Language:
Martha Argerich Chopin Piano Sonata No 3 sacd iso
cd 2/09 - Chopin - Barcarolle in F sharp major op.60.flac 39.56 MB
cd 2/05 - Chopin - Piano Sonata No13 in B minor op.58 Allegro maestoso.flac 37.34 MB
cd 2/03 - Chopin - Funeral March.flac 35.94 MB
cd 2/01 - Chopin - piano sonata No2 in B flat minor op.35 Grave.flac 31.74 MB
cd 2/07 - Chopin - Largo.flac 27.61 MB
...
01 - Masque Op.34 Sheherazade (lento assai, languido).flac 30.29 MB
04 - Piano Sonata No.3 Op.36 I. Presto (leggiero e delicamente).flac 23.19 MB
07 - Piano Sonata No.3 Op.36 IV. Fuga - Allegro moderato - Scherzando e buffo.flac 22.62 MB
03 - Masque Op.34 Don Juan's Serenade (vivace, quasi imprivvisando).flac 21.39 MB
08 - Metope Op.29 The Isle of Siren (lento, molto rubato e improvisando).flac 19.62 MB
...
Alberto Ginastera - Piano Sonata No. 3.pdf.pdf 693.00 KB
Mikhail Pletnev - Chopin . Piano Sonata No 2 . 4 Nocturnes.ape 177.49 MB
rip info/SACD_Info.txt 4.55 KB
rip info/MCHsacdISOs2FLACs.Log 3.32 KB
rip info/foo_dr.txt 2.68 KB
rip info/foo_dr_dff.txt 2.68 KB
rip info/SoX_stats.txt 592.00 B
...
Andrea Kauten - Schumann Symphonic Studies & Piano Sonata No. 3 (12 Etudes.iso 2.73 GB
Front.jpg 152.27 KB
FolderAK2.jpg 57.26 KB
Back.jpg 41.48 KB
Source & rip note.txt 5.31 KB
...
Protopopov - Piano Sonata No. 3 Op. 6.pdf.pdf 2.68 MB
back.pdf 53.56 KB
booklet.pdf 1.58 MB
folder.jpg 144.34 KB
Johannes Brahms; Jonathan Plowright - Piano Sonata no. 3 _ Handel Variations.accurip 5.91 KB
Johannes Brahms; Jonathan Plowright - Piano Sonata no. 3 _ Handel Variations.cue 5.23 KB
...
Chopin - Solo - Piano Sonata No.1ㆍ2ㆍ3 - Adam Harasiewicz/CD2/Adam Harasiewicz - Chopin The Three Sonatas CD2.flac 360.55 MB
Chopin - Piano Concerto No.1ㆍ2 - Gina Bachauer, Antal Dorati, London Symphony Orchestra/CD.flac 351.16 MB
Chopin - Piano Concerto No.1ㆍ2 - Arthur Rubinstein, Stanislaw Skrowaczewski, New Symphony Orchestra of London/030.Rubinstein.-.Chopin.Piano.Concertos.No.1.&.No.2.flac 341.13 MB
Chopin - Solo - MazurkasㆍImpromptus - Alexander Uninsky/CD1/Alexander Uninsky - Chopin Complete Mazurkas, Complete Impromptus CD1.flac 337.25 MB
Chopin - Piano Concerto No.1ㆍ2 - Claudio Arrau, Eliahu Inbal, London Philharmonic Orchestra/CD2/Chopin - Complete Works for Piano and Orchestra CD2.flac 337.10 MB
...
Ivo Pogorelich, Klavier - Chopin - Piano Sonata No. 2, Prelude Op 45, Etudes, Nocturne, Scherzo.m3u 589.00 B
Chopin - Piano Sonata No. 2, Prelude Op 45, Etudes, Nocturne, Scherzo.cue 2.49 KB
Ivo Pogorelich, Klavier - Chopin - Piano Sonata No. 2, Prelude Op 45, Etudes, Nocturne, Scherzo.log 5.68 KB
CD.jpg 394.84 KB
Covers, booklet/CD.jpg 394.84 KB
...
Chopin. Piano Sonata No.2, 4 Ballades. Andrei Gavrilov.cue 1.42 KB
Chopin. Piano Sonata No.2, 4 Ballades. Andrei Gavrilov.log 6.41 KB
back.jpg 688.12 KB
front.jpg 758.61 KB
Wrapper/2.jpg 1.13 MB
...
Helene Grimaud - Brahms - Piano Concerto No. 1 - (SACD-ISO, Warner-Jp, 1998).iso 2.02 GB
Artwork/back.jpg 390.26 KB
Artwork/booklet 1.jpg 1.12 MB
Artwork/booklet 10-11.jpg 1.29 MB
Artwork/booklet 12-13.jpg 850.95 KB
Artwork/booklet 2-3.jpg 376.62 KB
...
Prokofiev Piano concerto No 3 - Martha Argerich.avi 549.67 MB
29. Piano Sonata No. 2 In B Flat Minor, Op. 35- 3. Marche funebre.flac 272.86 MB
27. Piano Sonata No. 2 In B Flat Minor, Op. 35- 1. Grave - Doppio movimento.flac 220.53 MB
28. Piano Sonata No. 2 In B Flat Minor, Op. 35- 2. Scherzo - Piu lento - Tempo I.flac 195.82 MB
15. 24 Preludes, Op. 28- 15. In D Flat Major.flac 154.52 MB
25. Prelude No. 25 In C Sharp Minor, Op. 45- Sostenuto.flac 131.95 MB
...
back.jpg 249.23 KB
Front.jpg 331.01 KB
(04) [Martha Argerich, Nelson Freire (piano)] Rachmaninoff Suite No.2 for two pianos, op.17 - I. Introduction. Alla marcia.flac 12.63 MB
(05) [Martha Argerich, Nelson Freire (piano)] Rachmaninoff Suite No.2 for two pianos, op.17 - II. Valse. Presto.flac 16.81 MB
(06) [Martha Argerich, Nelson Freire (piano)] Rachmaninoff Suite No.2 for two pianos, op.17 - III. Romance. Andantino.flac 17.74 MB
...
01. 24 Preludes, Op. 28- 1. In C Major.flac 17.66 MB
02. 24 Preludes, Op. 28- 2. In A Minor.flac 67.97 MB
03. 24 Preludes, Op. 28- 3. In G Major.flac 27.26 MB
04. 24 Preludes, Op. 28- 4. In E Minor.flac 59.30 MB
05. 24 Preludes, Op. 28- 5. In D Major.flac 16.63 MB
...
CD1 - Piano Sonata No.2, Scherzos/08.Scherzo No.4 in E-dur, Op.54.mp3 26.11 MB
CD1 - Piano Sonata No.2, Scherzos/06.Scherzo No.2 in b-moll, Op.31.mp3 23.97 MB
CD1 - Piano Sonata No.2, Scherzos/05.Scherzo No.1 in h-moll, Op.20.mp3 23.37 MB
CD1 - Piano Sonata No.2, Scherzos/03.Piano Sonata No.2 in b-moll, Op.35 - III. Marche funebre.mp3 20.05 MB
CD1 - Piano Sonata No.2, Scherzos/01.Piano Sonata No.2 in b-moll, Op.35 - I. Grave - Doppio movimento.mp3 18.55 MB
...
Scans/01.jpg 4.05 MB
Scans/02.jpg 7.95 MB
Scans/03.jpg 2.98 MB
Scans/04.jpg 4.09 MB
Scans/05.jpg 3.88 MB
...
Scans/01.jpg 2.41 MB
Scans/02.jpg 1.13 MB
08.Ballade No.4 in f-moll, Op.52.mp3 24.27 MB
03.Piano Sonata No.2 in b-moll, Op.35 - III. Marche funebre.mp3 21.10 MB
05.Ballade No.1 in g-moll, Op.23.mp3 20.84 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us