Language:
janis joplin peal quad vinyl
Covers/2.jpg 1.76 MB
Covers/1.jpg 1.73 MB
Covers/Front.jpg 1.46 MB
Covers/Back.jpg 1.26 MB
Covers/Disc.jpg 947.83 KB
...
1/01 - Janis Joplin - Move Over.mp3 8.65 MB
1/02 - Janis Joplin - Cry Baby.mp3 9.22 MB
1/03 - Janis Joplin - A Woman Left Lonely.mp3 8.11 MB
1/04 - Janis Joplin - Half Moon.mp3 9.04 MB
1/05 - Janis Joplin - Buried Alive In The Blues.mp3 5.74 MB
...
CD1/01.jpg 0.98 MB
CD1/02.jpg 1.20 MB
CD1/03.jpg 944.69 KB
CD1/04.jpg 1.13 MB
CD1/Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company.cue 2.20 KB
...
CUE+APE/CDImage.ape 332.61 MB
CUE+APE/CDImage.ape.cue 1.73 KB
Logs/Blues Down Deep, the songs of Janis Joplin.LOG 986.00 B
Logs/Blues Down Deep, the songs of Janis Joplin.TXT 758.00 B
Read this Info Mula and HQ Share.txt 779.00 B
...
Janis Joplin & Big Brother & The Holding Company Cheap Thrills (1968)/Cheap Thrills/07 Big Brother & The Holding Company w- Janis Joplin - Ball And Chain.mp3 22.05 MB
Janis Joplin - Pearl (1970)/13 Janis Joplin - Try (Just A Little Bit Harder) (Live).mp3 15.73 MB
Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! (1969)/08 Janis Joplin - Work Me, Lord.mp3 15.49 MB
Janis Joplin - Pearl (1970)/11 Janis Joplin - Tell Mama (Live).mp3 14.97 MB
Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! (1969)/11 Janis Joplin - Piece Of My Heart [Live At Woodstock].mp3 14.94 MB
...
Janis_Blow_Blues.txt 4.54 KB
Janis_Blow_Blues_bc1.gif 260.86 KB
Janis_Blow_Blues_bc2.gif 261.03 KB
Janis_Blow_Blues_fc1.gif 368.07 KB
Janis_Blow_Blues_fc2.gif 319.93 KB
...
Janis Joplin - Blow All My Blues Away 9CDs 1962-1968/Blow All My Blues Away CD 8/Blow All My Blues Away (CD8).mp3 175.42 MB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away 9CDs 1962-1968/Blow All My Blues Away CD 4/Blow All My Blues Away (CD4).mp3 169.49 MB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away 9CDs 1962-1968/Blow All My Blues Away CD 2/Blow All My Blues Away (CD2).mp3 167.23 MB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away 9CDs 1962-1968/Blow All My Blues Away CD 3/Blow All My Blues Away (CD3).mp3 160.73 MB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away 9CDs 1962-1968/Blow All My Blues Away CD 1/Blow All My Blues Away (CD1).mp3 152.38 MB
...
01 Janis Joplin with Big Brother and The Holding Company - 01 Down On Me.flac 18.65 MB
02 Janis Joplin with Big Brother and The Holding Company - 02 Flower In The Sun.flac 19.60 MB
03 Janis Joplin with Big Brother and The Holding Company - 03 I Need A Man To Love.flac 36.34 MB
04 Janis Joplin with Big Brother and The Holding Company - 04 Bye Bye Baby.flac 24.11 MB
05 Janis Joplin with Big Brother and The Holding Company - 05 Easy Rider.flac 33.02 MB
...
Janis Joplin - Janis The Movie vid.avi 695.39 MB
VIDEO_TS/VTS_01_2.VOB 1,023.83 MB
VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB 1,023.83 MB
VIDEO_TS/VTS_01_3.VOB 1,017.54 MB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 36.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 36.00 KB
...
CD1/Janis Joplin - Anthology (CD1).cue 1.15 KB
CD1/Janis Joplin - Anthology (CD1).flac 235.69 MB
CD1/Janis Joplin - Anthology (CD1).log 2.25 KB
CD2/Janis Joplin - Anthology (CD2).cue 1.04 KB
CD2/Janis Joplin - Anthology (CD2).flac 237.49 MB
...
01. JJ_RarerPearls_t01.flac 18.73 MB
02. JJ_RarerPearls_t02.flac 28.46 MB
03. JJ_RarerPearls_t03.flac 26.59 MB
04. JJ_RarerPearls_t04.flac 6.15 MB
05. JJ_RarerPearls_t05.flac 35.35 MB
...
Janis Joplin-Southern Discomfort.vob 826.07 MB
Box of Pearls CD1/01. Bye, Bye Baby.mp3 6.29 MB
Box of Pearls CD1/02. Easy Rider.mp3 5.77 MB
Box of Pearls CD1/03. Intruder.mp3 5.93 MB
Box of Pearls CD1/04. Light is Faster Than Sound.mp3 6.05 MB
Box of Pearls CD1/05. Call on Me.mp3 6.12 MB
...
01 - Trouble in Mind - (mono).mp3 2.70 MB
02 - Down on Me.mp3 1.94 MB
03 - Bye, Bye Baby.mp3 2.44 MB
04 - Ball and Chain.mp3 7.56 MB
05 - Piece of My Heart.mp3 3.91 MB
...
10_Janis Joplin - Ball On Chain.mp3 18.23 MB
01_Janis Joplin - Me And Bobby McGee.mp3 10.38 MB
03_Janis Joplin - Kozmic Blues.mp3 10.06 MB
05_Janis Joplin - Piece Of My Heart.mp3 9.75 MB
11_Janis Joplin - Summertime.mp3 9.23 MB
...
Janis Joplin & The Kozmic Blues Band - Live In Amsterdam (1969).rar.rar 74.18 MB
Janis Joplin - Pearl.iso 1.62 GB
Big Brother & The Holding Company - Ball And Chain.mp3 11.03 MB
Big Brother & The Holding Company - Blindman.mp3 2.78 MB
Big Brother & The Holding Company - I Need A Man To Love.mp3 5.62 MB
Big Brother & The Holding Company - Piece Of My Heart.mp3 4.88 MB
Big Brother & The Holding Company - Summertime.mp3 4.59 MB
...
CD1/01 - Down on Me.mp3 4.22 MB
CD1/02 - Coo Coo.mp3 4.02 MB
CD1/03 - Women Is Losers.mp3 4.21 MB
CD1/04 - Bye, Bye Baby.mp3 5.06 MB
CD1/05 - Ball and Chain [Live].mp3 14.09 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us