Language:
Martha Argerich Chopin Piano Sonata No 3 sacd iso
Artwork/01.jpg 12.70 MB
Artwork/back1.jpg 8.53 MB
Artwork/back2.jpg 7.86 MB
Artwork/disc.jpg 2.69 MB
Artwork/02.jpg 1.65 MB
...
01 Track 01.flac 2.75 MB
02 Track 02.flac 10.32 MB
03 Track 03.flac 3.51 MB
04 Track 04.flac 7.76 MB
05 Track 05.flac 2.54 MB
...
Scans/Booklet.pdf 5.14 MB
Scans/Front.jpg 1.54 MB
26.Piano Sonata No.1 in d-moll, Op.28 - III. Allegro molto.mp3 30.13 MB
24.Piano Sonata No.1 in d-moll, Op.28 - I. Allegro moderato.mp3 27.22 MB
25.Piano Sonata No.1 in d-moll, Op.28 - II. Lento.mp3 19.82 MB
...
artwork/Gary Graffman Plays Beethoven & Chopin - booklet.pdf 2.29 MB
artwork/Gary Graffman Plays Beethoven & Chopin - sleeve.jpg 303.58 KB
00 - Gary Graffman Plays Beethoven & Chopin.m3u8 150.00 B
01 - BeethovenPC3-1.flac 303.91 MB
02 - BeethovenPC3-2.flac 182.23 MB
...
VLADIMIR ASHKENAZY - RACHMANINOV PIANO CONCERTO NO.3, PIANO SONATA NO.2.iso 2.73 GB
VLADIMIR ASHKENAZY - RACHMANINOV PIANO CONCERTO NO.3, PIANO SONATA NO.2.md5 311.00 B
back.jpg 1.49 MB
front.jpg 4.42 MB
scans/OBI.jpg 6.63 MB
...
01. Piano Sonata No. 1 in C minor, op. 4.mp3 16.09 MB
02. Piano Sonata No. 1 in C minor, op. 4.mp3 8.12 MB
03. Piano Sonata No. 1 in C minor, op. 4.mp3 7.42 MB
04. Piano Sonata No. 1 in C minor, op. 4.mp3 11.90 MB
05. Variations sur un air national allemand.mp3 13.94 MB
...
Chopin. Nocturnes, Impromptus, Sonata No.3. Louis Lortie.flac 223.37 MB
05-Polonaise-fantaisie in A-Flat Major, Op. 61.flac 460.67 MB
03-Sonata No. 3 in B Minor, Op. 58_ III. Largo.flac 324.05 MB
01-Sonata No. 3 in B Minor, Op. 58_ I. Allegro maestoso.flac 314.45 MB
06-Nocturnes, Op. 62_ No. 1 in B Major.flac 259.47 MB
07-Nocturnes, Op. 62_ No. 2 in E Major.flac 191.60 MB
...
Rachmaninov Piano Concerto No. 3 in D Minor - Argerich Chailly RSO Berlin.mp3 74.88 MB
VLADIMIR ASHKENAZY - RACHMANINOV PIANO CONCERTO NO.3, PIANO SONATA NO.2.iso 2.73 GB
VLADIMIR ASHKENAZY - RACHMANINOV PIANO CONCERTO NO.3, PIANO SONATA NO.2.md5 311.00 B
back.jpg 1.49 MB
front.jpg 4.42 MB
scans/OBI.jpg 6.63 MB
...
图文/Cover.jpg 2.87 MB
图文/Recording Info.jpg 1.81 MB
图文/Back.jpg 1.05 MB
图文/DG [大禾花]4474382.txt 1.00 KB
CDImage.ape 273.92 MB
...
Covers&Booklet/1.jpg 281.77 KB
Covers&Booklet/2.jpg 150.09 KB
05. Chopin Piano Sonata Nr 3 in B minor Op 58 1Allegro maestoso.ape 39.01 MB
01. Chopin Piano Sonata Nr 2 in B♭minor Op 35 1Grave­Doppio movimento.ape 25.49 MB
03. Chopin Piano Sonata Nr 2 in B♭minor Op 35 3Marche funebre Lento/attacca.ape 22.78 MB
...
Pogorelich in Japan-first part-Chopin Nocturne op.62-1, Sonata no.3 op.58.avi.avi 55.36 MB
VLADIMIR ASHKENAZY - RACHMANINOV PIANO CONCERTO NO.3, PIANO SONATA NO.2.iso 2.73 GB
back.jpg 1.49 MB
front.jpg 4.42 MB
scans/back.jpg 1.49 MB
scans/disc.jpg 1.05 MB
...
27-Piano Sonata No. 2 in B-Flat Major, Op. 35 - _Funeral March__ III. Marche funebre (Lento).flac 124.86 MB
26-Piano Sonata No. 2 in B-Flat Major, Op. 35 - _Funeral March__ II. Scherzo.flac 97.25 MB
25-Piano Sonata No. 2 in B-Flat Major, Op. 35 - _Funeral March__ I. Grave - Doppio movimento.flac 85.68 MB
15-Preludes No. 15 in D-Flat Major, Op. 28_ Sostenuto.flac 77.53 MB
13-Preludes No. 13 in F-Sharp Major, Op. 28_ Lento.flac 49.85 MB
...
Cover.jpg 41.89 KB
05 - II.Largetto.ape 30.98 MB
06 - III.Allegro vivace.ape 31.69 MB
02 - II.Romance-Larghetto.ape 36.85 MB
03 - III.Rondo-Vivace.ape 38.16 MB
...
Rachmaninov Piano Concerto No. 3 (Argerich, Philips).ape 316.77 MB
Arrau - Beethoven - Schumann - Schoenberg.log 2.14 KB
Arrau - Beethoven Piano Sonata No. 13 - Schumann Fantasy - Schoenberg 3 Piano Pieces.txt 0.00 B
CDImage.cue 1.93 KB
CDImage.flac 242.12 MB
Covers/img1.jpg 1.87 MB
...
+cover-1-front.jpg 698.09 KB
cover-1-front.jpg 1.09 MB
cover-1-back.jpg 1.45 MB
DG ORIGINALS 1 - Track 06 (2496).flac 75.78 MB
DG ORIGINALS 1 - Track 04 (2496).flac 95.83 MB
...
05. Leonidas Kavakos, violin; Peter Nagy, piano - Enescu- Violin Sonata No. 3, op. 25- III. Allegro con brio, ma non troppo mosso.flac.flac 38.43 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us