Language:
caldara parnassi
61. Antonio Caldara - Maddalena ai piedi di Cristo [harmonia mundi, 1996].wv 750.92 MB
CD/Caldara Antonio - XII Sinfonie a Quattro.ape 285.39 MB
CD/Caldara Antonio - XII Sinfonie a Quattro.cue 6.03 KB
CD/Caldara Antonio - XII Sinfonie a Quattro.log 3.66 KB
Scans/Sinfonie a quattro 01.jpg 631.66 KB
Scans/Sinfonie a quattro 02.jpg 1.11 MB
...
Handel - Dixit Dominus; Caldara - Missa dolorosa.cue 5.47 KB
Handel - Dixit Dominus; Caldara - Missa dolorosa.log 12.52 KB
scans/p-32.jpg 171.94 KB
front.jpg 198.48 KB
scans/p-01.jpg 198.48 KB
...
01. Fabio Biondi-Europa Galante - Introduzione.cue 2.85 KB
back.jpg 901.94 KB
front.jpg 910.02 KB
Tray.jpg 0.97 MB
Cover.jpg 1.75 MB
...
CD1/Antonio Caldara - Maddalena ai piedi di Cristo CD1.log 3.43 KB
CD2/Antonio Caldara - Maddalena ai piedi di Cristo CD2.log 3.67 KB
CD1/Antonio Caldara - Maddalena ai piedi di Cristo CD1.cue 4.00 KB
CD2/Antonio Caldara - Maddalena ai piedi di Cristo CD2.cue 4.17 KB
CD2.JPG 543.28 KB
...
original cue/Caldara - La conversion de Clovis (1715) (Disc 1) - Martin Gester.cue 4.52 KB
original cue/Caldara - La conversion de Clovis (1715) (Disc 2) - Martin Gester.cue 4.71 KB
CD2/Caldara - La conversion de Clovis (1715) (Disc 2) - Martin Gester.cue 4.98 KB
CD1/Caldara - La conversion de Clovis (1715) (Disc 1) - Martin Gester.cue 5.40 KB
CD2/Caldara - La conversion de Clovis (1715) (Disc 2) - Martin Gester.log 10.31 KB
...
Original cue/Europa Galante - Caldara- La Passione di Gesù Cristo Signor Nostro.cue 6.77 KB
Original cue/Europa Galante - Caldara- La Passione di Gesù Cristo Signor Nostro.corrected.cue 6.80 KB
Europa Galante - Antonio Caldara - La Passione di Gesù Cristo Signor Nostro.cue 7.73 KB
Caldara - La Passione di Gesù Cristo Signor Nostro.txt 15.53 KB
Europa Galante - Antonio Caldara - La Passione di Gesù Cristo Signor Nostro.log 17.88 KB
...
Front.jpg 216.92 KB
back.jpg 244.57 KB
32 Amandine Beyer - Sonata da camera in B-Flat Major. Op. 2 No. 2 Sonata da camera in B-Flat Major. Op. 2 No. 2 IV. Gavotta. Allegro.flac 5.38 MB
08 Amandine Beyer - Sonata da camera in G minor. Op. 2. No. 4 Sonata da camera in G Minor. Op. 2 No. 4 IV. Giga.flac 5.60 MB
30 Amandine Beyer - Sonata da camera in B-Flat Major. Op. 2 No. 2 Sonata da camera in B-Flat Major. Op. 2 No. 2 II. Allemanda. Allegro.flac 6.99 MB
...
original cue/Caldara: Il piu bel nome.cue 5.48 KB
original cue/Caldara: Il piu bel nome (2).cue 6.05 KB
CD1/Antonio Caldara - Il più bel nome (Disc 1).cue 7.59 KB
CD2/Antonio Caldara - Il più bel nome (Disc 2).cue 8.18 KB
CD1/Antonio Caldara - Il più bel nome (Disc 1).log 15.39 KB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us