Language:
janis joplin peal quad vinyl
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 10.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 10.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 22.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 22.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB 52.02 MB
...
Janis Joplin The Pearl Sessions CD2 {weesteffi}/19 - Janis Joplin - Tell Mama (Live 7.28.70).mp3 15.33 MB
Janis Joplin The Pearl Sessions CD2 {weesteffi}/11 - Janis Joplin - Cry Baby (Alternate Version- 9.5.70).mp3 11.53 MB
Janis Joplin The Pearl Sessions CD2 {weesteffi}/10 - Janis Joplin - Me And Bobby McGee (Alternate Take 5- 7.28.70).mp3 11.23 MB
Janis Joplin The Pearl Sessions CD1 {weesteffi}/16 - Janis Joplin - A Woman Left Lonely (Unissued Mono Mix).mp3 11.13 MB
Janis Joplin The Pearl Sessions CD2 {weesteffi}/09 - Janis Joplin - Me And Bobby McGee (Demo Version- 7.28.70).mp3 11.11 MB
...
Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company [1967]/01 - Bye, Bye Baby.mp3 3.65 MB
Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company [1967]/02 - Easy Rider.mp3 3.34 MB
Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company [1967]/03 - Intruder.mp3 3.44 MB
Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company [1967]/04 - Light Is Faster Than Sound.mp3 3.50 MB
Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company [1967]/05 - Call On Me.mp3 3.55 MB
...
Janis.Joplin.The.Way.She.Was.Janis.A.Film.1974.XviD.DVDRip-MoiseevaKat.avi.avi 1.30 GB
Lg105-07 - Kozmic Blues - Janis Joplin - Lg105-07.mp3 6.38 MB
SC8552-01 - Joplin, Janis - Try (Just A Little Bit Harder).mp3 5.96 MB
SC8679-04 - Joplin, Janis - Cry Baby.mp3 5.90 MB
SC2429-05 - Joplin, Janis - Summertime.mp3 5.72 MB
PS1639-17 - Joplin, Janis - Ball And Chain.mp3 5.65 MB
...
01 Piece of My Heart.wma 3.93 MB
02 Summertime.wma 3.69 MB
03 Try (Just a Little Bit Harder).wma 3.64 MB
04 Cry Baby.wma 3.66 MB
05 Me and Bobby McGee.wma 4.17 MB
...
01. More Over.flac 23.58 MB
02. Cry Baby.flac 23.68 MB
03. A Woman Left Lonely.flac 19.98 MB
04. Half Moon.flac 24.53 MB
05. Buried Alive in the Blues.flac 15.90 MB
...
1964 - Janis Joplin & Jorma Kaukonen/1. Trouble In Mind.mp3 3.44 MB
1964 - Janis Joplin & Jorma Kaukonen/3. Kansas City Blues (false start).mp3 303.26 KB
1964 - Janis Joplin & Jorma Kaukonen/4. Kansas City Blues.mp3 2.78 MB
1964 - Janis Joplin & Jorma Kaukonen/5. Hesitation Blues.mp3 3.96 MB
1964 - Janis Joplin & Jorma Kaukonen/6. (strumming).mp3 232.65 KB
...
VIDEO_TS/VTS_01_2.VOB 1,024.00 MB
VIDEO_TS/VTS_01_3.VOB 1,024.00 MB
VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB 1,024.00 MB
VIDEO_TS/VTS_01_4.VOB 224.68 MB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 70.00 KB
...
VIDEO_TS/VTS_01_4.VOB 1,023.75 MB
VIDEO_TS/VTS_01_2.VOB 1,023.72 MB
VIDEO_TS/VTS_01_3.VOB 1,023.68 MB
VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB 1,023.67 MB
VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB 90.45 MB
...
scans/Digipack-outer.png 14.99 MB
scans/Digipack-inner.png 14.30 MB
scans/Booklet-p13p14.png 7.47 MB
scans/Booklet-p9p10.png 7.47 MB
scans/Booklet-p7p8.png 7.35 MB
...
01 - Tell Mama (Live).mp3 8.53 MB
02 - Half Moon (Live).mp3 5.77 MB
03 - Move Over (Live).mp3 5.85 MB
04 - Maybe (Live).mp3 4.74 MB
05 - Summertime (Live).mp3 5.73 MB
...
00. Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! [Bonus Tracks].md5 1.16 KB
00. Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! [Bonus Tracks].nfo 3.43 KB
As Good as You've Been to This World04Janis JoplinI Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! [Bonus Tracks]Janis Joplin.flac 32.49 MB
back.jpg 1.19 MB
disc.jpg 404.17 KB
...
Love, Janis/12 Ball and Chain.mp3 21.60 MB
I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! [Bonus Tracks]/08 Work Me, Lord.mp3 15.48 MB
I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! [Bonus Tracks]/11 Piece of My Heart [#][-][Live at Woodstock].mp3 14.92 MB
I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! [Bonus Tracks]/04 As Good as You've Been to This World.mp3 12.48 MB
I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! [Bonus Tracks]/05 To Love Somebody.mp3 11.99 MB
...
Boston 1969-12-11 back.jpg 362.38 KB
08 Piece Of My Heart.flac 29.10 MB
Boston 1969-12-11 front.jpg 334.74 KB
Info.txt 919.00 B
Janis Joplin feat Johnny Winter - Boston 1969-12-11 [Gardener Remaster].ffp 439.00 B
...
(01) [Janis Joplin] Try (Just A Little Bit Harder).flac 24.63 MB
(02) [Janis Joplin] Maybe.flac 21.87 MB
(03) [Janis Joplin] One Good Man.flac 25.12 MB
(04) [Janis Joplin] As Good As You've Been To This World.flac 35.03 MB
(05) [Janis Joplin] To Love Somebody.flac 31.24 MB
...
Janis Joplin Live with Big Brother & The Holding Company.avi.avi 424.80 MB
Janis Joplin Try (Just A Little Bit Harder) (Live Music Scene).mpg.mpg 42.02 MB
Monterey Pop Festival 1967 [Canned Heat,Jefferson Airplane,Janis Joplin,Eric Burdon,The Who,Jimi Hendrix,Ravi Shankar,&more].mpg.mpg 751.57 MB
01 Trouble in Mind.mp3 2.20 MB
02 What Good Can Drinkin' Do.mp3 3.62 MB
03 Silver Threads and Golden Needles.mp3 3.36 MB
04 Mississippi River.mp3 3.47 MB
05 Stealin'.mp3 2.45 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us