Language:
paull mccartney
Paul McCartney Live in Quebec City (2008) [DTVRip, 1.33 FS] - QuincyMKT.avi.avi 1.81 GB
01 Band On The Run.mp3 11.93 MB
02 Jet.mp3 9.48 MB
03 Ebony And Ivory.mp3 8.51 MB
04 Listen To What The Man Said.mp3 9.00 MB
05 No More Lonely Nights.mp3 10.66 MB
...
01. Only Mama Knows.wv 27.41 MB
02. C Moon.wv 23.51 MB
03. That Was Me.wv 22.50 MB
04. I Saw Her Standing There.wv 25.25 MB
Amoeba's Secret [EP].cue 521.00 B
...
Rihanna feat Kanye West and Paul McCartney 2015 Four Five Seconds (SINGLE) -320 KPBS-.mp3 6.72 MB
Paul McCartney - Memory Almost Full.ape 278.57 MB
Covers/disc.jpg 937.61 KB
Covers/front.jpg 1.00 MB
Covers/rear.jpg 1.23 MB
01-Drive My Car.mp3 5.84 MB
02-Only Mama Knows.mp3 8.94 MB
...
covers/Inside.jpg 2.95 MB
covers/Photo.jpg 2.94 MB
covers/Front.jpg 2.78 MB
covers/CD.jpg 2.21 MB
16 - Appaloosa.mp3 10.85 MB
...
01 - Band On The Run.mp3 8.84 MB
02 - Jet.mp3 7.16 MB
03 - Ebony And Ivory.mp3 6.52 MB
04 - Listen To What The Man Said.mp3 6.85 MB
05 - No More Lonely Nights.mp3 8.23 MB
...
Kanye West - All Day (feat. Theophilus London, Allan Kingdom & Paul McCartney) - Single (Explicit_Clean) [2015] {MP3 - 320 kbps}.mp3 23.88 MB
Oobu Joobu, Part 3 (Westwood One Radioshow, May 29, 1995)/Oobu Joobu Part 3_files/adv00000.gif 918.00 B
Oobu Joobu, Part 3 (Westwood One Radioshow, May 29, 1995)/Oobu Joobu Part 3_files/audio000.gif 925.00 B
Oobu Joobu, Part 3 (Westwood One Radioshow, May 29, 1995)/Oobu Joobu Part 3_files/book2000.gif 940.00 B
Oobu Joobu, Part 3 (Westwood One Radioshow, May 29, 1995)/Oobu Joobu Part 3_files/bootlegz.gif 26.17 KB
Oobu Joobu, Part 3 (Westwood One Radioshow, May 29, 1995)/Oobu Joobu Part 3_files/checked0.gif 884.00 B
...
Paul McCartney - 00 - Memory Almost Full (remaster).m3u 1.22 KB
Paul McCartney - 01 - Dance Tonight.mp3 6.68 MB
Paul McCartney - 02 - Ever Present Past.mp3 6.76 MB
Paul McCartney - 03 - See Your Sunshine.mp3 7.65 MB
Paul McCartney - 04 - Only Mama Knows.mp3 9.84 MB
...
Covers/GF-inside.jpg 55.05 MB
Covers/Front.jpg 32.25 MB
Covers/Inner-sleeve.jpg 25.68 MB
Covers/Back.jpg 11.42 MB
Covers/2-18-2012 2-46-15 PM.jpg 669.57 KB
...
Paul McCartney - Tripping The Live Fantastic/33 - Hey Jude.mp3 8.81 MB
Paul McCartney - Tripping The Live Fantastic/36 - Golden Slumbers & Carry That Weight & The End.mp3 7.61 MB
Paul McCartney - Tripping The Live Fantastic/09 - We Got Married.mp3 7.59 MB
Paul McCartney - Tripping The Live Fantastic/15 - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.mp3 7.31 MB
Paul McCartney - Tripping The Live Fantastic/02 - Figure Of Eight.mp3 6.35 MB
...
Scissor Sisters - Paul McCartney (Live Jools Holland 2006).avi.avi 37.72 MB
Covers/Paul McCartney - 02.jpg 1.29 MB
Covers/Paul McCartney - 06.jpg 1.02 MB
Covers/Paul McCartney - 01.jpg 966.31 KB
Covers/Paul McCartney - 04.jpg 882.43 KB
Covers/Paul McCartney - 08.jpg 882.14 KB
...
Paul McCartney discography.tar.tar 2.72 GB
1973 - Band On The Run (US, Apple Records SO-3415)/folder.JPG 181.56 KB
1973 - Band On The Run (US, Apple Records SO-3415)/Paul McCartney and Wings - Band On The Run (LP) FLAC.cue 1.32 KB
1973 - Band On The Run (US, Apple Records SO-3415)/Paul McCartney and Wings - Band On The Run (LP).cue 1.32 KB
1973 - Band On The Run (US, Apple Records SO-3415)/Paul McCartney and Wings - Band On The Run (LP).flac 1.63 GB
1973 - Band On The Run (US, Apple Records SO-3415)/Scans/img001.TIF 142.11 MB
...
CD#2 Bonus Disc/01. Struggle.mp3 11.11 MB
CD#1/12. Road.mp3 10.57 MB
CD#1/07. Appreciate.mp3 10.29 MB
CD#1/05. Early Days.mp3 9.49 MB
CD#2 Bonus Disc/02. Hell To Pay.mp3 9.21 MB
...
Paul McCartney -Press to Play (1986).wav 591.15 MB
1970-04-17 Paul McCartney - McCartney 224bps/00 Paul McCartney - McCartney.m3u 1.31 KB
1970-04-17 Paul McCartney - McCartney 224bps/01 Paul McCartney - McCartney - The Lovely Linda 224bps.mp3 1.25 MB
1970-04-17 Paul McCartney - McCartney 224bps/02 Paul McCartney - McCartney - That Would Be Something 224bps.mp3 4.34 MB
1970-04-17 Paul McCartney - McCartney 224bps/03 Paul McCartney - McCartney - Hot As Sunglasses 224bps.mp3 3.45 MB
1970-04-17 Paul McCartney - McCartney 224bps/04 Paul McCartney - McCartney - Man We Was Lonely 224bps.mp3 4.86 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us