Language:
janis joplin peal quad vinyl
Covers/Back.jpg 948.01 KB
Covers/CD.jpg 1.00 MB
Covers/Front.jpg 2.09 MB
Covers/Inside1.jpg 1.27 MB
Covers/Inside2.jpg 1.45 MB
...
Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits.flac 265.39 MB
cd 1/01 - Janis Joplin - 2012 - The Pearl Sessions [CD1] - Move Over.mp3 8.54 MB
cd 1/02 - Janis Joplin - 2012 - The Pearl Sessions [CD1] - Cry Baby.mp3 9.11 MB
cd 1/03 - Janis Joplin - 2012 - The Pearl Sessions [CD1] - A Woman Left Lonely.mp3 8.00 MB
cd 1/04 - Janis Joplin - 2012 - The Pearl Sessions [CD1] - Half Moon.mp3 8.92 MB
cd 1/05 - Janis Joplin - 2012 - The Pearl Sessions [CD1] - Buried Alive In The Blues.mp3 5.62 MB
...
208 Try (Just A Little Bit Harder) (Live).mp3 21.03 MB
213 Ball And Chain (Live).mp3 18.90 MB
212 Get It While You Can (Live).mp3 16.83 MB
201 Tell Mama (Live).mp3 15.55 MB
211 Cry Baby (Live).mp3 14.95 MB
...
Disc 2/2-01 Combination Of The Two.m4a 39.56 MB
Disc 2/2-15 Work Me, Lord.m4a 39.46 MB
Disc 2/2-13 As Good As You've Been To This.m4a 35.83 MB
Disc 2/2-02 I Need A Man To Love.m4a 32.38 MB
Disc 2/2-12 To Love Somebody.m4a 32.04 MB
...
01. What Good Can Drinkin' Do [Live].mp3 7.04 MB
02. Trouble In Mind.mp3 7.75 MB
03. Hesitation Blues.mp3 10.10 MB
04. Easy Rider.mp3 6.24 MB
05. Coo Coo.mp3 5.54 MB
...
Janis Joplin - Sweden Studio Live (1969).avi.avi 419.46 MB
Janis Joplin - The Six Original US TV-Appearances (1969-1970).avi 575.99 MB
janis joplin - live woodstock[psyklus].avi.avi 21.61 MB
(7) I Need a Man to Love-Janis Joplin.flac 33.78 MB
(3) Me and Bobby McGee-Janis Joplin.flac 30.09 MB
(5) One Good Man-Janis Joplin.flac 28.38 MB
(8) Turtle Blues-Janis Joplin.flac 26.83 MB
(4) Try (Just a Little Bit Harder)-Janis Joplin.flac 25.99 MB
...
art/Booklet back 01.jpg 9.26 MB
art/Booklet back 02.jpg 9.21 MB
art/Booklet front 01.jpg 4.51 MB
art/Booklet front 02.jpg 5.24 MB
art/cover.jpg 2.54 MB
...
cd tekst.txt 566.00 B
cd/Janis Joplin - The Very Best Of Janis Joplin 01 Me And Bobby McGee.mp3 10.39 MB
cd/Janis Joplin - The Very Best Of Janis Joplin 02 Cry Baby.mp3 9.08 MB
cd/Janis Joplin - The Very Best Of Janis Joplin 03 Kozmic Blues.mp3 10.07 MB
cd/Janis Joplin - The Very Best Of Janis Joplin 04 Move Over.mp3 8.47 MB
...
fest extras/Credits.avi 3.52 MB
fest extras/festival express 2.jpg 276.95 KB
fest extras/festival express 3.jpg 292.69 KB
fest extras/Festival Express Extra Interviews.....avi 157.53 MB
fest extras/Festival Express MovieTrailer.avi 17.53 MB
...
1967 (09) - Big Brother And The Holding Company/01 - Bye, Bye Baby.mp3 2.43 MB
1967 (09) - Big Brother And The Holding Company/02 - Easy Rider.mp3 2.22 MB
1967 (09) - Big Brother And The Holding Company/03 - Intruder.mp3 2.28 MB
1967 (09) - Big Brother And The Holding Company/04 - Light Is Faster Than Sound.mp3 2.33 MB
1967 (09) - Big Brother And The Holding Company/05 - Call On Me.mp3 2.36 MB
...
Janis Joplin - Greatest Hits/10 - Ball And Chain - Janis Joplin.flac 45.46 MB
Janis Joplin - Greatest Hits/05 - Me And Bobby McGee - Janis Joplin.flac 28.13 MB
Janis Joplin - Greatest Hits/03 - Try (Just A Little Bit Harder) - Janis Joplin.flac 25.06 MB
Janis Joplin - Greatest Hits/04 - Cry Baby - Janis Joplin.flac 24.34 MB
Janis Joplin - Greatest Hits/01 - Piece Of My Heart - Janis Joplin.flac 24.25 MB
...
Janis Joplin & Jorma Kaukonen 6-25-64.txt 623.00 B
Rockbits - Home.url 1.02 KB
Track01.flac 17.25 MB
Track02.flac 18.36 MB
Track03.flac 1.45 MB
...
внутр/DSC00049.JPG 672.08 KB
внутр/DSC00050.JPG 595.77 KB
внутр/DSC00045.JPG 533.40 KB
внутр/DSC00048.JPG 501.53 KB
внутр/DSC00046.JPG 454.16 KB
...
JanisBack.jpg 457.64 KB
JanisFront.jpg 622.60 KB
JanisInside.jpg 1.28 MB
picture/pic01.jpg 84.86 KB
picture/pic02.jpg 55.76 KB
...
Covers/Front.jpg 10.36 MB
Covers/Inlay-2.jpg 6.65 MB
Covers/Back.jpg 5.87 MB
Covers/Inlay-1.jpg 5.47 MB
Covers/Inlay-3.jpg 4.96 MB
...
1964-Janis Joplin & Jorma Kaukonen The Typewriter/01-Trouble In Mind.mp3 3.43 MB
1964-Janis Joplin & Jorma Kaukonen The Typewriter/02-Long Black Train.mp3 3.94 MB
1964-Janis Joplin & Jorma Kaukonen The Typewriter/03-Kansas City Blues.mp3 3.65 MB
1964-Janis Joplin & Jorma Kaukonen The Typewriter/04-Hesitation Blues.mp3 2.77 MB
1964-Janis Joplin & Jorma Kaukonen The Typewriter/05-Nobody Knows You When You're Down And Out.mp3 2.98 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us