Language:
janis joplin peal quad vinyl
01 - Down On Me.flac 18.63 MB
02 - Flower In The Sun.flac 19.61 MB
03 - I Need A Man To Love.flac 36.47 MB
04 - Bye Bye Baby.flac 24.22 MB
05 - Easy Rider.flac 32.94 MB
...
Scans/Janis Joplin Blow Blues Away 1-2 Back.jpg 486.46 KB
Scans/Janis Joplin Blow Blues Away 3-4 Back.jpg 455.63 KB
Scans/Janis Joplin Blow Blues Away 5-6 Back.jpg 429.38 KB
Scans/Janis_Blow_Blues_insertV9.jpg 353.77 KB
Scans/Janis_Blow_Blues_insertV8.jpg 340.65 KB
...
01. Down On Me - Janis Joplin.flac 18.55 MB
02. Flower In The Sun - Janis Joplin.flac 19.50 MB
03. I Need A Man To Love - Janis Joplin.flac 36.25 MB
04. Bye Bye Baby - Janis Joplin.flac 24.01 MB
05. Easy Rider - Janis Joplin.flac 32.92 MB
...
04 Port Arthur Blues.mp3 25.06 MB
02 Hey Bo Diddley.mp3 20.35 MB
03 Kozmic Blues.mp3 15.08 MB
01 Raise Your Hand.mp3 13.85 MB
05 Help Me Baby.mp3 12.46 MB
...
1 - Big Brother & The Holding Company/1967 - Big Brother & The Holding Company/logs/Big Brother & The Holding Company.accurip 7.77 KB
1 - Big Brother & The Holding Company/1967 - Big Brother & The Holding Company/logs/Big Brother & The Holding Company.LOG 2.21 KB
1 - Big Brother & The Holding Company/1967 - Big Brother & The Holding Company/logs/Folder.auCDtect.txt 1.19 KB
1 - Big Brother & The Holding Company/1967 - Big Brother & The Holding Company/logs/Tracklist.txt 627.00 B
1 - Big Brother & The Holding Company/1967 - Big Brother & The Holding Company/scans/back.jpg 1.34 MB
...
VIDEO_TS/VTS_02_3.VOB 1,023.83 MB
VIDEO_TS/VTS_02_1.VOB 1,023.83 MB
VIDEO_TS/VTS_02_2.VOB 1,023.83 MB
VIDEO_TS/VTS_02_4.VOB 212.77 MB
VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB 14.97 MB
...
Album Art/Back.jpg 109.00 KB
Album Art/Cd.jpg 74.67 KB
Album Art/Front.jpg 135.73 KB
00. Greatest Hits.log 4.93 KB
00. Janis Joplin - Greatest Hits.m3u 823.00 B
...
CD1/01 - Move Over.flac 24.11 MB
CD1/02 - Cry Baby.flac 24.34 MB
CD1/03 - A Woman Left Lonely.flac 20.39 MB
CD1/04 - Half Moon.flac 24.98 MB
CD1/05 - Buried Alive In The Blues.flac 15.88 MB
...
Janis Joplin - Summertime (Live Gr鰊a Lund 1969).avi.avi 46.50 MB
10. Ball And Chain.mp3 21.63 MB
12. Work Me, Lord.mp3 15.11 MB
06. As Good As You've Been To This World.mp3 12.42 MB
07. To Love Somebody.mp3 11.95 MB
08. Kozmic Blues.mp3 9.99 MB
...
Another Little piece of my Heart.mp3 4.86 MB
Ball And Chain.mp3 9.12 MB
Cry Baby.mp3 4.54 MB
Down On Me.mp3 3.59 MB
Get In While You Can.mp3 3.94 MB
...
Biography.Channel.Janis.Joplin.x264.AC3.MVGroup.Forum.mkv.mkv 519.70 MB
FilmFix/FiLMFiX.jpeg.jpg 105.15 KB
FilmFix/readme.jpg 177.22 KB
01 - Janis Joplin - Best Of - Me and bobby Mcgee.mp3 4.15 MB
02 - Janis Joplin - Best Of - Cry baby.mp3 3.63 MB
03 - Janis Joplin - Best Of - Kozmic blues.mp3 4.03 MB
...
01 - Tell Mama.mp3 14.81 MB
02 - Magic of Love.mp3 10.84 MB
03 - Misery'N.mp3 12.44 MB
04 - One Night Stand.mp3 11.09 MB
05 - Harry.mp3 8.14 MB
...
01 - Move Over.flac 75.44 MB
02 - Cry Baby.flac 81.74 MB
03 - A Woman Left Lonely.flac 70.31 MB
04 - Half Moon.flac 80.15 MB
05 - Buried Alive In The Blues.flac 52.56 MB
...
/01 - Move Over.flac 75.44 MB
/02 - Cry Baby.flac 81.74 MB
/03 - A Woman Left Lonely.flac 70.31 MB
/04 - Half Moon.flac 80.15 MB
/05 - Buried Alive In The Blues.flac 52.56 MB
...
0 - Janis Joplin & Jorma Kaukonen/1964 - The Typewriter Tape/01 - Trouble In Mind.mp3 8.62 MB
0 - Janis Joplin & Jorma Kaukonen/1964 - The Typewriter Tape/02 - Long Black Train.mp3 9.17 MB
0 - Janis Joplin & Jorma Kaukonen/1964 - The Typewriter Tape/03 - Kansas City Blues (False Start).mp3 777.22 KB
0 - Janis Joplin & Jorma Kaukonen/1964 - The Typewriter Tape/04 - Kansas City Blues.mp3 6.98 MB
0 - Janis Joplin & Jorma Kaukonen/1964 - The Typewriter Tape/05 - Hesitation Blues.mp3 9.91 MB
...
Rufus - Rufusized (QS Quad Vinyl to DVDA-V)).iso 2.50 GB
01 - Apple of my Eye.mp3 3.42 MB
02 - 219 Train.mp3 4.53 MB
03 - Codine.mp3 6.12 MB
04 - Down and Out.mp3 5.09 MB
05 - Turtle Blues.mp3 3.82 MB
...
101-janis_joplin-little_girl_blue.mp3 5.29 MB
102-janis_joplin-me_and_bobby_mcgee.mp3 6.20 MB
103-janis_joplin-call_on_me.mp3 3.54 MB
104-janis_joplin-bye_bye_baby.mp3 3.65 MB
105-janis_joplin-piece_of_my_heart.mp3 5.84 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us