Language:
caldara parnassi
CD1/Caldara - La concordia de’ pianeti CD1.flac 298.29 MB
CD1/foder.jpg 58.85 KB
CD1/Caldara - La concordia de’ pianeti CD1.log 8.19 KB
CD1/Caldara - La concordia de’ pianeti CD1.cue 2.93 KB
CD2/Caldara - La concordia de’ pianeti CD2.flac 250.76 MB
...
Covers/Giovani Legrenzi - Back.jpg 202.44 KB
Covers/Legrenzi - Trio Sonatas - Parnassi Musici (New).jpg 168.08 KB
17 - La Savorgnane.mp3 8.32 MB
13 - La Valvasona.mp3 8.20 MB
02 - La Spilimberga.mp3 6.43 MB
...
---.jpg 55.10 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 18.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 18.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB 114.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 22.00 KB
...
32 Sinfonia N°10 - 1.Allegro - Adagio.flac 11.90 MB
09 Sinfonia N°3 - 2.Allegretto.flac 11.33 MB
16 Sinfonia N°5 - 2.Allegro - Adagio.flac 10.62 MB
02 Sinfonia N°1 - 2.Allegro.flac 10.33 MB
23 Sinfonia N°7 - 2.Allegro.flac 10.23 MB
...
Caldara - Christmas Cantata "Vaticini di Pace" & 2 Symphonies/Sinfonia No. 5 'San Pietro in Cesarea' 1. Andante.flac 3.76 MB
Caldara - Christmas Cantata "Vaticini di Pace" & 2 Symphonies/Sinfonia No. 5 'San Pietro in Cesarea' 2. Allegro - Adagio.flac 9.36 MB
Caldara - Christmas Cantata "Vaticini di Pace" & 2 Symphonies/Sinfonia No. 5 'San Pietro in Cesarea' 3. Allegro.flac 5.94 MB
Caldara - Christmas Cantata "Vaticini di Pace" & 2 Symphonies/Sinfonia No. 6 _Sant' Elena al Calvario_ 1. Adagio - Allegretto.flac 10.80 MB
Caldara - Christmas Cantata "Vaticini di Pace" & 2 Symphonies/Sinfonia No. 6 _Sant' Elena al Calvario_ Adagio.flac 2.78 MB
...
Scans/booklet cover.jpg 2.81 MB
Scans/06-07.jpg 2.72 MB
Scans/10-11.jpg 2.71 MB
Scans/12-13.jpg 2.66 MB
Scans/14-15.jpg 2.60 MB
...
CD/Caldara - Cantate, Sonate ed Arie.flac 329.34 MB
Scans/Caldara 02.jpg 1.29 MB
Scans/Caldara 07.jpg 1.00 MB
Scans/Caldara 05.jpg 0.99 MB
Scans/Caldara 09.jpg 0.98 MB
...
CD/Antonio Caldara (1670-1736) - Cantate e sonate.ape 372.71 MB
CD/Antonio Caldara (1670-1736) - Cantate e sonate.cue 5.10 KB
CD/Antonio Caldara (1670-1736) - Cantate e sonate.log 3.85 KB
Scans/Caldara 03.jpg 3.93 MB
Scans/Caldara 01.JPG 3.41 MB
...
Covers/Caldara La Conversion de Clovis.jpg 482.87 KB
Covers/Caldara La Conversion de Clovis Tracks.jpg 204.34 KB
Caldara - Clovis CD1.ape 172.68 MB
Caldara - Clovis CD2.ape 167.30 MB
Caldara La Conversion de Clovis.jpg 288.94 KB
...
CD1/Antonio Caldara - Maddalena ai piedi di Cristo CD1.ape 256.59 MB
CD1/Antonio Caldara - Maddalena ai piedi di Cristo CD1.cue 4.00 KB
CD1/Antonio Caldara - Maddalena ai piedi di Cristo CD1.log 3.43 KB
CD2/Antonio Caldara - Maddalena ai piedi di Cristo CD2.ape 285.12 MB
CD2/Antonio Caldara - Maddalena ai piedi di Cristo CD2.cue 4.17 KB
...
CD1/A. Vivaldi, D.Scarlatti, A.Caldara- Kantaten(M.Cencic)2012, CD1.cue 2.95 KB
CD1/A. Vivaldi, D.Scarlatti, A.Caldara- Kantaten(M.Cencic)2012, CD1.flac 299.62 MB
CD1/A. Vivaldi, D.Scarlatti, A.Caldara- Kantaten(M.Cencic)2012, CD1.log 7.71 KB
CD2/A.Vivaldi, D.Scarlatti, A.Caldara- Kantaten(M.Cencic)2012, CD2.cue 2.73 KB
CD2/A.Vivaldi, D.Scarlatti, A.Caldara- Kantaten(M.Cencic)2012, CD2.flac 294.54 MB
...
CD1/Caldara - La Clemenza di Tito CD1.flac 328.88 MB
CD1/Caldara - La Clemenza di Tito CD1.log 6.81 KB
CD1/Caldara - La Clemenza di Tito CD1.cue 3.57 KB
CD2/Caldara - La Clemenza di Tito CD2.flac 370.20 MB
CD2/Caldara - La Clemenza di Tito CD2.log 7.38 KB
...
CD/Caldara - Vaticini Di Pace (Christmas Cantata).ape 262.69 MB
CD/Caldara - Vaticini Di Pace (Christmas Cantata).cue 5.83 KB
CD/Caldara - Vaticini Di Pace (Christmas Cantata).log 3.43 KB
Scans/Vaticini Di Pace 10.jpg 0.98 MB
Scans/Vaticini Di Pace 08.jpg 0.96 MB
...
CD/02 - Vivaldi - et in terra pax.flac 18.86 MB
CD/22 - Bach - magnificat anima mea.flac 13.71 MB
CD/08 - Vivaldi - domine deus, agnus dei.flac 13.63 MB
CD/12 - Vivaldi - cum sancto spiritu.flac 13.16 MB
CD/27 - Bach - et misericordia.flac 12.52 MB
...
Krieger - Trio Sonatas [Parnassi Musici].flac 405.60 MB
Krieger - Trio Sonatas [Parnassi Musici].pdf 6.23 MB
krieger0000.jpg 1.66 MB
krieger0003.jpg 945.06 KB
krieger0006.jpg 939.31 KB
...
Vivaldi, Albinoni, Sammartini, Caldara - Magnificat.flac 355.36 MB
Scans/Caldara 02.jpg 1.29 MB
Scans/Caldara 07.jpg 1.00 MB
Scans/Caldara 05.jpg 0.99 MB
Scans/Caldara 09.jpg 0.98 MB
Scans/Caldara 08.jpg 0.97 MB
...
Caldara_Christmas Cantata [eac ape cue] covers/01. Track01.mp3 2.47 MB
Caldara_Christmas Cantata [eac ape cue] covers/02. Track02.mp3 1.64 MB
Caldara_Christmas Cantata [eac ape cue] covers/03. Track03.mp3 1.46 MB
Caldara_Christmas Cantata [eac ape cue] covers/04. Track04.mp3 4.67 MB
Caldara_Christmas Cantata [eac ape cue] covers/05. Track05.mp3 1.38 MB
...
Antonio Caldara - Maddalena ai piedi di Cristo - Artistes.jpg 184.72 KB
Antonio Caldara - Maddalena ai piedi di Cristo - CD1.jpg 247.57 KB
Antonio Caldara - Maddalena ai piedi di Cristo - CD1.log 3.21 KB
Antonio Caldara - Maddalena ai piedi di Cristo - CD2.jpg 291.32 KB
Antonio Caldara - Maddalena ai piedi di Cristo - CD2.log 3.43 KB
...
Caratulas.jpg 132.78 KB
File0001.jpg 216.13 KB
File0002.jpg 116.28 KB
File0003.jpg 35.97 KB
Track No01.mp3 3.64 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us