Language:
Martha Argerich Chopin Piano Sonata No 3 sacd iso
Mikhail Pletnev - Chopin . Piano Sonata No 2 . 4 Nocturnes.ape 177.49 MB
rip info/SACD_Info.txt 4.55 KB
rip info/MCHsacdISOs2FLACs.Log 3.32 KB
rip info/foo_dr.txt 2.68 KB
rip info/foo_dr_dff.txt 2.68 KB
rip info/SoX_stats.txt 592.00 B
...
Andrea Kauten - Schumann Symphonic Studies & Piano Sonata No. 3 (12 Etudes.iso 2.73 GB
Front.jpg 152.27 KB
FolderAK2.jpg 57.26 KB
Back.jpg 41.48 KB
Source & rip note.txt 5.31 KB
...
Protopopov - Piano Sonata No. 3 Op. 6.pdf.pdf 2.68 MB
back.pdf 53.56 KB
booklet.pdf 1.58 MB
folder.jpg 144.34 KB
Johannes Brahms; Jonathan Plowright - Piano Sonata no. 3 _ Handel Variations.accurip 5.91 KB
Johannes Brahms; Jonathan Plowright - Piano Sonata no. 3 _ Handel Variations.cue 5.23 KB
...
Helene Grimaud - Brahms - Piano Concerto No. 1 - (SACD-ISO, Warner-Jp, 1998).iso 2.02 GB
Artwork/back.jpg 390.26 KB
Artwork/booklet 1.jpg 1.12 MB
Artwork/booklet 10-11.jpg 1.29 MB
Artwork/booklet 12-13.jpg 850.95 KB
Artwork/booklet 2-3.jpg 376.62 KB
...
Prokofiev Piano concerto No 3 - Martha Argerich.avi 549.67 MB
29. Piano Sonata No. 2 In B Flat Minor, Op. 35- 3. Marche funebre.flac 272.86 MB
27. Piano Sonata No. 2 In B Flat Minor, Op. 35- 1. Grave - Doppio movimento.flac 220.53 MB
28. Piano Sonata No. 2 In B Flat Minor, Op. 35- 2. Scherzo - Piu lento - Tempo I.flac 195.82 MB
15. 24 Preludes, Op. 28- 15. In D Flat Major.flac 154.52 MB
25. Prelude No. 25 In C Sharp Minor, Op. 45- Sostenuto.flac 131.95 MB
...
back.jpg 249.23 KB
Front.jpg 331.01 KB
(04) [Martha Argerich, Nelson Freire (piano)] Rachmaninoff Suite No.2 for two pianos, op.17 - I. Introduction. Alla marcia.flac 12.63 MB
(05) [Martha Argerich, Nelson Freire (piano)] Rachmaninoff Suite No.2 for two pianos, op.17 - II. Valse. Presto.flac 16.81 MB
(06) [Martha Argerich, Nelson Freire (piano)] Rachmaninoff Suite No.2 for two pianos, op.17 - III. Romance. Andantino.flac 17.74 MB
...
01. 24 Preludes, Op. 28- 1. In C Major.flac 17.66 MB
02. 24 Preludes, Op. 28- 2. In A Minor.flac 67.97 MB
03. 24 Preludes, Op. 28- 3. In G Major.flac 27.26 MB
04. 24 Preludes, Op. 28- 4. In E Minor.flac 59.30 MB
05. 24 Preludes, Op. 28- 5. In D Major.flac 16.63 MB
...
CD1 - Piano Sonata No.2, Scherzos/08.Scherzo No.4 in E-dur, Op.54.mp3 26.11 MB
CD1 - Piano Sonata No.2, Scherzos/06.Scherzo No.2 in b-moll, Op.31.mp3 23.97 MB
CD1 - Piano Sonata No.2, Scherzos/05.Scherzo No.1 in h-moll, Op.20.mp3 23.37 MB
CD1 - Piano Sonata No.2, Scherzos/03.Piano Sonata No.2 in b-moll, Op.35 - III. Marche funebre.mp3 20.05 MB
CD1 - Piano Sonata No.2, Scherzos/01.Piano Sonata No.2 in b-moll, Op.35 - I. Grave - Doppio movimento.mp3 18.55 MB
...
Scans/01.jpg 4.05 MB
Scans/02.jpg 7.95 MB
Scans/03.jpg 2.98 MB
Scans/04.jpg 4.09 MB
Scans/05.jpg 3.88 MB
...
Scans/01.jpg 2.41 MB
Scans/02.jpg 1.13 MB
08.Ballade No.4 in f-moll, Op.52.mp3 24.27 MB
03.Piano Sonata No.2 in b-moll, Op.35 - III. Marche funebre.mp3 21.10 MB
05.Ballade No.1 in g-moll, Op.23.mp3 20.84 MB
...
Artwork/01.jpg 12.70 MB
Artwork/back1.jpg 8.53 MB
Artwork/back2.jpg 7.86 MB
Artwork/disc.jpg 2.69 MB
Artwork/02.jpg 1.65 MB
...
01 Track 01.flac 2.75 MB
02 Track 02.flac 10.32 MB
03 Track 03.flac 3.51 MB
04 Track 04.flac 7.76 MB
05 Track 05.flac 2.54 MB
...
Scans/Booklet.pdf 5.14 MB
Scans/Front.jpg 1.54 MB
26.Piano Sonata No.1 in d-moll, Op.28 - III. Allegro molto.mp3 30.13 MB
24.Piano Sonata No.1 in d-moll, Op.28 - I. Allegro moderato.mp3 27.22 MB
25.Piano Sonata No.1 in d-moll, Op.28 - II. Lento.mp3 19.82 MB
...
artwork/Gary Graffman Plays Beethoven & Chopin - booklet.pdf 2.29 MB
artwork/Gary Graffman Plays Beethoven & Chopin - sleeve.jpg 303.58 KB
00 - Gary Graffman Plays Beethoven & Chopin.m3u8 150.00 B
01 - BeethovenPC3-1.flac 303.91 MB
02 - BeethovenPC3-2.flac 182.23 MB
...
VLADIMIR ASHKENAZY - RACHMANINOV PIANO CONCERTO NO.3, PIANO SONATA NO.2.iso 2.73 GB
VLADIMIR ASHKENAZY - RACHMANINOV PIANO CONCERTO NO.3, PIANO SONATA NO.2.md5 311.00 B
back.jpg 1.49 MB
front.jpg 4.42 MB
scans/OBI.jpg 6.63 MB
...
01. Piano Sonata No. 1 in C minor, op. 4.mp3 16.09 MB
02. Piano Sonata No. 1 in C minor, op. 4.mp3 8.12 MB
03. Piano Sonata No. 1 in C minor, op. 4.mp3 7.42 MB
04. Piano Sonata No. 1 in C minor, op. 4.mp3 11.90 MB
05. Variations sur un air national allemand.mp3 13.94 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us