Language:
janis joplin peal quad vinyl
01 - Janis Joplin - Piece Of My Heart.mp3 9.67 MB
02 - Janis Joplin - Summertime.mp3 9.10 MB
03 - Janis Joplin - Try (Just A Little Bit Harder).mp3 8.98 MB
04 - Janis Joplin - Cry Baby.mp3 9.02 MB
05 - Janis Joplin - Me And Bobby McGee.mp3 10.29 MB
...
01-Move Over.mp3 8.54 MB
02-Cry Baby.mp3 9.10 MB
03-A Woman Left Lonely.mp3 8.00 MB
04-Half Moon.mp3 8.92 MB
05-Buried Alive in the Blues.mp3 5.62 MB
...
01. Janis Joplin - Piece Of My Heart.flac 24.07 MB
02. Janis Joplin - Summertime.flac 24.48 MB
03. Janis Joplin - Try (Just A Little Bit Harder).flac 22.15 MB
04. Janis Joplin - Cry Baby.flac 25.00 MB
05. Janis Joplin - Me And Bobby McGee.flac 27.07 MB
...
BEAT CLUB # 60 -- Incredible String Band, Ginger Baker's Airforce, Janis Joplin ( on film ), Amon Düül II.mp4.mp4 224.20 MB
10 - Janis Joplin - Ball And Chain.flac 45.43 MB
05 - Janis Joplin - Me And Bobby McGee.flac 28.09 MB
03 - Janis Joplin - Try (Just A Little Bit Harder).flac 25.01 MB
04 - Janis Joplin - Cry Baby.flac 24.30 MB
01 - Janis Joplin - Piece Of My Heart.flac 24.20 MB
...
Covers/back.jpg 2.15 MB
Covers/L1.jpg 1.72 MB
Covers/front.jpg 1.57 MB
Covers/L2.jpg 1.37 MB
Janis Joplin - Pearl 1971.wv 699.53 MB
...
01 - Try (Just A Little Bit Harder).mp3 8.53 MB
02 - Maybe.mp3 7.95 MB
03 - One Good Man.mp3 9.07 MB
04 - As Good As You've Been To This World.mp3 11.83 MB
05 - To Love Somebody.mp3 11.35 MB
...
Janis1966-07-28.md5 638.00 B
Janis1966-07-28.txt 1.92 KB
Janis1966-07-28Back.jpg 116.44 KB
Janis1966-07-28EACLOG.txt 2.14 KB
Janis1966-07-28Front.jpg 168.59 KB
...
10 - Ball And Chain.mp3 18.41 MB
05 - Me And Bobby McGee.mp3 10.42 MB
01 - Piece Of My Heart.mp3 9.82 MB
02 - Summertime.mp3 9.23 MB
04 - Cry Baby.mp3 9.15 MB
...
EXTRAS_TS/Janis Joplin - The Six Original US TV-Appearances (1969-1970).jpg 1.46 MB
EXTRAS_TS/Janis Joplin - The Six Original US TV-Appearances (1969-1970).md5 1.35 KB
EXTRAS_TS/Janis Joplin - The Six Original US TV-Appearances (1969-1970).txt 2.11 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 18.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 18.00 KB
...
Big Brother & the Holding Company/Big Brother & the Holding Company [Bonus Tracks]/13CALL~1.MP3 6.17 MB
Big Brother & the Holding Company/Big Brother & the Holding Company [Bonus Tracks]/01 Bye Bye Baby.mp3 6.08 MB
Big Brother & the Holding Company/Big Brother & the Holding Company [Bonus Tracks]/14BYEB~1.MP3 6.07 MB
Big Brother & the Holding Company/Big Brother & the Holding Company [Bonus Tracks]/05 Call on Me.mp3 5.91 MB
Big Brother & the Holding Company/Big Brother & the Holding Company [Bonus Tracks]/04LIGH~1.MP3 5.84 MB
...
boxback.jpg 2.39 MB
boxback.sfv 7.67 KB
front.jpg 2.53 MB
Janis at Woodstock/(01) Riase Your Hand - Janis Joplin .flac 34.76 MB
Janis at Woodstock/(02) As Good As You've Been To This World - Janis Joplin .flac 40.72 MB
...
01-Down on Me.flac 20.06 MB
02-Bye Bye Baby.flac 24.70 MB
03-All Is Loneliness.flac 29.41 MB
04-Piece of My Heart.flac 24.93 MB
05-Road Block.flac 17.03 MB
...
Janis Joplin - Piece Of My Heart (2007).avi 767.26 MB
Sample.avi 29.11 MB
Front.jpeg 161.54 KB
Cover.jpg 120.92 KB
DVD.jpg 91.48 KB
...
Joss Stone and Melissa Etheridge - Janis Joplin Tribute Grammy Awards 05 (DVD).mpg.mpg 264.14 MB
01 - Raise Your Hand .flac 28.14 MB
02 - As Good As You've Been To This World .flac 32.52 MB
03 - To Love Somebody .flac 26.37 MB
04 - Summertime .flac 26.74 MB
05 - Try (Just A Little Bit Harder) .flac 21.32 MB
...
Scans/Back.png 7.56 MB
Scans/Front.png 6.46 MB
Scans/side 2.png 1.58 MB
Scans/side 1.png 1.56 MB
Janis Joplin - Farewell Song.wav 2.12 GB
...
CD 1 Janis Joplin - 1999 Box of Pearls (ape)/Big Brother & The Holding Company.ape 206.87 MB
CD 1 Janis Joplin - 1999 Box of Pearls (ape)/Big Brother & The Holding Company.cue 2.16 KB
CD 1 Janis Joplin - 1999 Box of Pearls (ape)/Covers/Back-rear.jpg 682.71 KB
CD 1 Janis Joplin - 1999 Box of Pearls (ape)/Covers/Back.jpg 1.04 MB
CD 1 Janis Joplin - 1999 Box of Pearls (ape)/Covers/Booklet 1+8.jpg 0.98 MB
...
Janis Joplin Pearl DTS.bin 349.00 MB
VIDEO_TS.BUP 12.00 KB
VIDEO_TS.IFO 12.00 KB
VIDEO_TS.VOB 54.00 KB
VTS_01_0.BUP 42.00 KB
VTS_01_0.IFO 42.00 KB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us