Language:
janis joplin peal quad vinyl
Janis Joplin - Blow All My Blues Away 9CDs 1962-1968/Blow All My Blues Away CD 8/Blow All My Blues Away (CD8).mp3 175.42 MB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away 9CDs 1962-1968/Blow All My Blues Away CD 4/Blow All My Blues Away (CD4).mp3 169.49 MB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away 9CDs 1962-1968/Blow All My Blues Away CD 2/Blow All My Blues Away (CD2).mp3 167.23 MB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away 9CDs 1962-1968/Blow All My Blues Away CD 3/Blow All My Blues Away (CD3).mp3 160.73 MB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away 9CDs 1962-1968/Blow All My Blues Away CD 1/Blow All My Blues Away (CD1).mp3 152.38 MB
...
Covers/janis1967 2 inlay inside.jpg 1.19 MB
Covers/janis1967 1 inlay outside.jpg 928.17 KB
Covers/janis1967 4 CD.jpg 426.76 KB
Covers/janis1967 3 back.jpg 423.09 KB
08.Ball And Chain.flac 61.98 MB
...
Part 1/01. Janis Joplin - Summertime.mp3 9.32 MB
Part 1/02. Janis Joplin - Cry Baby.mp3 9.24 MB
Part 1/03. Janis Joplin - Piece of My Heart.mp3 9.80 MB
Part 1/04. Janis Joplin - Try.mp3 9.13 MB
Part 1/05. Janis Joplin - Me and Bobby McGee.mp3 10.59 MB
...
08 Piece Of My Heart.mp3 11.66 MB
back.jpg 362.38 KB
front.jpg 334.74 KB
info.txt 996.00 B
07 Try.mp3 12.31 MB
...
Nine Hundred Nights - Janis Joplin.avi.avi 1.37 GB
Janis Joplin [Greatest Hits] [Re-Mastered] [AAC] [320kbps] [CBR] [CodeTempest]/01 Piece of My Heart.m4a 10.06 MB
Janis Joplin [Greatest Hits] [Re-Mastered] [AAC] [320kbps] [CBR] [CodeTempest]/02 Summertime.m4a 9.47 MB
Janis Joplin [Greatest Hits] [Re-Mastered] [AAC] [320kbps] [CBR] [CodeTempest]/03 Try (Just a Little Bit Harder).m4a 9.35 MB
Janis Joplin [Greatest Hits] [Re-Mastered] [AAC] [320kbps] [CBR] [CodeTempest]/04 Cry Baby.m4a 9.38 MB
Janis Joplin [Greatest Hits] [Re-Mastered] [AAC] [320kbps] [CBR] [CodeTempest]/05 Me & Bobby McGee.m4a 10.67 MB
...
01 - Raise Your Hand .flac 28.14 MB
02 - As Good As You've Been To This World .flac 32.52 MB
03 - To Love Somebody .flac 26.37 MB
04 - Summertime .flac 26.74 MB
05 - Try (Just A Little Bit Harder) .flac 21.32 MB
...
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Covers/Front.jpg 7.03 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Covers/Inlay.jpg 6.34 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Covers/Back.jpg 3.99 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Covers/OBI.jpg 2.36 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Covers/Disc.jpg 2.02 MB
...
04 - Janis Joplin - Ball And Chain [Live].flac 45.15 MB
12 - Janis Joplin - Tell Mama.flac 32.31 MB
06 - Janis Joplin - I Need A Man To Love.flac 32.03 MB
10 - Janis Joplin - Kozmic Blues.flac 26.17 MB
16 - Janis Joplin - Half Moon.flac 25.34 MB
...
1.jpg 4.55 MB
2.jpg 2.89 MB
3.jpg 5.08 MB
BIGBRO~1.APE 207.66 MB
BIGBRO~1.CUE 2.24 KB
...
01.Janis Joplin - Mercedes Benz.mp3 2.48 MB
02.Janis Joplin - Cry Baby.mp3 5.48 MB
03.Janis Joplin - Me and Bobby McGee.mp3 6.27 MB
04.Janis Joplin - Piece of my heart.mp3 5.88 MB
05.Janis Joplin - Try.mp3 5.36 MB
...
35 - Tell Mama (Live Version).mp3 15.17 MB
27 - Cry Baby (Alternate Version).mp3 11.36 MB
26 - Me And Bobby McGee (Take 5.mp3 11.07 MB
16 - A Woman Left Lonely (Mono Single).mp3 11.04 MB
25 - Me And Bobby McGee (Demo Version).mp3 10.95 MB
...
1179610721.nfo 20.64 KB
1968 Cheap Thrills/01 - Janis Joplin - Combination Of The Two.mp3 7.24 MB
1968 Cheap Thrills/02 - Janis Joplin - I Nedd A Man To Love.mp3 6.43 MB
1968 Cheap Thrills/03 - Janis Joplin - Summertime.mp3 5.60 MB
1968 Cheap Thrills/04 - Janis Joplin - Piece Of My Heart.mp3 5.85 MB
...
Disc 1 (I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!)/(01) Try (Just a Little Bit Harder) - Janis Joplin .flac 24.63 MB
Disc 1 (I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!)/(02) Maybe - Janis Joplin .flac 21.85 MB
Disc 1 (I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!)/(03) One Good Man - Janis Joplin .flac 25.14 MB
Disc 1 (I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!)/(04) As Good As You've Been to this World - Janis Joplin .flac 35.03 MB
Disc 1 (I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!)/(05) To Love Somebody - Janis Joplin .flac 31.22 MB
...
Janis Joplin - Me And Bobby McGee (7 Inch).flac 169.74 MB
Art/artwork/box - slipcase front.jpg 2.56 MB
Art/artwork/box - back out.jpg 2.51 MB
Art/artwork/box - front out.jpg 2.43 MB
Art/artwork/bk 52.jpg 1.66 MB
Art/artwork/box - slipcase back.jpg 1.65 MB
...
JANIS JOPLIN - Pearl - 1971 DTS.wav 349.17 MB
12. Janis Joplin - Ball And Chain .flac 53.08 MB
20. Janis Joplin - Me And Bobby McGee .flac 27.16 MB
16. Janis Joplin - Try(just a little bit harder) .flac 24.67 MB
10. Janis Joplin - Summertime .flac 24.42 MB
07. Janis Joplin - Piece Of My Heart .flac 24.36 MB
...
cd/01 - Move Over.mp3 8.54 MB
cd/02 - Cry Baby.mp3 9.11 MB
cd/03 - A Woman Left Lonely.mp3 8.00 MB
cd/04 - Half Moon.mp3 8.92 MB
cd/05 - Buried Alive In The Blues.mp3 5.63 MB
...
12.Big Brother and the Holding Company featuring Janis Joplin - Ball & Chain.mp3 12.93 MB
9.Big Brother and the Holding Company featuring Janis Joplin - Jam - I'm mad (Mad man blues).mp3 9.82 MB
2.Big Brother and the Holding Company featuring Janis Joplin - I need a man to love.mp3 9.34 MB
11.Big Brother and the Holding Company featuring Janis Joplin - Coo coo.mp3 8.70 MB
4.Big Brother and the Holding Company featuring Janis Joplin - Light is faster than sound.mp3 8.45 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us