Language:
janis joplin peal quad vinyl
art/face.JPG 2.45 MB
art/back.JPG 1.72 MB
art/side 2.jpg 263.45 KB
art/side 1.jpg 220.54 KB
art/pic.jpg 69.07 KB
...
Janis Joplin The Movie DivX.avi 695.43 MB
01 Janis Joplin With Big Brother And The Holding Company - Down On Me.flac 18.26 MB
02 Janis Joplin With Big Brother And The Holding Company - Flower In The Sun.flac 19.29 MB
03 Janis Joplin With Big Brother And The Holding Company - I Need A Man To Love.flac 35.76 MB
04 Janis Joplin With Big Brother And The Holding Company - Bye Bye Baby.flac 23.99 MB
05 Janis Joplin With Big Brother And The Holding Company - Easy Rider.flac 32.40 MB
...
Covers/box - slipcase front.jpg 2.56 MB
Covers/box - back out.jpg 2.51 MB
Covers/box - front out.jpg 2.43 MB
Covers/bk 52.jpg 1.66 MB
Covers/box - slipcase back.jpg 1.65 MB
...
Janis Joplin/07. I Need A Man To Love 4,53.mp3 4.49 MB
Janis Joplin/03. Me And Bobby Mcgee 4,30.mp3 4.13 MB
Janis Joplin/08. Turtle Blues 4,22.mp3 3.99 MB
Janis Joplin/01. Piece Of My Heart 4,13.mp3 3.91 MB
Janis Joplin/05. One Good Man 4,10.mp3 3.82 MB
...
- Janis Joplin - Summertime - Studio Recording '68.avi.avi 29.32 MB
CD1 - Big Brother & The Holding Company (Featuring Janis Joplin)/logs/EAC.log 885.00 B
CD1 - Big Brother & The Holding Company (Featuring Janis Joplin)/logs/Folder.auCDtect.txt 1.25 KB
CD1 - Big Brother & The Holding Company (Featuring Janis Joplin)/scans/Back.jpg 1.04 MB
CD1 - Big Brother & The Holding Company (Featuring Janis Joplin)/scans/CD.jpg 207.57 KB
CD1 - Big Brother & The Holding Company (Featuring Janis Joplin)/scans/Front.jpg 288.94 KB
...
01.Janis Joplin - Mercedes Benz.mp3 2.48 MB
02.Janis Joplin - Cry Baby.mp3 5.48 MB
03.Janis Joplin - Me and Bobby McGee.mp3 6.27 MB
04.Janis Joplin - Piece of my heart.mp3 5.89 MB
05.Janis Joplin - Try.mp3 5.38 MB
...
01-Big Brother & The Holding Company (1967)/13-Call On Me.mp3 3.71 MB
01-Big Brother & The Holding Company (1967)/01-Bye Bye Baby.mp3 3.65 MB
01-Big Brother & The Holding Company (1967)/14-Bye Bye Baby.mp3 3.64 MB
01-Big Brother & The Holding Company (1967)/05-Call On Me.mp3 3.55 MB
01-Big Brother & The Holding Company (1967)/04-Light Is Faster Than Sound.mp3 3.50 MB
...
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/Artwork/Big Brother & Holding Company - Cover Front.jpg 1.74 MB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/Artwork/Big Brother & Holding Company - Cover Rear.jpg 1.67 MB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/Artwork/Big Brother & Holding Company - Label Side 1.jpg 229.59 KB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/Artwork/Big Brother & Holding Company - Label Side 2.jpg 242.73 KB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/01 - Bye, Bye Baby.flac 56.01 MB
...
Janis Joplin - 10 - Ball and Chain.flac 40.77 MB
Janis Joplin - 05 - Me and Bobby McGee.flac 27.46 MB
Janis Joplin - 04 - Cry Baby.flac 25.36 MB
Janis Joplin - 02 - Summertime.flac 24.85 MB
Janis Joplin - 09 - Move Over.flac 24.66 MB
...
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 10.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 10.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 78.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 78.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB 24.73 MB
...
01. Janis Joplin - Move Over.mp3 8.53 MB
02. Janis Joplin - Cry Baby.mp3 9.17 MB
03. Janis Joplin - A Woman Left Lonely.mp3 8.07 MB
04. Janis Joplin - Half Moon.mp3 8.99 MB
05. Janis Joplin - Buried Alive in the Blues.mp3 5.71 MB
...
Janis Joplin - Southern Discomfort [2000,BBC,VHSRip].avi 866.23 MB
(07) Me And Bobby McGee.ape 27.70 MB
(04) Half Moon.ape 24.49 MB
(02) Cry Baby.ape 24.10 MB
(01) Move Over.ape 23.33 MB
(06) My Baby.ape 22.98 MB
...
CD1/16. A Woman Left Lonely (Mono Single).mp3 11.04 MB
CD1/07. Me And Bobby McGee.mp3 10.31 MB
CD1/11. Me And Bobby McGee (Mono Single).mp3 9.53 MB
CD1/13. Cry Baby (Mono Single.mp3 9.11 MB
CD1/02. Cry Baby.mp3 9.05 MB
...
Burt Bacharach - Live In Japan (QS Quad Vinyl to DVDA-V).iso 2.85 GB
CD 1/01C.C. Rider.mp3 4.72 MB
CD 1/02San Francisco Bay Blues.mp3 3.95 MB
CD 1/03Whinin' Boy Blues.mp3 4.54 MB
CD 1/04Careless Love.mp3 6.74 MB
CD 1/05I'll Drown In My Own Tears.mp3 3.94 MB
...
Extra/JANIS JOPLIN - Cry baby (1970) - Toronto.MPG 116.85 MB
Info.txt 20.64 KB
JJCover-smal.jpg 103.22 KB
JJCover.jpg 1.09 MB
Torrent_downloaded_from_Demonoid.com.txt 20.64 KB
...
KV-10024649 - Janis Joplin - Turtle Blues.zip.zip 4.13 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us