Language:
janis joplin peal quad vinyl
01 Janis Joplin - Piece of My Heart.mp3 7.45 MB
02 Janis Joplin - Summertime.mp3 7.12 MB
03 Janis Joplin - To Love Somebody.mp3 9.94 MB
04 Janis Joplin - Kozmic Blues.mp3 8.40 MB
05 Janis Joplin - Try (Just a Little Bit Harder).mp3 7.09 MB
...
DVD Jacket.jpg 628.92 KB
DVD Menu.png 524.23 KB
folder.jpg 319.04 KB
folder.png 524.23 KB
Janis Joplin - Kozmic Blues - 01 - Cry Baby (live 1970).mkv 119.85 MB
...
Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company 900 Nights.mpg 588.30 MB
Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company 900 Nights.mpg 588.24 MB
back.jpg 339.36 KB
disc 1.jpg 197.15 KB
Disc 1/01.Move Over.flac 24.46 MB
Disc 1/02.Cry Baby.flac 24.69 MB
Disc 1/03.A Woman Left Lonely.flac 20.74 MB
...
04 - Cry Baby (Alternate Version) (9.5.70).mp3 8.85 MB
08 - Me And Bobby McGee (Take 5 Alternate) (7.28.70).mp3 8.82 MB
03 - Me And Bobby McGee (Demo Version) (7.28.70).mp3 8.66 MB
07 - Move Over (Take 13) (7.28.70).mp3 8.45 MB
02 - More Over (Take 6) (7.27.70).mp3 7.69 MB
...
Ball and chain.mp3 7.31 MB
Bye bye baby.mp3 2.41 MB
Cry Baby.mp3 3.67 MB
Down on me.mp3 2.90 MB
Get it while you can.mp3 3.17 MB
...
cd 1/[02]69 Ball And Chain (Live in Frankfurt, Germany).flac 22.23 MB
cd 1/[05]69 Summertime (Live in Frankfurt, Germany).flac 21.11 MB
cd 1/[13]71 Me And Bobby McGee (Pearl).flac 20.91 MB
cd 1/[04]70 Try (Just A Little Bit Harder)(Live in Toronto).flac 19.90 MB
cd 1/[08]70 Move Over (Dick Cavett Show).flac 18.97 MB
...
122.jpg 50.93 KB
Janis Joplin - Pearl - 01 - Move Over.mp3 5.27 MB
Janis Joplin - Pearl - 02 - Cry Baby.mp3 4.85 MB
Janis Joplin - Pearl - 03 - A Woman Left Lonely.mp3 4.47 MB
Janis Joplin - Pearl - 04 - Half Moon.mp3 5.67 MB
...
CD 01/01. C.C. Rider.m4a 5.46 MB
CD 01/02. San Francisco Bay Blues.m4a 4.94 MB
CD 01/03. Whinin' Boy Blues.m4a 5.27 MB
CD 01/04. Careless Love.m4a 8.22 MB
CD 01/05. I'll Drown In My Own Tears.m4a 4.91 MB
...
Disc 1 - Big Brother & The Holding Company/01. Bye, Bye Baby.mp3 6.06 MB
Disc 1 - Big Brother & The Holding Company/02. Easy Rider.mp3 5.59 MB
Disc 1 - Big Brother & The Holding Company/03. Intruder.mp3 5.77 MB
Disc 1 - Big Brother & The Holding Company/04. Light Is Faster Than Sound.mp3 5.88 MB
Disc 1 - Big Brother & The Holding Company/05. Call On Me.mp3 5.98 MB
...
Covers/2.jpg 1.76 MB
Covers/1.jpg 1.73 MB
Covers/Front.jpg 1.46 MB
Covers/Back.jpg 1.26 MB
Covers/Disc.jpg 947.83 KB
...
Janis Joplin-A Movie(The Way She. Was)-alE13.cd1 (1).mkv 1.12 GB
vlcsnap-2011-10-27-08h14m29s1.png 524.38 KB
vlcsnap-2011-10-27-08h13m35s244.png 504.54 KB
vlcsnap-2011-10-27-08h13m22s126.png 374.85 KB
vlcsnap-2011-10-27-08h13m13s25.png 337.59 KB
...
Cover/Back.jpg 0.96 MB
Cover/CD.jpg 270.18 KB
Cover/Front.jpg 556.44 KB
Ball And Chain.wav 79.24 MB
Combination Of The Two.wav 54.28 MB
...
1967 - Big Brother & The Holding Company/Cover/01.jpg 609.75 KB
1967 - Big Brother & The Holding Company/Cover/02.jpg 963.37 KB
1967 - Big Brother & The Holding Company/Cover/03.jpg 755.38 KB
1967 - Big Brother & The Holding Company/Cover/04.jpg 925.75 KB
1967 - Big Brother & The Holding Company/Cover/05.jpg 317.97 KB
...
Slade vs Janis Joplin - Move Over from DoDo.VOB.vob 228.73 MB
CD1/05 - Ball and Chain [Live].mp3 14.09 MB
CD1/15 - Kozmic Blues [Live].mp3 10.51 MB
CD1/06 - Roadblock.mp3 10.21 MB
CD1/12 - Farewell Song [Live].mp3 9.70 MB
CD1/14 - To Love Somebody [Live].mp3 9.66 MB
...
Buried Alive, the Biography of Janis Joplin.epub 387.81 KB
Ball & Chain.flac 40.82 MB
Me and Bobby McGee.flac 38.60 MB
Get It While You Can.flac 34.98 MB
One Good Man.flac 32.99 MB
Piece of My Heart.flac 29.14 MB
...
Janis Joplin # Blow All My Blues Away (1962-1968) - cd 1-9 [Unofficial] (FLAC)/000 - Janis Joplin - Blow All My Blues Away (1962-1968) - 9 cd's - Back 1-2 (2).jpg 261.26 KB
Janis Joplin # Blow All My Blues Away (1962-1968) - cd 1-9 [Unofficial] (FLAC)/000 - Janis Joplin - Blow All My Blues Away (1962-1968) - 9 cd's - Back 1-2.jpg 486.46 KB
Janis Joplin # Blow All My Blues Away (1962-1968) - cd 1-9 [Unofficial] (FLAC)/000 - Janis Joplin - Blow All My Blues Away (1962-1968) - 9 cd's - Back 3-4 (2).jpg 260.92 KB
Janis Joplin # Blow All My Blues Away (1962-1968) - cd 1-9 [Unofficial] (FLAC)/000 - Janis Joplin - Blow All My Blues Away (1962-1968) - 9 cd's - Back 3-4.jpg 455.63 KB
Janis Joplin # Blow All My Blues Away (1962-1968) - cd 1-9 [Unofficial] (FLAC)/000 - Janis Joplin - Blow All My Blues Away (1962-1968) - 9 cd's - Back 5-6 (2).jpg 263.84 KB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us