Language:
caldara parnassi
CD/Caldara Antonio - XII Sinfonie a Quattro.ape 285.39 MB
CD/Caldara Antonio - XII Sinfonie a Quattro.cue 6.03 KB
CD/Caldara Antonio - XII Sinfonie a Quattro.log 3.66 KB
Scans/Sinfonie a quattro 04.jpg 1.25 MB
Scans/Sinfonie a quattro 02.jpg 1.11 MB
...
(§) Caldara, Antonio - Vesprae Beatae Mariae virginis.mp3 91.31 MB
Parnassi musici - Telemann Triosonaten.flac 344.17 MB
front.jpg 33.79 KB
back.jpg 30.37 KB
Parnassi musici - Telemann Triosonaten.log 5.40 KB
Parnassi musici - Telemann Triosonaten.cue 5.11 KB
...
Artwork/Digipack1.png 12.27 MB
Artwork/Digipack2.png 9.01 MB
Artwork/booklet5.png 3.24 MB
Artwork/booklet3.png 3.13 MB
Artwork/booklet8.png 3.04 MB
...
33 Amandine Beyer - Chiaccona in B flat major. Op. 2, No. 12 Chiaccona in B-Flat Major. Op. 2, No. 12.flac 28.06 MB
05 Amandine Beyer - Sonata da camera in G minor. Op. 2. No. 4 Sonata da camera in G Minor. Op. 2 No. 4 I. Alemanda.flac 19.55 MB
10 Amandine Beyer - Sonata a 3 in D minor. Op. 1. No. 12 Trio Sonata in D Minor. Op. 1 No. 12 II. Allegro assai.flac 18.44 MB
13 Jorg-Andreas Botticher - Sonata da camera. Op. 2. No. 11 Sonata da camera. Op. 2 No. 111. Preludio.flac 17.98 MB
24 Amandine Beyer - Sonata da camera in F major. Op. 2. No. 8 Sonata da camera in F Major. Op. 2 No. 8 IV. Tempo di sarabanda.flac 17.58 MB
...
33. Chiacona in B flat major (op. 2-12).flac 94.91 MB
05. Sonata quarta in G minor (op. 2-4)- I. Allemanda. Largo.flac 67.67 MB
24. Sonata ottava in F major (op. 2-8)- IV. Tempo di sarabanda. Largo.flac 66.44 MB
10. Sonata duodecima in D minor (op. 1-12- II. Allegro assai.flac 64.76 MB
13. Sonata undecima in E major (op. 2-11)- I. Preludio. Adagio.flac 62.31 MB
...
Folder.auCDtect/02. Trio No. 1 in D minor (Allegro).ape.Spectrogram.png 535.67 KB
Folder.auCDtect/22. Trio No. 6 in A minor (Allegro).ape.Spectrogram.png 534.08 KB
Folder.auCDtect/18. Trio No. 5 in C major (Allegro).ape.Spectrogram.png 533.76 KB
Folder.auCDtect/10. Trio No. 3 in A major (Allegro).ape.Spectrogram.png 532.67 KB
Folder.auCDtect/34. Trio No. 9 in D major (Allegro assai).ape.Spectrogram.png 530.50 KB
...
Torrent downloaded from Demonoid.com.txt 47.00 B
Handel, Caldara; Carmelite Vespers 1709, Disc 1/Folder.jpg 79.11 KB
Handel, Caldara; Carmelite Vespers 1709, Disc 2/Folder.jpg 79.11 KB
Scans/Scan-160822-0002.jpg 316.56 KB
Scans/Scan-160822-0001.jpg 344.15 KB
...
1/Caldara: Il piu bel nome.cue 5.48 KB
2/Caldara: Il piu bel nome.cue 6.05 KB
1/Caldara: Il piu bel nome.log 15.39 KB
2/Caldara: Il piu bel nome.log 16.43 KB
RS_920310.pdf 733.42 KB
...
Info.txt 14.69 KB
p1.jpg 97.20 KB
p2.jpg 375.21 KB
Artwork/Caldara - Trio Sonatas - front.jpg 670.96 KB
Artwork/Caldara - Trio Sonatas - booklet.pdf 848.75 KB
...
Antonio Caldara Suonate da Camera - Opera II.txt 1.82 KB
Diego Cantalupi L'Aura Soave - Antonio Caldara Suonate da Camera - Opera II.cue 5.36 KB
Diego Cantalupi L'Aura Soave - Antonio Caldara Suonate da Camera - Opera II.log 8.35 KB
covers/cd.jpg 891.39 KB
covers/back.jpg 1.48 MB
...
Booklet 001.jpg 58.43 KB
Booklet 002.jpg 114.69 KB
Booklet 003.jpg 78.04 KB
Booklet 004.jpg 72.52 KB
Booklet 005.jpg 92.63 KB
...
fooCDtect.log.txt 5.95 KB
Scans/Rear.jpg 353.87 KB
cover.jpg 369.96 KB
Scans/Front.jpg 424.73 KB
Scans/000094983.pdf 1.10 MB
...
fooCDtect.log.txt 2.32 KB
13 - Sedecia:Ti sento, Iddio, ti sento (Recitativo).flac 1.04 MB
Front.jpg 1.10 MB
06 - Il giuoco del quadriglio:Preludio.flac 2.05 MB
08 - Tirsi e Nigella:Preludio.flac 2.57 MB
...
CD/01. Track01.flac 22.68 MB
CD/02. Track02.flac 38.91 MB
CD/03. Track03.flac 4.65 MB
CD/04. Track04.flac 22.85 MB
CD/05. Track05.flac 23.22 MB
...
fooCDtect.log.txt 2.65 KB
back.jpg 173.84 KB
front.jpg 286.52 KB
000097719.pdf 1.39 MB
15. Motetti a due e tre voci, Op. 4 Ego sum panis vivus.flac 9.37 MB
...
CD1/Caldara - Morte e sepoltura di Christo CD1.flac 294.28 MB
CD1/folder.jpg 89.25 KB
CD1/Caldara - Morte e sepoltura di Christo CD1.log 5.90 KB
CD1/Caldara - Morte e sepoltura di Christo CD1.cue 3.90 KB
CD2/Caldara - Morte e sepoltura di Christo CD2.flac 284.05 MB
...
CD1/Handel, Caldara - Carmelite Vesper 1709 CD1.flac 236.61 MB
CD1/folder.jpg 123.35 KB
CD1/Handel, Caldara - Carmelite Vesper 1709 CD1.log 5.05 KB
CD1/Handel, Caldara - Carmelite Vesper 1709 CD1.cue 2.33 KB
CD2/Handel, Caldara - Carmelite Vesper 1709 CD2.flac 243.56 MB
...
Handel - Dixit Dominus; Caldara - Missa dolorosa.cue 5.47 KB
Handel - Dixit Dominus; Caldara - Missa dolorosa.flac 295.12 MB
Handel - Dixit Dominus; Caldara - Missa dolorosa.log 12.52 KB
scans/inlay.jpg 419.67 KB
scans/p-01.jpg 198.48 KB
...
05. Sedecia Ahi! Come quella un tempo città.flac 160.64 MB
12. Concerto da camera à Violoncello Solo.flac 153.62 MB
10. Le profezie evangeliche di Isaia Reggimi, o tu, che sola.flac 142.03 MB
16. David Umiliato ti daro laude, iddio.flac 127.22 MB
14. Sedecia Esca da L'Aquilon.flac 127.03 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us