Language:
janis joplin peal quad vinyl
Janis Joplin - The Way She Was Janis A Film Leg Pt Br.avi 1.11 GB
Janis Joplin - Move Over.wav 203.56 MB
13-Ball And Chain.MP3 22.23 MB
12-Light Is Faster Than Sound.MP3 16.62 MB
06-Combination Of The Two.MP3 15.95 MB
08-Piece Of My Heart.MP3 15.32 MB
07-Farewell Song.MP3 14.05 MB
...
(1967) Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company/Cover/janis_joplin_big_brother_holding_company-back.jpg 1.06 MB
(1967) Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company/Cover/janis_joplin_big_brother_holding_company-inlay.jpg 766.60 KB
(1967) Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company/Cover/janis_joplin_big_brother_holding_company-inside.jpg 389.30 KB
(1967) Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company/Cover/janis_joplin_big_brother_holding_company-front.jpg 378.12 KB
(1967) Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company/Cover/janis_joplin_big_brother_holding_company-cd.jpg 363.36 KB
...
01 - Janis Joplin - Piece Of My Heart.mp3 6.00 MB
02 - Janis Joplin - Summertime.mp3 5.61 MB
03 - Janis Joplin - Try (Just A Little Bit Harder).mp3 5.58 MB
04 - Janis Joplin - Cry Baby.mp3 5.56 MB
05 - Janis Joplin - Me And Bobby McGee.mp3 6.29 MB
...
CD 1/01C.C. Rider.flac 11.58 MB
CD 1/02San Francisco Bay Blues.flac 9.55 MB
CD 1/03Whinin' Boy Blues.flac 11.01 MB
CD 1/04Careless Love.flac 16.90 MB
CD 1/05I'll Drown In My Own Tears.flac 9.49 MB
...
Disc 1/01. Move Over - Janis Joplin.flac 24.17 MB
Disc 1/02. Cry Baby - Janis Joplin.flac 24.37 MB
Disc 1/03. A Woman Left Lonely - Janis Joplin.flac 20.42 MB
Disc 1/04. Half Moon - Janis Joplin.flac 25.03 MB
Disc 1/05. Buried Alive In The Blues - Janis Joplin.flac 15.90 MB
...
Janis Joplin - The Best Of.pdf.pdf 24.53 MB
1964 - TheTypewriter Tape @320/01 - Trouble In Mind.mp3 8.60 MB
1964 - TheTypewriter Tape @320/02 - Long Black Train.mp3 9.15 MB
1964 - TheTypewriter Tape @320/03 - Kansas City Blues (False Start).mp3 758.48 KB
1964 - TheTypewriter Tape @320/04 - Kansas City Blues.mp3 6.96 MB
1964 - TheTypewriter Tape @320/05 - Hesitation Blues.mp3 9.90 MB
...
Janis Joplin/Cover/janis_joplin_-_absolute_janis_(1997)-back.jpg 283.10 KB
Janis Joplin/Cover/janis_joplin_-_absolute_janis_(1997)-front.jpg 300.41 KB
Janis Joplin/Cover/janis_joplin_-_anthology_(1980)-back.jpg 89.47 KB
Janis Joplin/Cover/janis_joplin_-_anthology_(1980)-front.jpg 101.49 KB
Janis Joplin/Cover/janis_joplin_-_greatest_hits_(1973)-back.jpg 134.19 KB
...
Artwork/Janis Joplin Blow All My Blues Away 1-2 Back.jpg 486.46 KB
Artwork/Janis Joplin Blow All My Blues Away 3-4 Back.jpg 455.63 KB
Artwork/Janis Joplin Blow All My Blues Away 5-6 Back.jpg 429.38 KB
Artwork/Janis Joplin Blow All My Blues Away 9 insert.jpg 353.77 KB
Artwork/Janis Joplin Blow All My Blues Away 8 insert.jpg 340.65 KB
...
01. Try (Just A Little Bit Harder).mp3 8.99 MB
02. Cry Baby.mp3 9.03 MB
03. Maybe.mp3 8.36 MB
04. One Good Man.mp3 9.53 MB
05. Summertime.mp3 9.12 MB
...
07-Me And Bobby McGee.flac 103.41 MB
02-Cry Baby.flac 89.32 MB
04-Half Moon.flac 88.68 MB
06-My Baby.flac 85.34 MB
01-Move Over.flac 84.91 MB
...
000-janis_joplin-the_woodstock_experience-2cd-2009.jpg 3.05 MB
000-janis_joplin-the_woodstock_experience-2cd-2009.m3u 914.00 B
000-janis_joplin-the_woodstock_experience-2cd-2009.nfo 2.54 KB
000-janis_joplin-the_woodstock_experience-2cd-2009.sfv 1.07 KB
101-janis_joplin-try_(just_a_little_bit_harder).mp3 5.13 MB
...
Scan/Back.png 7.33 MB
Scan/front.png 6.69 MB
Scan/side 1.png 1.54 MB
Scan/side 2.png 1.59 MB
cover.jpg 179.59 KB
...
JANIS JOPLIN GREATEST HITS PhoenixRG.rar.rar 62.43 MB
B.jpg 104.98 KB
B01.jpg 1.27 MB
B02.jpg 505.04 KB
B03.jpg 889.13 KB
B04.jpg 533.11 KB
...
CD1/01.Move Over.mp3 8.63 MB
CD1/02.Cry Baby.mp3 9.19 MB
CD1/03.A Woman Left Lonely.mp3 8.09 MB
CD1/04.Half Moon.mp3 9.01 MB
CD1/05.Buried Alive in the Blues.mp3 5.71 MB
...
Janis.txt 292.00 B
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 14.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 14.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB 24.35 MB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 46.00 KB
...
Janis Joplin - 18 Essential Songs - 01 - Trouble In Mind.mp3 6.67 MB
Janis Joplin - 18 Essential Songs - 02 - Down On Me.mp3 4.77 MB
Janis Joplin - 18 Essential Songs - 03 - Bye, Bye Baby.mp3 6.03 MB
Janis Joplin - 18 Essential Songs - 04 - Ball And Chain.mp3 18.83 MB
Janis Joplin - 18 Essential Songs - 05 - Piece Of My Heart.mp3 9.70 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us