Language:
janis joplin peal quad vinyl
Janis Joplin. Kozmic Blues.avi.avi 1.37 GB
Covers/Back.jpg 3.93 MB
Covers/Booklet01.jpg 9.44 MB
Covers/Booklet02.jpg 10.64 MB
Covers/CD.jpg 1.97 MB
Covers/Matrix.jpg 306.50 KB
...
Bootlegs/1969 - Live In Amsterdam/Janis Joplin - Live In Amsterdam - 02 - Maybe (1969).mp3 4.73 MB
Bootlegs/1969 - Live In Amsterdam/Janis Joplin - Live In Amsterdam - 03 - Summertime (1969).mp3 5.58 MB
Bootlegs/1969 - Live In Amsterdam/Janis Joplin - Live In Amsterdam - 04 - Try (A Just A Little Bit Harder) (1969).mp3 6.14 MB
Bootlegs/1969 - Live In Amsterdam/Janis Joplin - Live In Amsterdam - 05 - Can´t Turn You Loose (1969).mp3 10.00 MB
Bootlegs/1969 - Live In Amsterdam/Janis Joplin - Live In Amsterdam - 06 - Combination Of The Two (1969).mp3 6.85 MB
...
(10) [Janis Joplin] Ball and Chain.flac 39.30 MB
(05) [Janis Joplin] Me and Bobby McGee.flac 26.50 MB
(12) [Janis Joplin] Half Moon.flac 25.23 MB
(04) [Janis Joplin] Cry Baby.flac 24.52 MB
(02) [Janis Joplin] Summertime.flac 24.02 MB
...
BEAT CLUB # 50 -- Hardin and York, Chicago, Janis Joplin ( 12-31-1969 ).mp4.mp4 487.61 MB
1964-Janis Joplin & Jorma Kaukonen The Typewriter/01-Trouble In Mind.mp3 3.43 MB
1964-Janis Joplin & Jorma Kaukonen The Typewriter/02-Long Black Train.mp3 3.94 MB
1964-Janis Joplin & Jorma Kaukonen The Typewriter/03-Kansas City Blues.mp3 3.65 MB
1964-Janis Joplin & Jorma Kaukonen The Typewriter/04-Hesitation Blues.mp3 2.77 MB
1964-Janis Joplin & Jorma Kaukonen The Typewriter/05-Nobody Knows You When You're Down And Out.mp3 2.98 MB
...
CD1/16 - A Woman Left Lonely (Mono Single).mp3 11.08 MB
CD1/07 - Me And Bobby McGee.mp3 10.36 MB
CD1/11 - Me And Bobby McGee (Mono Single).mp3 9.57 MB
CD1/13 - Cry Baby (Mono Single.mp3 9.15 MB
CD1/02 - Cry Baby.mp3 9.09 MB
...
Covers/back.jpg 10.42 MB
Covers/back_.jpg 157.31 KB
Covers/cd.jpg 4.35 MB
Covers/cd_.jpg 126.75 KB
Covers/front.jpg 19.32 MB
...
VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB 976.84 MB
VIDEO_TS/VTS_01_2.VOB 976.63 MB
VIDEO_TS/VTS_01_3.VOB 529.65 MB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 64.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 64.00 KB
...
01. What Good Can Drinkin' Do [Live].mp3 7.04 MB
02. Trouble In Mind.mp3 7.75 MB
03. Hesitation Blues.mp3 10.10 MB
04. Easy Rider.mp3 6.24 MB
05. Coo Coo.mp3 5.54 MB
...
Janis.Joplin.Big.Brother.And.The.Holding.Company.1966.XviD.DVDRip.Kupetman.avi.avi 651.71 MB
01.Janis Joplin - Mercedes Benz.mp3 2.48 MB
02.Janis Joplin - Cry Baby.mp3 5.48 MB
03.Janis Joplin - Me and Bobby McGee.mp3 6.27 MB
04.Janis Joplin - Piece of my heart.mp3 5.88 MB
05.Janis Joplin - Try.mp3 5.36 MB
...
Ball And Chain (Live).m4a 17.22 MB
Work Me Lord.m4a 13.81 MB
Tell Mama (Live).m4a 12.71 MB
Roadblock.m4a 10.66 MB
Kozmic Blues (Live).m4a 10.38 MB
...
Pearl/7-Me And Bobby McGee.flac 103.41 MB
Pearl/2-Cry Baby.flac 89.32 MB
Pearl/4-Half Moon.flac 88.68 MB
Pearl/6-My Baby.flac 85.34 MB
Pearl/1-Move Over.flac 84.91 MB
...
Janis Joplin - 18 essential songs.(1995.SME.Japan).wv.wv 395.51 MB
Janis Joplin Discography (1965-2012) [FLAC][WwW.LoKoTorrents].iso.iso 21.12 GB
Cover/Janis Joplin Back Album Live By TntVillage.jpg 102.50 KB
Cover/Janis Joplin CD Album Live By TntVillage.gif 118.96 KB
Cover/Janis Joplin Front Album Live By TntVillage.jpg 122.20 KB
(1) Down On Me - Janis Joplin and Big Brothers.flac 17.14 MB
(2) Coo Coo - Janis Joplin and Big Brothers.flac 35.19 MB
...
front_cover.jpg 911.96 KB
inlay.jpg 909.83 KB
inside_cover.jpg 778.72 KB
Janis Joplin - 01 - Piece Of My Heart.mp3 4.76 MB
Janis Joplin - 02 - Summertime.mp3 5.75 MB
...
Janis Joplin 1963-xx-xx San Francisco,CA Coffee Gallery M1-SBD-03.flac 26.66 MB
Janis Joplin 1963-xx-xx San Francisco,CA Coffee Gallery M1-SBD-05.flac 22.34 MB
Janis Joplin 1963-xx-xx San Francisco,CA Coffee Gallery M1-SBD-02.flac 21.25 MB
Janis Joplin 1963-xx-xx San Francisco,CA Coffee Gallery M1-SBD-04.flac 19.35 MB
Janis Joplin 1963-xx-xx San Francisco,CA Coffee Gallery M1-SBD-01.flac 14.45 MB
...
covers/back.jpg 659.72 KB
covers/CD.jpg 441.27 KB
covers/front.jpg 1.18 MB
Janis Joplin - Janis Joplin (Featuring Big Brother And The Holding Company).cue 1.96 KB
Janis Joplin - Janis Joplin (Featuring Big Brother And The Holding Company).flac 355.73 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us