Language:
janis joplin peal quad vinyl
01 - Me and Bobby McGee.mp3 5.68 MB
02 - Cry Baby.mp3 5.00 MB
03 - Kozmic Blues.mp3 5.64 MB
04 - Move Over.mp3 4.75 MB
05 - Piece of My Heart.mp3 5.48 MB
...
1998 - Winterland/13 - ball and chain.mp3 11.12 MB
1968 - Cheap Thrills/07 - Ball And Chain.mp3 11.03 MB
2001 - Love Janis/Janis Joplin (Cathrine Curtin) - Love Janis (Rare Tracks) - 12 - Ball And Chain.mp3 10.81 MB
1969 - Live In Amsterdam/Janis Joplin - Live In Amsterdam - 05 - Can´t Turn You Loose (1969).mp3 10.00 MB
1993 - Janis (CD set)/CD3/Janis Joplin - 4 Try.mp3 9.46 MB
...
Janis Joplin - Mercedes Benz [1971].mpg.mpg 65.71 MB
Disc II/08. Try (Just a Little Bit Harder) .mp3 21.29 MB
Disc II/13. Ball and Chain.mp3 19.16 MB
Disc II/12. Get It While You Can.mp3 17.09 MB
Disc II/01. Tell Mama.mp3 15.80 MB
Disc II/11. Cry Baby.mp3 15.21 MB
...
01 - Try (Just a Little Bit Harder) (1).mp3 5.11 MB
01 - Try (Just a Little Bit Harder).mp3 5.11 MB
02 - Maybe (1).mp3 4.92 MB
02 - Maybe.mp3 4.91 MB
03 - One Good Man (1).mp3 5.51 MB
...
Part 1/01. Janis Joplin - Summertime.mp3 9.32 MB
Part 1/02. Janis Joplin - Cry Baby.mp3 9.24 MB
Part 1/03. Janis Joplin - Piece of My Heart.mp3 9.80 MB
Part 1/04. Janis Joplin - Try.mp3 9.13 MB
Part 1/05. Janis Joplin - Me and Bobby McGee.mp3 10.59 MB
...
Janis Joplin - The Way She Was.avi.avi 786.33 MB
1971-Janis Joplin-Pearl-1971/Janis Joplin - 01 - Move Over.mp3 4.26 MB
1971-Janis Joplin-Pearl-1971/Janis Joplin - 02 - Cry Baby.mp3 4.58 MB
1971-Janis Joplin-Pearl-1971/Janis Joplin - 03 - A Woman Left Lonely.mp3 4.03 MB
1971-Janis Joplin-Pearl-1971/Janis Joplin - 04 - Half Moon.mp3 4.49 MB
1971-Janis Joplin-Pearl-1971/Janis Joplin - 05 - Buried Alive In The Blues.mp3 2.85 MB
...
A Woman Left Lonely.mp3 8.07 MB
Ball And Chain [Live].mp3 18.59 MB
Bye, Bye Baby.mp3 6.16 MB
Coo Coo.mp3 4.62 MB
Cry Baby.mp3 9.17 MB
...
Pretty Things Live At The BBC 1974 (SQ Quad Vinyl to DVDA-V).iso 3.49 GB
118-janis_joplin-ball_and_chain_(live).mp3 11.45 MB
207-janis_joplin-as_good_as_youve_been_to_this_world.mp3 7.91 MB
115-janis_joplin-catch_me_daddy_(live).mp3 7.87 MB
117-janis_joplin-tell_mama_(live).mp3 7.46 MB
213-janis_joplin-kozmic_blues_(live).mp3 6.42 MB
...
01 - Down On Me.mp3 4.34 MB
02 - Bye, Bye Baby.mp3 6.22 MB
03 - All Is Loneliness.mp3 7.84 MB
04 - Piece of My Heart.mp3 5.76 MB
05 - Road Block.mp3 4.10 MB
...
1179610721.nfo 20.64 KB
1968 Cheap Thrills/01 - Janis Joplin - Combination Of The Two.mp3 7.24 MB
1968 Cheap Thrills/02 - Janis Joplin - I Nedd A Man To Love.mp3 6.43 MB
1968 Cheap Thrills/03 - Janis Joplin - Summertime.mp3 5.60 MB
1968 Cheap Thrills/04 - Janis Joplin - Piece Of My Heart.mp3 5.85 MB
...
Big Brother & the Holding Company Greatest Hits 01 Piece of My Heart Rock 320kbps.mp3 9.74 MB
Big Brother & the Holding Company Greatest Hits 02 Summertime Rock 320kbps.mp3 9.23 MB
Big Brother & the Holding Company Greatest Hits 06 Down on Me Rock 320kbps.mp3 7.24 MB
Big Brother & the Holding Company Greatest Hits 08 Bye Bye Baby Rock 320kbps.mp3 6.02 MB
Downloaded from Crystal Torrents.txt 41.00 B
...
1967 - Big Brother And The Holding Company/Artwork/Big Brother And The Holding Company Back.jpg 437.08 KB
1967 - Big Brother And The Holding Company/Artwork/Big Brother And The Holding Company CD.jpg 180.12 KB
1967 - Big Brother And The Holding Company/Artwork/Big Brother And The Holding Company Front.jpg 348.50 KB
1967 - Big Brother And The Holding Company/Artwork/folder.jpg 144.50 KB
1967 - Big Brother And The Holding Company/Artwork/Matrix.png 0.98 MB
...
art + tech/back.jpg 114.90 KB
art + tech/front.jpg 98.34 KB
art + tech/cd.jpg 43.30 KB
art + tech/1969 - 1969.04.01 - Amsterdam, Netherlands.aucdtect.txt 824.00 B
Janis690401-t5.flac 53.48 MB
...
07. Big Brother & The Holding Company - I Need a Man to Love (Super Hits).flac 33.78 MB
02. Janis Joplin - Cry Baby (Super Hits).flac 25.37 MB
03. Janis Joplin - Me and Bobby McGee (Super Hits).flac 30.06 MB
04. Janis Joplin - Try (Just a Little Bit Harder) (Super Hits).flac 25.98 MB
05. Janis Joplin - One Good Man (Super Hits).flac 28.36 MB
...
Extra/JANIS JOPLIN - Cry baby (1970) - Toronto.MPG 116.84 MB
http--www.rockbits.rollover.at.url 87.00 B
Info.txt 902.00 B
JJCover-smal.jpg 86.70 KB
JJCover.jpg 1.07 MB
...
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 18.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 18.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB 412.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 22.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 22.00 KB
...
Janis Joplin's Greatest Hits (28DP 1012).flac 242.91 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us