Language:
Martha Argerich Chopin Piano Sonata No 3 sacd iso
_Disc_689.jpg 77.12 KB
Rachmaninoff - Piano Concerto No. 3 and Rhapsody on a Theme of Paganini.cue 5.51 KB
Rachmaninoff - Piano Concerto No. 3 and Rhapsody on a Theme of Paganini.flac 291.92 MB
Rachmaninoff - Piano Concerto No. 3 and Rhapsody on a Theme of Paganini.log 10.49 KB
Scans/Disc_689.jpg 341.74 KB
...
01. 1 часть - Аллегро ассаи.flac 95.20 MB
02. 2 часть - Анданте кон мото.flac 60.65 MB
03. 3 часть - Аллегро, ма нон троппо.flac 53.72 MB
04. sample from side 1.flac 9.99 MB
05. sample from side 2.flac 9.90 MB
...
05. Shubert, Impromptu in F minor, op142no2.m4a 33.84 MB
03. Beethoven piano sonata No.14, III.Presto agitato.m4a 29.44 MB
04. Shubert, Impromptu in a-Flat major, op90no4.m4a 26.68 MB
06. Shubert, Impromptu in a-Flat major, op142no2.m4a 22.20 MB
01. Beethoven piano sonata No.14 Moonlight, I. Adagio sostenuto.m4a 19.75 MB
...
Horowitz.Play.Rachmaninov.Piano.Concerto.No.3.1978.Dvdrip.Xvid.Lpcm.avi.avi 800.77 MB
Tk04_Sergey_Prokofiev_Symphony_No_5_in_B_flat_major_Op_100_Andante.flac 240.00 MB
Tk06_Sergey_Prokofiev_Symphony_No_5_in_B_flat_major_Op_100_Adagio.flac 223.49 MB
Tk07_Sergey_Prokofiev_Symphony_No_5_in_B_flat_major_Op_100_Allegro_giocoso.flac 164.64 MB
Tk03_Sergey_Prokofiev_Piano_Concerto_No_3_in_C_major_Op_26_Allegro_ma_non_troppo.flac 161.68 MB
Tk01_Sergey_Prokofiev_Piano_Concerto_No_3_in_C_major_Op_26_Andante_Allegro.flac 161.51 MB
...
Artwork/Back.png 5.33 MB
Artwork/Box0001.png 9.75 MB
Artwork/Box0002.png 8.83 MB
Artwork/Box0003.png 8.81 MB
Artwork/Box0004.png 8.80 MB
...
Scans/booklet.pdf 18.27 MB
Scans/front.jpg 4.99 MB
Scans/back.jpg 4.69 MB
05.Piano Sonata No.21, Op.53 'Waldstein' - I. Allegro con brio.mp3 25.80 MB
01.Piano Sonata No.3, Op.2 No.3 - I. Allegro con brio.mp3 24.85 MB
...
CD2/Wilhelm Kempff, Berliner Philharmoniker, Ferdinand Leitner - Beethoven - 5 Piano Concertos - CD2.flac 269.23 MB
CD1/Wilhelm Kempff, Berliner Philharmoniker, Ferdinand Leitner - Beethoven - 5 Piano Concertos - CD1.flac 255.64 MB
CD3/Wilhelm Kempff, Berliner Philharmoniker, Ferdinand Leitner - Beethoven - 5 Piano Concertos - CD3.flac 236.67 MB
Scans/In.jpg 1.13 MB
Scans/Cover.jpg 690.75 KB
...
Back.jpg 1.66 MB
Cover.jpg 1.52 MB
Inside.jpg 589.99 KB
Music to Goethe's Tragedy Egmont, Op.84 - Sostenuto, ma non troppo -.flac 49.90 MB
Violin Concerto in D major, Op.61 - I. Allegro ma non troppo.flac 119.39 MB
...
artwork/booklet cover.jpg 3.35 MB
artwork/back.jpg 2.22 MB
artwork/inside.jpg 1.75 MB
artwork/front.jpg 1.66 MB
artwork/booklet 1-2.jpg 775.73 KB
...
Scans/Image2.JPG 1.33 MB
Scans/Image1.JPG 1.32 MB
Scans/Back.jpg 947.41 KB
Scans/22-09-2010_14·42·03.jpg 222.17 KB
Scans/22-09-2010_14·42·43.jpg 218.89 KB
...
01 Piano Sonata No.2 in B minor, Op.61 i. Allegretto.flac 22.55 MB
02 Piano Sonata No.2 in B minor, Op.61 ii. Largo.flac 14.34 MB
03 Piano Sonata No.2 in B minor, Op.61 iii. Moderato (con moto) - Allegretto con moto - Adagio - Moderato.flac 33.48 MB
04 Three Pieces i. Minuet.flac 1.78 MB
05 Three Pieces ii. Prelude.flac 2.19 MB
...
01.Piano Sonata No.2 in b-moll, Op.36 - I. Allegro agitato.mp3 22.63 MB
02.Piano Sonata No.2 in b-moll, Op.36 - II. Non allegro.mp3 16.30 MB
03.Piano Sonata No.2 in b-moll, Op.36 - III. Allegro molto.mp3 15.34 MB
05.Etude-Tableaux No.2 in a-moll, Op.39.mp3 15.16 MB
10.Etude-Tableaux No.7 in c-moll, Op.39.mp3 14.33 MB
...
Artwork/Booklet.pdf 2.94 MB
Artwork/Disc.png 1.85 MB
01. Piano Sonata No. 1.flac 65.49 MB
Cover.jpg 206.28 KB
Piano Sonata No. 1.cue 215.00 B
...
01 01 - no.1 - 1 _ allegro maestoso.ape 82.94 MB
04 01 - no.2 - 1 _ maestoso.ape 55.54 MB
02 02 - no.1 - 2 _ romance - larghetto.ape 36.84 MB
03 03 - no.1 - 3 _ rondo - vivace.ape 36.00 MB
06 03 - no.2 - 3 _ allegro vivace.ape 31.72 MB
...
Covers/Back.bmp 2.37 MB
Covers/Book1.bmp 3.83 MB
Covers/Book10.bmp 3.82 MB
Covers/Book11.bmp 3.81 MB
Covers/Book12.bmp 3.83 MB
...
192k LvB - Piano Concerto No. 3 - Kempff_dr.txt 806.00 B
B2 Rondo. Allegro.flac 271.30 MB
cover.jpg 150.54 KB
A Allegro Con Brio.flac 473.31 MB
B1 Largo.flac 264.06 MB
...
Olga Kern - Rachmaninov - Piano Concerto No. 3.avi.avi 690.77 MB
spectrum/04.jpg 970.93 KB
spectrum/02.jpg 921.24 KB
spectrum/01.jpg 898.33 KB
spectrum/07.jpg 875.49 KB
spectrum/05.jpg 871.97 KB
...
Scans/02.jpg 4.60 MB
Scans/03.jpg 2.58 MB
Scans/01.jpg 1.92 MB
01.Piano Sonata No.2 in b-moll, Op.36 - I. Allegro agitato.mp3 19.58 MB
02.Piano Sonata No.2 in b-moll, Op.36 - II. Non allegro.mp3 14.91 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us