Language:
Martha Argerich Chopin Piano Sonata No 3 sacd iso
Chopin - Piano Concerto No 1.flac 275.54 MB
Chopin - Piano Concerto No.1 - Nebolsin.flac 250.86 MB
Arcadi Volodos - Berlin Philharmonic Orchestra - Levine - Piano Concerto No 3 In D Minor, Op. 30 - 3. Finale. Alla Breve.flac 56.38 MB
Arcadi Volodos - Berlin Philharmonic Orchestra - Levine - Piano Concerto No 3 In D Minor, Op. 30 - 1. Allegro Ma Non Tanto.flac 55.98 MB
Arcadi Volodos - Berlin Philharmonic Orchestra - Levine - Piano Concerto No 3 In D Minor, Op. 30 - 2. Intermezzo.flac 37.35 MB
Arcadi Volodos - Berlin Philharmonic Orchestra - Levine - Andante From Sonata For Violoncello & Piano, Op. 19 (Transcribed For Piano By Arcadi Volodos).flac 15.64 MB
Arcadi Volodos - Berlin Philharmonic Orchestra - Levine - Etude-Tableaux In C-Sharp Minor, Op. 33 No. 6.flac 9.70 MB
...
Schumann Violin Concerto, Piano Trio No. 3 - Faust-Melnikov-Queyras-FB-Casado/01. Schumann Violin Concerto in D minor WoO 1 - I. In kräftigem, nicht zu schnellem Tempo.mp3 32.60 MB
Schumann Violin Concerto, Piano Trio No. 3 - Faust-Melnikov-Queyras-FB-Casado/03. Schumann Violin Concerto in D minor WoO 1 - III. Lebhaft, doch nicht schnell.mp3 25.13 MB
Schumann Violin Concerto, Piano Trio No. 3 - Faust-Melnikov-Queyras-FB-Casado/04. Schumann Piano Trio No.3 in G minor Op.110 - I. Bewegt, doch nicht zu rasch.mp3 23.99 MB
Schumann Violin Concerto, Piano Trio No. 3 - Faust-Melnikov-Queyras-FB-Casado/07. Schumann Piano Trio No.3 in G minor Op.110 - IV. Kräftig, mit Humor.mp3 16.29 MB
Schumann Violin Concerto, Piano Trio No. 3 - Faust-Melnikov-Queyras-FB-Casado/05. Schumann Piano Trio No.3 in G minor Op.110 - II. Ziemlich langsam.mp3 12.74 MB
...
Byron Janis - Moscow PO - Kyril Kondrashin - Prokofiev Piano Concerto No.3 - Rachmaninov Piano Concerto No.1 etc.ape 316.93 MB
Scans/03.jpg 1.07 MB
Scans/01.jpg 473.73 KB
Scans/02.jpg 472.45 KB
21.Piano Sonata No.1 in fis-moll, Op.11 - IV. Allegro un poco maestoso.mp3 26.02 MB
18.Piano Sonata No.1 in fis-moll, Op.11 - I. Introduzione. Un poco adagio - Allegro vivace.mp3 24.31 MB
...
Berg - Violin Concerto, Bach - Partita No.2, Sonata No.3 (Kyung Wha Chung, CSO, Solti DECCA Bach - 1974, Berg - 1983)(Flac).flac 379.21 MB
Kabalevsky Piano Concerto No. 3 in D major op.50 'Youth'.mp3 28.33 MB
Back.jpg 2.71 MB
Cover.jpg 2.51 MB
Impromptu No.3 in G flat major, D899.flac 26.47 MB
Inside.jpg 790.88 KB
Piano Sonata No.15 in D major, Op.28 'Pastoral' - I. Allegro.flac 33.48 MB
...
1451E.jpg 55.80 KB
AlbumArt_{FD77D543-B084-4E74-99FE-B7D3D35B3AAC}_Large.jpg 9.95 KB
AlbumArt_{FD77D543-B084-4E74-99FE-B7D3D35B3AAC}_Small.jpg 2.57 KB
AlbumArtSmall.jpg 2.57 KB
Chopin_Liszt - 1 Chopin Concerto pour piano No1 en mi mineur Op11 Allegro maestoso.mp3 43.45 MB
...
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00000.clpi 324.00 B
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00001.clpi 20.10 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00002.clpi 1.61 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00003.clpi 22.52 KB
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00004.clpi 368.00 B
...
Covers/SKMBT_C25210030919021_0001.jpg 4.74 MB
Covers/SKMBT_C25210030919021_0002.jpg 10.50 MB
Covers/SKMBT_C25210030919021_0003.jpg 9.59 MB
Covers/SKMBT_C25210030919021_0004.jpg 12.17 MB
Covers/SKMBT_C25210030919021_0005.jpg 13.38 MB
...
Peter Ilyich Tchaikovsky - Symphony No.7 & Piano Concerto No.3.flac 253.62 MB
Joseph Haydn - Keyboard Concertos Hob. XVIII Nos.3, 4 & 11 [1].flac 41.46 MB
Joseph Haydn - Keyboard Concertos Hob. XVIII Nos.3, 4 & 11 [4].flac 37.61 MB
Joseph Haydn - Keyboard Concertos Hob. XVIII Nos.3, 4 & 11 [7].flac 31.40 MB
Joseph Haydn - Keyboard Concertos Hob. XVIII Nos.3, 4 & 11 [5].flac 26.72 MB
Joseph Haydn - Keyboard Concertos Hob. XVIII Nos.3, 4 & 11 [8].flac 22.68 MB
...
Booklet/Booklet005.jpg 1.64 MB
Booklet/Booklet013.jpg 1.63 MB
Booklet/Booklet006.jpg 1.59 MB
Booklet/Booklet004.jpg 1.49 MB
Booklet/Booklet008.jpg 1.47 MB
...
356.L. BeethovenЛ. Бетховен - Piano sonata No. 1, No. 14 (Op. 2 No.1, Op. 14 No. 2) (Мария Гринберг ф-но).flac 293.69 MB
01. Martha Argerich - Riccardo Chailly - Kirill Kondrashin - Racmnaninoff 3 - Tchaikovsky 1 - Rachmaninoff- Piano Concerto No. 3 in D minor, Op. 30 - 1. All.flac 67.89 MB
02. Martha Argerich - Riccardo Chailly - Kirill Kondrashin - Racmnaninoff 3 - Tchaikovsky 1 - Rachmaninoff- Piano Concerto No. 3 in D minor, Op. 30 - 2. Int.flac 49.26 MB
03. Martha Argerich - Riccardo Chailly - Kirill Kondrashin - Racmnaninoff 3 - Tchaikovsky 1 - Rachmaninoff- Piano Concerto No. 3 in D minor, Op. 30 - 3. Fin.flac 65.75 MB
04. Martha Argerich - Riccardo Chailly - Kirill Kondrashin - Racmnaninoff 3 - Tchaikovsky 1 - Tchaikovsky- Piano Concerto No. 1 in B flat minor, Op. 23 - 1..flac 78.81 MB
05. Martha Argerich - Riccardo Chailly - Kirill Kondrashin - Racmnaninoff 3 - Tchaikovsky 1 - Tchaikovsky- Piano Concerto No. 1 in B flat minor, Op. 23 - 2..flac 22.90 MB
...
CD1 - Piano Concertos 1, 2/01.Piano Concerto No.1 in C-dur, Op.15 - I. Allegro con brio.mp3 33.25 MB
CD1 - Piano Concertos 1, 2/04.Piano Concerto No.2 in B-dur, Op.19 - I. Allegro con brio.mp3 30.22 MB
CD1 - Piano Concertos 1, 2/02.Piano Concerto No.1 in C-dur, Op.15 - II. Largo.mp3 27.65 MB
CD1 - Piano Concertos 1, 2/03.Piano Concerto No.1 in C-dur, Op.15 - III. Rondo. Allegro.mp3 21.58 MB
CD1 - Piano Concertos 1, 2/05.Piano Concerto No.2 in B-dur, Op.19 - II. Adagio.mp3 20.60 MB
...
Gyorgy Cziffra - Chopin - Piano Concerto No.1 - (Claves, 2007).flac 159.44 MB
artwork/Nelson Freire on playing Chopin - booklet.pdf 7.07 MB
artwork/Nelson Freire on playing Chopin - sleeve.jpg 1.02 MB
00 - Chopin - Piano Concerto No.2.m3u8 583.00 B
01 - Impromptu No.3 in G flat major Op.51.flac 78.09 MB
02 - Ballade No.4 in F minor Op.52.flac 165.16 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us