Language:
Martha Argerich Chopin Piano Sonata No 3 sacd iso
04 - Arkady Sevidov - Piano Sonata No. 1 Op. 6 in F minor_Allegro con fuoco.mp4 11.57 MB
03 - Arkady Sevidov - Piano Concerto Op. 20 in F sharp minor_Allegro moderato.mp4 10.92 MB
10 - Arkady Sevidov - Fantasy Op. 28.mp4 8.49 MB
02 - Arkady Sevidov - Piano Concerto Op. 20 in F sharp minor_Andante.mp4 7.93 MB
01 - Arkady Sevidov - Piano Concerto Op. 20 in F sharp minor_Allegro.mp4 7.48 MB
...
Chopin - Piano Concerto No. 2.cue 3.20 KB
Chopin - Piano Concerto No. 2.flac 221.17 MB
Chopin - Piano Concerto No. 2.log 4.80 KB
Chopin - Piano Concerto No. 2.pdf 1.28 MB
inlay.pdf 435.11 KB
...
Rachmaninov - Piano Sonata No.2, Piano Pieces (Titova).ape 159.54 MB
01 Rachmaninoff - Piano concerto no.3 - i. Allegro ma non tanto.flac 68.07 MB
02 Rachmaninoff - Piano concerto no.3 - ii. Intermezzo; Adagio.flac 43.99 MB
03 Rachmaninoff - Piano concerto no.3 - iii. Finale; Alla breve.flac 63.52 MB
04 Encore - Liu Yang River.flac 14.12 MB
05 Scriabin - Etude op.2 no.1 in C-sharp minor.flac 8.78 MB
...
01 Piano Concerto No. 1 in E minor, Op. 11 I. Allegro maestoso.flac 86.53 MB
02 Piano Concerto No. 1 in E minor, Op. 11 II. Romance Larghetto.flac 34.39 MB
03 Piano Concerto No. 1 in E minor, Op. 11 III. Rondo Vivace.flac 42.94 MB
04 Piano Concerto No. 2 in F minor, Op. 21 I. Maestoso.flac 65.25 MB
05 Piano Concerto No. 2 in F minor, Op. 21 II. Larghetto.flac 39.40 MB
...
Mahler.Symphony.No.1.Prokofiev.Piano.Concerto.No.3.2009.x264.BDRip.720p.Kinozal.TV-HD.mkv.mkv 4.37 GB
01. Piano Concerto No. 3 op.30 - I. Allegro non tanto.flac 68.09 MB
02. II. Intermezzo - adagio.flac 41.85 MB
03. III. Finale - alla breve.flac 55.85 MB
04. Rhapsody on a Theme of Paganini in A minor op.43 - I. Introduction - Allegro vivace - Variation I.flac 2.06 MB
05. II. Theme - l'istesso tempo.flac 1.36 MB
...
01 - Chopin - Piano Concerto No.1 in e, Op.11, I. Allegro maestoso.flac 88.72 MB
03 - Chopin - Piano Concerto No.1 in e, Op.11, III. Rondo vivace.flac 47.55 MB
02 - Chopin - Piano Concerto No.1 in e, Op.11, II. Larghetto.flac 39.99 MB
06 - Chopin - 24 Preludes, Op.28-15 in Db.flac 23.43 MB
04 - Chopin - 24 Preludes, Op.28-13 in F #.flac 13.40 MB
...
Scans/img 001.jpg 14.02 MB
Scans/img 002.jpg 12.72 MB
Scans/img 003.jpg 9.29 MB
Scans/img 004.jpg 12.40 MB
Scans/img 005.jpg 11.88 MB
...
Art/Booklet_08_09.jpg 553.56 KB
Art/Booklet_06_07.jpg 546.36 KB
Art/Booklet_04_05.jpg 540.32 KB
Art/Booklet_14_15.jpg 527.21 KB
Art/Booklet_12_13.jpg 505.55 KB
...
Scans/01.jpg 1.56 MB
Scans/02.jpg 483.90 KB
Scans/03.jpg 397.16 KB
25.Piano Sonata No.8, Op.66.mp3 32.94 MB
26.Piano Sonata No.3 in fis-moll, Op.23 - I. Drammatico.mp3 14.73 MB
...
M.Pletnev & M.Rostropovich & RNO - Prokofiev Piano Concert No. 3 & Rachmaninov Piano Concerto No. 3.ape 242.86 MB
Chopin - Piano Concerto No 1.flac 275.54 MB
Chopin - Piano Concerto No.1 - Nebolsin.flac 250.86 MB
Arcadi Volodos - Berlin Philharmonic Orchestra - Levine - Piano Concerto No 3 In D Minor, Op. 30 - 3. Finale. Alla Breve.flac 56.38 MB
Arcadi Volodos - Berlin Philharmonic Orchestra - Levine - Piano Concerto No 3 In D Minor, Op. 30 - 1. Allegro Ma Non Tanto.flac 55.98 MB
Arcadi Volodos - Berlin Philharmonic Orchestra - Levine - Piano Concerto No 3 In D Minor, Op. 30 - 2. Intermezzo.flac 37.35 MB
Arcadi Volodos - Berlin Philharmonic Orchestra - Levine - Andante From Sonata For Violoncello & Piano, Op. 19 (Transcribed For Piano By Arcadi Volodos).flac 15.64 MB
Arcadi Volodos - Berlin Philharmonic Orchestra - Levine - Etude-Tableaux In C-Sharp Minor, Op. 33 No. 6.flac 9.70 MB
...
Schumann Violin Concerto, Piano Trio No. 3 - Faust-Melnikov-Queyras-FB-Casado/01. Schumann Violin Concerto in D minor WoO 1 - I. In kräftigem, nicht zu schnellem Tempo.mp3 32.60 MB
Schumann Violin Concerto, Piano Trio No. 3 - Faust-Melnikov-Queyras-FB-Casado/03. Schumann Violin Concerto in D minor WoO 1 - III. Lebhaft, doch nicht schnell.mp3 25.13 MB
Schumann Violin Concerto, Piano Trio No. 3 - Faust-Melnikov-Queyras-FB-Casado/04. Schumann Piano Trio No.3 in G minor Op.110 - I. Bewegt, doch nicht zu rasch.mp3 23.99 MB
Schumann Violin Concerto, Piano Trio No. 3 - Faust-Melnikov-Queyras-FB-Casado/07. Schumann Piano Trio No.3 in G minor Op.110 - IV. Kräftig, mit Humor.mp3 16.29 MB
Schumann Violin Concerto, Piano Trio No. 3 - Faust-Melnikov-Queyras-FB-Casado/05. Schumann Piano Trio No.3 in G minor Op.110 - II. Ziemlich langsam.mp3 12.74 MB
...
Byron Janis - Moscow PO - Kyril Kondrashin - Prokofiev Piano Concerto No.3 - Rachmaninov Piano Concerto No.1 etc.ape 316.93 MB
Scans/03.jpg 1.07 MB
Scans/01.jpg 473.73 KB
Scans/02.jpg 472.45 KB
21.Piano Sonata No.1 in fis-moll, Op.11 - IV. Allegro un poco maestoso.mp3 26.02 MB
18.Piano Sonata No.1 in fis-moll, Op.11 - I. Introduzione. Un poco adagio - Allegro vivace.mp3 24.31 MB
...
Berg - Violin Concerto, Bach - Partita No.2, Sonata No.3 (Kyung Wha Chung, CSO, Solti DECCA Bach - 1974, Berg - 1983)(Flac).flac 379.21 MB
Kabalevsky Piano Concerto No. 3 in D major op.50 'Youth'.mp3 28.33 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us