Language:
janis joplin peal quad vinyl
cover.jpg 342.25 KB
On the Road with Janis Joplin-Part01.mp3 34.89 MB
On the Road with Janis Joplin-Part02.mp3 35.07 MB
On the Road with Janis Joplin-Part03.mp3 30.48 MB
On the Road with Janis Joplin-Part04.mp3 34.00 MB
...
CD 1/000-janis_joplin-the_woodstock_experience-2cd-2009.jpg 3.05 MB
CD 1/101-janis_joplin-try_(just_a_little_bit_harder).mp3 5.13 MB
CD 1/102-janis_joplin-maybe.mp3 4.78 MB
CD 1/103-janis_joplin-one_good_man.mp3 5.58 MB
CD 1/104-janis_joplin-as_good_as_youve_been_to_this_world.mp3 7.87 MB
...
CD 6/11 Ball & Chain.flac 61.07 MB
CD 4/05 All Is Loneliness - Drum Solo.flac 59.36 MB
CD 6/09 All is Loneliness.flac 56.96 MB
CD 9/07 Ego Rock.flac 55.71 MB
CD 4/09 Goin' To Brownsville.flac 42.99 MB
...
BOB DYLAN - Planet Waves Quad Vinyl (JTT Transfer).ffp 880.00 B
BOB DYLAN - Planet Waves Quad Vinyl (JTT Transfer).md5 1.11 KB
BOB DYLAN - Planet Waves Quad Vinyl (JTT Transfer).txt 1.11 KB
BOB DYLAN - Planet Waves Quad Vinyl (JTT Transfer)_Info.txt 741.00 B
Planet Waves - Quad Vinyl (JTT)_Track 01.flac 16.83 MB
...
13 - Janis Joplin - Try (Just A Little Bit Harder) (Live).flac 40.57 MB
11 - Janis Joplin - Tell Mama (Live).flac 38.04 MB
14 - Janis Joplin - Cry Baby (Live).flac 37.24 MB
07 - Janis Joplin - Me And Bobby McGee.flac 27.61 MB
04 - Janis Joplin - Half Moon.flac 24.93 MB
...
1998 - Winterland/13 - ball and chain.mp3 11.12 MB
1968 - Cheap Thrills/07 - Ball And Chain.mp3 11.03 MB
2001 - Love Janis/Janis Joplin (Cathrine Curtin) - Love Janis (Rare Tracks) - 12 - Ball And Chain.mp3 10.81 MB
1969 - Live In Amsterdam/Janis Joplin - Live In Amsterdam - 05 - Can´t Turn You Loose (1969).mp3 10.00 MB
1993 - Janis (CD set)/CD3/Janis Joplin - 4 Try.mp3 9.46 MB
...
2000 - Super Hits (2007 Reissue) [[email protected]]/01 Piece of My Heart.mp3 9.94 MB
2000 - Super Hits (2007 Reissue) [[email protected]]/02 Cry Baby.mp3 9.31 MB
2000 - Super Hits (2007 Reissue) [[email protected]]/03 Me and Bobby McGee.mp3 10.52 MB
2000 - Super Hits (2007 Reissue) [[email protected]]/04 Try (Just a Little Bit Harder).mp3 9.21 MB
2000 - Super Hits (2007 Reissue) [[email protected]]/05 One Good Man.mp3 9.74 MB
...
Big Brother And The Holding Company/1965-This Is J.J/01-Apple Of My Eye.mp3 3.49 MB
Big Brother And The Holding Company/1965-This Is J.J/02-219 Train.mp3 4.60 MB
Big Brother And The Holding Company/1965-This Is J.J/03-Codine Buffy St Marie Joplin.mp3 6.19 MB
Big Brother And The Holding Company/1965-This Is J.J/04-Down And Out.mp3 5.16 MB
Big Brother And The Holding Company/1965-This Is J.J/05-Turtle Blues.mp3 3.89 MB
...
CD1/01 Janis Joplin - Piece Of My Heart.mp3 9.82 MB
CD1/02 Janis Joplin - Summertime.mp3 9.21 MB
CD1/03 Janis Joplin - Maybe.mp3 8.52 MB
CD1/04 Janis Joplin - Try (Just A Little Bit Harder).mp3 9.21 MB
CD1/05 Janis Joplin - To Love Somebody.mp3 12.30 MB
...
(1967) Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company/Cover/janis_joplin_big_brother_holding_company-back.jpg 1.06 MB
(1967) Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company/Cover/janis_joplin_big_brother_holding_company-inlay.jpg 766.60 KB
(1967) Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company/Cover/janis_joplin_big_brother_holding_company-inside.jpg 389.30 KB
(1967) Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company/Cover/janis_joplin_big_brother_holding_company-front.jpg 378.12 KB
(1967) Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company/Cover/janis_joplin_big_brother_holding_company-cd.jpg 363.36 KB
...
B01.jpg 1.27 MB
B02.jpg 505.04 KB
B03.jpg 889.13 KB
B04.jpg 533.11 KB
B05.jpg 641.88 KB
...
Info.txt 6.60 KB
Janis Joplin 01 Piece Of My Heart.mp3 9.75 MB
Janis Joplin 02 Summertime.mp3 9.25 MB
Janis Joplin 03 Try (Just A Little Bit Harder).mp3 9.06 MB
Janis Joplin 04 Cry Baby.mp3 9.16 MB
...
Janis Joplin & Jorma Kaukonen 6-25-64.txt 623.00 B
Rockbits - Home.url 1.02 KB
Track01.flac 17.25 MB
Track02.flac 18.36 MB
Track03.flac 1.45 MB
...
1963-Janis Joplin-Janis minor-1963/01.winding boy blues.mp3 1.46 MB
1963-Janis Joplin-Janis minor-1963/02.san francisco bay blues.mp3 1.31 MB
1963-Janis Joplin-Janis minor-1963/03-troubled in mind.mp3 2.04 MB
1963-Janis Joplin-Janis minor-1963/04.daddy daddy blues.mp3 2.68 MB
1963-Janis Joplin-Janis minor-1963/05.ill drown in my own tears.mp3 1.03 MB
...
art/back.JPG 3.90 MB
art/face.JPG 1.34 MB
art/side 2.jpg 239.71 KB
art/side 1.jpg 225.17 KB
art/pic.jpg 43.50 KB
...
CD 1/13.Honky Tonk Angel.flac 25.41 MB
CD 1/10.Careless Love.flac 22.51 MB
CD 1/15.Red Mountian Burgundy.flac 20.56 MB
CD 1/21.Columbus Stockade.flac 19.67 MB
CD 1/12.Black Mountain Blues.flac 19.60 MB
...
08 - Work Me, Lord.mp3 12.30 MB
11 - Piece Of My Heart (live at Woodstock).mp3 10.91 MB
04 - As Good As You've Been To This World.mp3 10.47 MB
05 - To Love Somebody.mp3 9.38 MB
10 - Summertime (live at Woodstock).mp3 8.61 MB
...
1.jpg 1.91 MB
2.jpg 1.79 MB
3.jpg 1.89 MB
4.jpg 1.83 MB
5.jpg 1.83 MB
...
Covers/L1.jpg 1.72 MB
Covers/L2.jpg 1.37 MB
Covers/cb.jpg 2.15 MB
Covers/cf.jpg 1.57 MB
F.jpg 183.75 KB
...
Covers/Back.jpg 4.89 MB
Covers/Front+Inlay.JPG 18.65 MB
01.Piece of My Heart.mp3 7.22 MB
02.Summertime.mp3 7.63 MB
03.Try (Just A Little Bit Harder).mp3 6.63 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us