Language:
janis joplin peal quad vinyl
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 18.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 18.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB 412.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 22.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 22.00 KB
...
2000 - Super Hits (2007 Reissue) [EAC FLAC]/01 Piece of My Heart.flac 25.79 MB
2000 - Super Hits (2007 Reissue) [EAC FLAC]/02 Cry Baby.flac 25.48 MB
2000 - Super Hits (2007 Reissue) [EAC FLAC]/03 Me and Bobby McGee.flac 30.16 MB
2000 - Super Hits (2007 Reissue) [EAC FLAC]/04 Try (Just a Little Bit Harder).flac 26.11 MB
2000 - Super Hits (2007 Reissue) [EAC FLAC]/05 One Good Man.flac 28.46 MB
...
B2 Us And Them.flac 151.10 MB
A1 Speak To Me.flac 20.63 MB
A2 Breathe.flac 53.86 MB
A3 On The Run.flac 70.18 MB
A4 Time.flac 141.19 MB
...
01. Piece of My Heart.mp3 5.86 MB
02. Summertime.mp3 5.50 MB
03. Try (Just a Little Bit Harder).mp3 5.43 MB
04. Cry Baby.mp3 5.45 MB
05. Me and Bobby McGee.mp3 6.22 MB
...
01 - Trouble in Mind.mp3 5.47 MB
02 - Down on Me.mp3 5.95 MB
03 - Bye, Bye Baby.mp3 6.64 MB
04 - Ball and Chain (live).mp3 13.61 MB
05 - Piece of My Heart.mp3 8.30 MB
...
Obal/Back.jpg 271.82 KB
Obal/Front.jpg 139.76 KB
12. Janis Joplin - Ball And Chain .flac 53.08 MB
20. Janis Joplin - Me And Bobby McGee .flac 27.16 MB
16. Janis Joplin - Try(just a little bit harder) .flac 24.67 MB
...
00. Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills.nfo 3.56 KB
backScan-071001-0001.jpg 93.16 KB
Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills.log 3.29 KB
Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills.m3u 962.00 B
Cheap Thrills.cue 1.66 KB
...
01 - Raise Your Hand.mp3 7.35 MB
02 - As Good as You've Been to This World.mp3 9.05 MB
03 - To Love Somebody.mp3 7.18 MB
04 - Summertime.mp3 6.87 MB
05 - Try (Just a Little Bit Harder).mp3 7.27 MB
...
CD2/19 - Tell Mama (LIVE - 7.28.70).flac 41.93 MB
CD2/11 - Cry Baby (alternate version - 9.5.70).flac 28.35 MB
CD1/07 - Me And Bobby McGee.flac 27.73 MB
CD2/10 - Me And Bobby McGee (take 5 - alternate - 7.28.70).flac 27.05 MB
CD2/07 - Move Over (take 13 - 7.28.70).flac 26.60 MB
...
fest extras/Credits.avi 3.50 MB
fest extras/festival express 1.jpg 189.95 KB
fest extras/festival express 2.jpg 256.00 KB
fest extras/festival express 2x.jpg 141.88 KB
fest extras/festival express 3.jpg 288.00 KB
...
01 - Try (Just a Little Bit Harder).mp3 5.34 MB
02 - Maybe.mp3 5.03 MB
03 - One Good Man.mp3 5.81 MB
04 - As Good as You've Been to This World.mp3 7.96 MB
05 - To Love Somebody.mp3 7.06 MB
...
[DVDA][QU] Big Brother And The Holding Company (Janis Joplin) - Cheap Thrills.iso 2.54 GB
A Woman Left Lonely.mp3 8.07 MB
Ball And Chain [Live].mp3 18.59 MB
Bye, Bye Baby.mp3 6.16 MB
Coo Coo.mp3 4.62 MB
Cry Baby.mp3 9.17 MB
...
07 - Me & Bobby Mcgee.flac 27.92 MB
00._Janis Joplin_-_Pearl.m3u 687.00 B
00._Janis Joplin_-_Pearl.nfo 1.62 KB
01 - Move Over.flac 23.70 MB
02 - Cry Baby.flac 23.77 MB
...
Delitti.Rock.e08.Janis.Joplin.iTA.PDTV.XViD-WEB.avi.avi 444.46 MB
cover/Untitled-8.jpg 10.97 MB
cover/01.jpg 4.44 MB
cover/15.jpg 3.54 MB
cover/Untitled-9.jpg 3.37 MB
cover/14.jpg 3.17 MB
...
Covers/2.jpg 1.76 MB
Covers/1.jpg 1.73 MB
Covers/Front.jpg 1.46 MB
Covers/Back.jpg 1.26 MB
Covers/Disc.jpg 947.83 KB
...
THE DICK CAVETT SHOW -- guests Janis Joplin , The Committee ( July 18, 1969 ).avi.avi 518.96 MB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 12.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 12.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB 8.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 66.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 66.00 KB
...
Covers/back.jpg 928.72 KB
Covers/booklet-1.jpg 924.54 KB
Covers/booklet-2.jpg 628.83 KB
Covers/booklet-3.jpg 748.10 KB
Covers/cd.jpg 356.01 KB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us