Language:
Martha Argerich Chopin Piano Sonata No 3 sacd iso
01 Piano Sonata No.2 in B minor, Op.61 i. Allegretto.flac 22.55 MB
02 Piano Sonata No.2 in B minor, Op.61 ii. Largo.flac 14.34 MB
03 Piano Sonata No.2 in B minor, Op.61 iii. Moderato (con moto) - Allegretto con moto - Adagio - Moderato.flac 33.48 MB
04 Three Pieces i. Minuet.flac 1.78 MB
05 Three Pieces ii. Prelude.flac 2.19 MB
...
01.Piano Sonata No.2 in b-moll, Op.36 - I. Allegro agitato.mp3 22.63 MB
02.Piano Sonata No.2 in b-moll, Op.36 - II. Non allegro.mp3 16.30 MB
03.Piano Sonata No.2 in b-moll, Op.36 - III. Allegro molto.mp3 15.34 MB
05.Etude-Tableaux No.2 in a-moll, Op.39.mp3 15.16 MB
10.Etude-Tableaux No.7 in c-moll, Op.39.mp3 14.33 MB
...
Artwork/Booklet.pdf 2.94 MB
Artwork/Disc.png 1.85 MB
01. Piano Sonata No. 1.flac 65.49 MB
Cover.jpg 206.28 KB
Piano Sonata No. 1.cue 215.00 B
...
01 01 - no.1 - 1 _ allegro maestoso.ape 82.94 MB
04 01 - no.2 - 1 _ maestoso.ape 55.54 MB
02 02 - no.1 - 2 _ romance - larghetto.ape 36.84 MB
03 03 - no.1 - 3 _ rondo - vivace.ape 36.00 MB
06 03 - no.2 - 3 _ allegro vivace.ape 31.72 MB
...
Covers/Back.bmp 2.37 MB
Covers/Book1.bmp 3.83 MB
Covers/Book10.bmp 3.82 MB
Covers/Book11.bmp 3.81 MB
Covers/Book12.bmp 3.83 MB
...
192k LvB - Piano Concerto No. 3 - Kempff_dr.txt 806.00 B
B2 Rondo. Allegro.flac 271.30 MB
cover.jpg 150.54 KB
A Allegro Con Brio.flac 473.31 MB
B1 Largo.flac 264.06 MB
...
Olga Kern - Rachmaninov - Piano Concerto No. 3.avi.avi 690.77 MB
spectrum/04.jpg 970.93 KB
spectrum/02.jpg 921.24 KB
spectrum/01.jpg 898.33 KB
spectrum/07.jpg 875.49 KB
spectrum/05.jpg 871.97 KB
...
Scans/02.jpg 4.60 MB
Scans/03.jpg 2.58 MB
Scans/01.jpg 1.92 MB
01.Piano Sonata No.2 in b-moll, Op.36 - I. Allegro agitato.mp3 19.58 MB
02.Piano Sonata No.2 in b-moll, Op.36 - II. Non allegro.mp3 14.91 MB
...
04 - Arkady Sevidov - Piano Sonata No. 1 Op. 6 in F minor_Allegro con fuoco.mp4 11.57 MB
03 - Arkady Sevidov - Piano Concerto Op. 20 in F sharp minor_Allegro moderato.mp4 10.92 MB
10 - Arkady Sevidov - Fantasy Op. 28.mp4 8.49 MB
02 - Arkady Sevidov - Piano Concerto Op. 20 in F sharp minor_Andante.mp4 7.93 MB
01 - Arkady Sevidov - Piano Concerto Op. 20 in F sharp minor_Allegro.mp4 7.48 MB
...
Chopin - Piano Concerto No. 2.cue 3.20 KB
Chopin - Piano Concerto No. 2.flac 221.17 MB
Chopin - Piano Concerto No. 2.log 4.80 KB
Chopin - Piano Concerto No. 2.pdf 1.28 MB
inlay.pdf 435.11 KB
...
Rachmaninov - Piano Sonata No.2, Piano Pieces (Titova).ape 159.54 MB
01 Rachmaninoff - Piano concerto no.3 - i. Allegro ma non tanto.flac 68.07 MB
02 Rachmaninoff - Piano concerto no.3 - ii. Intermezzo; Adagio.flac 43.99 MB
03 Rachmaninoff - Piano concerto no.3 - iii. Finale; Alla breve.flac 63.52 MB
04 Encore - Liu Yang River.flac 14.12 MB
05 Scriabin - Etude op.2 no.1 in C-sharp minor.flac 8.78 MB
...
01 Piano Concerto No. 1 in E minor, Op. 11 I. Allegro maestoso.flac 86.53 MB
02 Piano Concerto No. 1 in E minor, Op. 11 II. Romance Larghetto.flac 34.39 MB
03 Piano Concerto No. 1 in E minor, Op. 11 III. Rondo Vivace.flac 42.94 MB
04 Piano Concerto No. 2 in F minor, Op. 21 I. Maestoso.flac 65.25 MB
05 Piano Concerto No. 2 in F minor, Op. 21 II. Larghetto.flac 39.40 MB
...
Mahler.Symphony.No.1.Prokofiev.Piano.Concerto.No.3.2009.x264.BDRip.720p.Kinozal.TV-HD.mkv.mkv 4.37 GB
01. Piano Concerto No. 3 op.30 - I. Allegro non tanto.flac 68.09 MB
02. II. Intermezzo - adagio.flac 41.85 MB
03. III. Finale - alla breve.flac 55.85 MB
04. Rhapsody on a Theme of Paganini in A minor op.43 - I. Introduction - Allegro vivace - Variation I.flac 2.06 MB
05. II. Theme - l'istesso tempo.flac 1.36 MB
...
01 - Chopin - Piano Concerto No.1 in e, Op.11, I. Allegro maestoso.flac 88.72 MB
03 - Chopin - Piano Concerto No.1 in e, Op.11, III. Rondo vivace.flac 47.55 MB
02 - Chopin - Piano Concerto No.1 in e, Op.11, II. Larghetto.flac 39.99 MB
06 - Chopin - 24 Preludes, Op.28-15 in Db.flac 23.43 MB
04 - Chopin - 24 Preludes, Op.28-13 in F #.flac 13.40 MB
...
Scans/img 001.jpg 14.02 MB
Scans/img 002.jpg 12.72 MB
Scans/img 003.jpg 9.29 MB
Scans/img 004.jpg 12.40 MB
Scans/img 005.jpg 11.88 MB
...
Art/Booklet_08_09.jpg 553.56 KB
Art/Booklet_06_07.jpg 546.36 KB
Art/Booklet_04_05.jpg 540.32 KB
Art/Booklet_14_15.jpg 527.21 KB
Art/Booklet_12_13.jpg 505.55 KB
...
Scans/01.jpg 1.56 MB
Scans/02.jpg 483.90 KB
Scans/03.jpg 397.16 KB
25.Piano Sonata No.8, Op.66.mp3 32.94 MB
26.Piano Sonata No.3 in fis-moll, Op.23 - I. Drammatico.mp3 14.73 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us