...
Chopin Piano Sonata № 2; Etudes; Fantasia.ape 179.25 MB
Schumann - Piano Concerto, Chopin - Piano Concerto No.2. Louis Lortie.flac 229.02 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us