Language:
janis joplin peal quad vinyl
T.C.B. with Diana Ross & the Supremes and the Temptations - Hybrid DVD-A from CD-4 Quad vinyl - 421crew.iso 3.37 GB
BBHC_Janis_Reunion_Cover.bmp 645.68 KB
BBHC_Janis_Reunion_Inlay.bmp 390.52 KB
Infos.txt 1.17 KB
Janis Joplin with TBBTHC - 1970-04-04 - Fillmore West, San Francisco, CA - AUD.md5 173.00 B
CD1/CD1.ffp 235.00 B
...
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 18.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 18.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB 412.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 22.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 22.00 KB
...
01-Try (Just a Little Bit Harder).flac 155.02 MB
02-Maybe.flac 141.55 MB
03-One Good Man.flac 158.87 MB
04-As Good As You've Been to This World.flac 204.85 MB
05-To Love Somebody.flac 201.50 MB
...
cover/61rQKDfei+L.jpg 69.39 KB
cover/69da1363ada03670316de010.L.jpg 22.42 KB
cover/The Essential - Janis Joplin (Back) [2003].jpg 529.28 KB
cover/The Essential - Janis Joplin (Booklet 01) [2003].jpg 2.13 MB
cover/The Essential - Janis Joplin (Booklet 02) [2003].jpg 1.32 MB
...
Extra/JANIS JOPLIN - Cry baby (1970) - Toronto.MPG 116.85 MB
Info.txt 20.64 KB
JJCover-smal.jpg 103.22 KB
JJCover.jpg 1.09 MB
Torrent_downloaded_from_Demonoid.com.txt 20.64 KB
...
cover/Untitled-10.jpg 11.48 MB
cover/Untitled-11.jpg 8.31 MB
cover/Untitled-12.jpg 1.56 MB
VIDEO_TS/VTS_03_2.VOB 1,023.83 MB
VIDEO_TS/VTS_03_1.VOB 1,023.83 MB
...
VIDEO DVD/VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 10.00 KB
VIDEO DVD/VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 10.00 KB
VIDEO DVD/VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 78.00 KB
VIDEO DVD/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 78.00 KB
VIDEO DVD/VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB 24.73 MB
...
1179610721.nfo 20.64 KB
1968 Cheap Thrills/01 - Janis Joplin - Combination Of The Two.mp3 7.24 MB
1968 Cheap Thrills/02 - Janis Joplin - I Nedd A Man To Love.mp3 6.43 MB
1968 Cheap Thrills/03 - Janis Joplin - Summertime.mp3 5.60 MB
1968 Cheap Thrills/04 - Janis Joplin - Piece Of My Heart.mp3 5.85 MB
...
Janis Joplin - Super Hits/07 - I Need A Man To Love - Janis Joplin.flac 33.82 MB
Janis Joplin - Super Hits/03 - Me And Bobby McGee - Janis Joplin.flac 30.13 MB
Janis Joplin - Super Hits/05 - One Good Man - Janis Joplin.flac 28.42 MB
Janis Joplin - Super Hits/08 - Turtle Blues - Janis Joplin.flac 26.86 MB
Janis Joplin - Super Hits/04 - Try (Just A Little Bit Harder) - Janis Joplin.flac 26.02 MB
...
01. Janis Joplin - Careless Love .mp3 7.18 MB
02. Big Brother & The Holding Company - Down On Me .mp3 4.71 MB
03. Janis Joplin - Women Is Losers (Live) .mp3 11.73 MB
04. Big Brother & The Holding Company - Ball And Chain (Live) .mp3 18.61 MB
05. Big Brother & The Holding Company - Piece Of My Heart .mp3 9.67 MB
...
Janis.Joplin.The.Way.She.Was.Janis.A.Film.1974.XviD.DVDRip.avi.avi 1.23 GB
Cover.jpg 230.21 KB
02 Big Brother & The Holding Company - Down On Me.mp3 4.99 MB
07 Big Brother & The Holding Company - Magic Of Love (Live).mp3 7.28 MB
01 Janis Joplin - Careless Love.mp3 7.46 MB
12 Janis Joplin - Trust Me.mp3 7.81 MB
...
Janis Joplin (Cathrine Curtin) - Love Janis (Rare Tracks) - 01 - What Good Can Drinkin' Do.mp3 5.17 MB
Janis Joplin (Cathrine Curtin) - Love Janis (Rare Tracks) - 02 - (I Bring The News).mp3 5.00 MB
Janis Joplin (Cathrine Curtin) - Love Janis (Rare Tracks) - 03 - Down On Me.mp3 3.81 MB
Janis Joplin (Cathrine Curtin) - Love Janis (Rare Tracks) - 04 - (I'm Somebody Important).mp3 3.03 MB
Janis Joplin (Cathrine Curtin) - Love Janis (Rare Tracks) - 05 - Women Is Losers.mp3 3.77 MB
...
Janis Joplin Tribute - Cheap Thrills Band Live ! (Rip DVD).mpg 769.55 MB
Janis.txt 552.00 B
JJ - booklet300.jpg 1.76 MB
JJ - booklet301.jpg 1.86 MB
JJ - booklet302.jpg 1.43 MB
JJ - CD1/01 Move Over.flac 24.25 MB
...
tech/File Integrity Verifier.txt 1.61 KB
tech/foo_dr.txt 1.26 KB
08-Work Me, Lord.flac 249.09 MB
04-As Good As You've Been to This World.flac 204.85 MB
05-To Love Somebody.flac 201.50 MB
...
Artwork & Text files/Janis Joplin - Blow All My Blues Away.txt 6.37 KB
Artwork & Text files/Janis Joplin Blow All My Blues Away 1-2 Back 2.jpg 261.26 KB
Artwork & Text files/Janis Joplin Blow All My Blues Away 1-2 Back.jpg 486.46 KB
Artwork & Text files/Janis Joplin Blow All My Blues Away 1-2 Front.jpg 270.83 KB
Artwork & Text files/Janis Joplin Blow All My Blues Away 1-2 insert.jpg 296.17 KB
...
Janis Joplin & Big Brother and the Holding Company - Comin Home (1991)-VHSRip.Rus.avi.avi 349.99 MB
01 - Careless Love.mp3 7.38 MB
02 - Down On Me.mp3 4.91 MB
03 - Women Is Losers (Live).mp3 11.92 MB
04 - Ball And Chain (Live).mp3 18.80 MB
05 - Piece Of My Heart.mp3 9.86 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us